SSAB sijoituksena

SSAB:n strategia pyrkii turvaamaan yhtiön pitkän aikavälin kyvyn tuottaa arvoa osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille.

SSAB:n tärkein taloudellinen tavoite on saavuttaa alan johtava kannattavuus ja tuottaa vakaata kassavirtaa, millä mahdollistetaan velan vähentäminen ja osinkojenmaksu. 

Vahva tuotevalikoima ja markkina-asema

SSAB:lla on neljä päämarkkina-aluetta:
1. Nauha-, levy- ja putkituotteet, Pohjoismaat
2. Kvarttolevyt, Pohjois-Amerikka
3. Autoteollisuuden premium-teräkset (Advanced High-Strength Steels, AHSS) globaalisti
4. Lujat teräkset (Quenched & Tempered, Q&T ja AHSS) globaalisti

SSAB:lla on johtava asema Pohjoismaiden ja Pohjois-Amerikan kotimarkkinoilla. SSAB:llä on nauha- ja levytuotteissa noin 40-45 %:n markkina-osuus Pohjoismaissa. Pohjois-Amerikassa SSAB on suurin levytuottaja lähes 30 %:n markkina-osuudellaan.

SSAB:lla on myös johtoasema nuorrutusteräksissä (Q&T) ja valikoiduilla pitkälle kehitettyjen erikoislujien terästen (AHSS) segmenteillä erikoislujien terästen tuottaja maailmassa. SSAB:llä on johtavat tuotemerkit, ainutlaatuinen tuotevalikoima ja asiantuntemus, ja yhtiö on investoinut merkittävästi tuotantokapasiteettiinsa. Useimpien teräksenkäyttäjien on jatkuvasti parannettava tuotteidensa materiaali- ja energiatehokkuutta sekä suorituskykyä, mikä on keskeinen ajuri SSAB:n erikoislujien terästen kysynnän kasvulle. Erikoislujat teräkset mahdollistavat kevyempien, vahvempien ja kestävämpien sovellusten kehittämisen. Kasvu erikoisteräksissä, palveluissa sekä muissa premium-tuotteissa tarkoittaa parempaa tuottoa, sillä kannattavuus näillä alueilla on parempi.

Strategiset tavoitteet vuodelle 2023

  • SSAB Special Steels -divisioonan tavoitteena on kasvattaa erikoisterästen toimitukset 1,6 miljoonaan tonniin vuonna 2023 (2021: 1,46 milj. tonnia)
  • SSAB Europe -divisioonan tavoitteena on kasvattaa autoteollisuuden erikoislujien terästen toimitukset 800 tuhanteen tonniin (2021: 649 tuhatta tonnia) sekä premium-tuotteiden toimitukset 900 tuhanteen tonniin (2021: 907 tuhatta tonnia). Tällöin premium-tuotteiden osuus divisioonan kokonaistoimituksista kasvaa 46 %:iin vuonna 2023 (2021: 43 %)
  • SSAB Europen tavoitteena on lisäksi vahvistaa edelleen markkinajohtajuuttaan Pohjoismaisilla markkinoilla ja pitää 40-45% markkinaosuus
  • SSAB Americas -divisioonan tavoitteena on, että premium-tuotteet muodostavat 39 % kokonaistoimituksista 2023 (2021: 33 %)
  • SSAB Services -liiketoimintayksikön tavoitteena on kasvattaa liikevaihto 4,5 miljardiin Ruotsin kruunuun orgaanisen kasvun ja yritysostojen kautta (2021: 2,4 miljardia)

Vahvempi tase

SSAB:n kassavirta on ollut viime vuosina hyvä ja konserni oli vuoden 2021 lopussa velaton.


Kustannustehokkuus

SSAB on parantanut tehokkuutta erilaisilla jatkuvan parantamisen hankkeilla SSAB One -johtamisfilosofiaa hyödyntäen. Nämä pitävät sisällään sekä pienempiä päivittäisiä toimenpiteitä sekä laajempia kehitysprojekteja. SSAB:llä on jatkuvan parantamisen tavoitteiden osalta vuosittainen prosessi sekä siihen liittyvä seurantaprosessi.


Toimialan paras kannattavuus

Strategisten tavoitteiden saavuttaminen ja tehokkuuden parantaminen jatkuvien parannusten avulla, tulee olemaan perusta taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle, joista yksi on toimialan paras kannattavuus. Tämä on määritelty käyttökatemarginaalina ja sitä verrataan seuraaviin kilpailijoihin; ArcelorMittal, Nucor, Salzgitter, Tata Steel Europe, Thyssenkrupp ja US Steel. Kannattavuuden parantamisen potentiaali, tasapainossa olevat investointimäärät ja vahva tase luovat hyvän perustan kassavirran tuottamiselle seuraavina vuosina.


Tavoitteena olla ensimmäinen fossiilivapaan teräksen tuottaja

SSAB on laatinut strategisen tiekartan tavoitteenaan olla maailman ensimmäinen fossiilivapaan teräksen tuottaja ja tarjota asiakkaille fossiilivapaita teräksiä vuonna 2026. SSAB:n hallitus teki tammikuussa 2022 suuntaa-antavan päätöksen yhtiön pohjoismaisen ohutlevytuotannon perusteellisesta uudistamisesta ja vihreän siirtymän nopeuttamisesta. Päätöksen taustalla on fossiilivapaan teräksen voimakkaasti kasvava kysyntä. Tavoitteena on korvata nykyinen ohutlevytuotantojärjestelmä ns. minimill-pohjaisella tuotannolla, joka tarjoaa laajemman tuotevalikoiman ja paremman kustannusaseman. Tavoitteena on samalla päästä suurelta osin eroon hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030, eli 15 vuotta aiemmin kerrottua nopeammin. Suunnitelman toteutuminen edellyttää tarpeellisen infrastruktuurin olemassaoloa, etenkin riittävää määrää fossiilivapaata sähköä.SSAB sijoittajatapahtumat

 
6. – 27. TAMMIKUUTA

Hiljainen jakso

SSAB ei tapaa sijoittajia 21 päivään
ennen vuosituloksen tai osavuositulosten julkistamista.

27. tammikuuta 2023

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022

Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan
noin klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta.
Vuosikertomus vuodelta 2022 julkistetaan viimeistään viikolla 12.

18. huhtikuuta 2023

Varsinainen yhtiökokous 2023, Oxelösund

26. huhtikuuta 2023

Q1 – Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023

Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan
noin klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta.

21. heinäkuuta 2023

Q2 – Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023

Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan
noin klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta.

25. lokakuuta 2023

Q3 – Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023

Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan
noin klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta.

 

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet: Per Hillström, IR-johtaja, [email protected], puh. +46 70 2952 912

Anna Viefhues, ESG Manager, [email protected], puh. +46 73 567 42 77

Media Suomessa: Atte Kaksonen, [email protected], puh. + 358 50 3143 634