Kesäkuussa tapahtuneen pilottivaraston avaamisen jälkeen ensimmäiset vedellä tehdyt painekokeet vahvistivat varaston mekaanisen vakauden, tiiviyden ja painekapasiteetin. Sen jälkeen varasto on täytetty vetykaasulla, ja jopa 250 barin enimmäiskäyttöpaineeseen. Svartöbergetin pilottilaitoksen käyttöönotto on osoittanut, että varasto toimii suunnitelman mukaisesti ja täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset.

"Tämän tekniikan toimivuus on erittäin ilahduttavaa ja merkittävä virstanpylväs fossiilivapaan arvoketjun kehittämisessä rauta- ja terästuotantoa varten. Laajamittaisen vedyn varastoinnin käyttö tarkoittaa, että teollisuus saa vankemman ja ennustettavamman vedynsaannin fossiilivapaasta sähköstä, vaikka sähköjärjestelmä muuttuu yhä riippuvaisemmaksi säästä. Voimme siten hyödyntää fossiilivapaata tuulivoiman tuotantoamme erittäin tehokkaasti ja varastoida vetykaasua kovalla tuulella", sanoo Mikael Nordlander, Vattenfallin teollisuusyhteistyön kehitysjohtaja.

"On erittäin myönteistä, että vetyvaraston pilottilaitos on käynnissä ja tekniikka on tähän asti toiminut kuten pitääkin. Tämä on toinen tärkeä osatavoite. Nyt täydennämme suunnitelmaa testikampanjoilla ja keräämme tärkeää tietoa ja tietämystä täysimittaista laitosta varten", sanoo Martin Pei, SSAB:n teknologiajohtaja.

"Vetykaasu ja varastointi ovat keskeisiä siirtymällemme. Fossiilivapaan rautasienen tuotantoon tarkoitettua HYBRIT-teknologiaa käytetään laajamittaisesti Jällivaarassa sijaitsevassa ensimmäisessä demonstraatiovoimalaitoksessa jo neljän vuoden kuluttua. LKAB:sta tulee tulevaisuudessa Ruotsin ja ehkä Euroopan suurin vetykaasun tuottaja. Tämä pilottihanke tarjoaa arvokasta lisätietoa työssä maailman ensimmäisen fossiilivapaan arvoketjun luomiseksi rauta- ja terästeollisuudessa, sanoo Lars Ydreskog, LKAB:n strategisten projektien johtaja.

Kaasuvarastointitekniikka maanalaisessa kalliotilassa (LRC) tarkoittaa kaasun varastoimista kalliosuojaan, jonka seinät on vuorattu tiivistekerroksella. LRC on testattu maakaasun osalta, mutta Luulajan pilottilaitos testaa ensimmäisenä maailmassa vetykaasulla tapahtuvaa toistuvaa täyttö- ja tyhjennystekniikkaa.

Pilottilaitoksen koko on 100 kuutiometriä, ja myöhemmin varastoon aiotaan varastoida 100 000–120 000 kuutiometriä paineistettua vetykaasua. Tämä tarkoittaa, että sähköä voidaan varastoida jopa 100 GWh:ia, joka riittää täysikokoiselle rautasienitehtaalle noin kolmesta neljään päivään."

Kolme omistajaa, SSAB, LKAB ja Vattenfall perustivat HYBRIT-hankkeen vuonna 2016. Vetykaasuvarastolla on erittäin tärkeä tehtävä fossiilivapaan rauta- ja terästuotannon arvoketjussa. Tuottamalla fossiilivapaata vetykaasua silloin, kun sähköä on runsaasti, esimerkiksi tuulisissa olosuhteissa, ja käyttämällä varastoitua vetyä silloin, kun sähköjärjestelmä on kuormittunut, varmistetaan tulevaisuudessa fossiilivapaan teräksen raaka-aineen, sieniraudan, vakaa tuotanto.

HYBRIT-faktoja:

  • Kolme omistajaa, SSAB, LKAB ja Vattenfall perustivat HYBRIT-hankkeen vuonna 2016.
  • HYBRIT-hankkeella SSAB, LKAB ja Vattenfall pyrkivät luomaan täysin fossiilivapaan arvoketjun kaivoksesta valmiiseen teräkseen fossiilivapailla pelleteillä, fossiilivapaalla sähköllä ja vetykaasulla.
  • Rautasienen tuotannon pilottilaitos Luulajassa otettiin käyttöön 31.8.2020.
  • 24.3.2021 Jällivaara valittiin esittelylaitoksen rakennuspaikaksi fossiilivapaan rautasienen teollisen mittakaavan tuotantoa varten. Rautasientä käytetään teräksen valmistukseen seuraavassa vaiheessa.
  • Vetykaasun varastointiin tarkoitetun pilottivaiheen kalliovaraston rakentaminen Luulajaan HYBRIT-pilottilaitoksen läheisyyteen alkoi toukokuussa 2021. Varasto otettiin käyttöön kesän 2022 jälkeen.
  • Elokuussa 2021 SSAB valmisti HYBRIT-teknologialla tuotetusta rautasienestä maailman ensimmäistä fossiilivapaata terästä, joka toimitettiin asiakkaalle. Testitoimitus on tärkeä askel kohti täysin fossiilivapaata raudan ja teräksen tuotannon arvoketjua ja SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin HYBRIT-yhteistyön merkkipaalu.
  • Hybrit Development AB on tutkimus- ja teknologiakehitysyritys, joka toimittaa ratkaisuja tuotantolaitoksille. Teknologian kehitys tapahtuu tiiviissä yhteistyössä omistajayhtiöiden kesken. 
  • Terästeollisuus aiheuttaa tällä hetkellä noin 7 % maailman kaikista hiilidioksidipäästöistä. HYBRIT-teknologian avulla SSAB voi osaltaan vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä 10 %ja Suomen 7 %.
  • LKAB:n HYBRIT-tekniikan avulla tapahtuva muutos vähentää terästeollisuuden päästöjä maailmanlaajuisesti vuodessa 40–50 miljoonalla hiilidioksiditonnilla. Se vastaa koko Ruotsin vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjä.