Yhtiökokous on SSAB:n ylin päättävä elin, jossa jokainen osakkeenomistaja voi vaikuttaa yhtiön asioihin. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai valtakirjalla, jos hänet on merkitty osakasluetteloon viisi arkipäivää ennen kokousta ja hän on ilmoittanut kokoukseen osallistumisestaan viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan laajalevikkisissä sanomalehdissä sekä yhtiön verkkosivustossa (www.ssab.com).

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa edellisen tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous päättää muun muassa hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta, nimitysvaliokunnan valitsemistavasta sekä hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta. Lisäksi vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään voiton jakamisesta, hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkka- ja palkkioperiaatteista.

Yhtiökokous 2024
Yhtiökokous 2022
Yhtiökokous 2021
Yhtiökokous 2020
Yhtiökokous 2019
Yhtiökokous 2018
Yhtiökokous 2017
Ylimääräinen yhtiökokous 2016
Yhtiökokous 2016
Yhtiökokous 2015
Yhtiökokous 2014
SSAB:n 11.9.2014 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous 2013
Yhtiökokous 2012
Yhtiökokous 2011
Yhtiökokous 2010
Aiemmat varsinaiset yhtiökokoukset