Tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa

SSAB:n liiketoimintamalli rakentuu läheisten, pitkäkestoisten asiakassuhteiden vaalimiseen. SSAB kehittää jatkuvasti uusia tuotteita, sovelluksia, palveluja ja prosesseja tiiviin yhteistyön kautta, jotta se voi parantaa markkinoilla olevaa tuotetarjontaansa.

SSAB työskentelee alkuperäislaitevalmistajien, alihankkijoiden ja loppukäyttäjien kanssa sekä oman myyntihenkilöstönsä välityksellä että jakelijoiden kautta, toisin kuin monet muut teräsyhtiöt, jotka myyvät vain jakelijoiden kautta. Autamme asiakkaitamme kehittämään parempia ja kilpailukykyisempiä tuotteita ja parantamaan myös tuottavuutta sekä pienentämään näin kustannuksia käyttövaiheessa.

Johtoasemamme säilyttääksemme aiomme jatkossakin investoida tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tekniseen asiakastukeen sekä asiakkaiden kanssa tehtäviin innovaatioprojekteihin, joissa etsitään tapoja saada kaikki hyöty irti SSAB:n lujista ja erikoislujista teräksistä sekä premium-teräksistä. Samalla pyrimme kohti ylittämätöntä asiakaskokemusta, mikä tarkoittaa tiukimpien tuotteiden laatua, läpimenoaikoja ja toimitusvarmuutta koskevien vaatimusten täyttämistä sekä sujuvan kanssakäymisen varmistamista digitaalisten portaalien ja kanavien kautta.

 

 

Kehitystä yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Oli kyseessä sitten sora-auto, malmikouru tai nosturi, SSAB:n pätevät sovellusinsinöörit auttavat asiakasta uuden tuotemallin kehitysvaiheessa, jotta teräslaatujen ominaisuuksista saadaan suunnitteluratkaisuissa kaikki hyöty irti. Tiivis yhteistyö auttaa ymmärtämään asiakkaan nykyisiä ja tulevia tarpeita entistä paremmin ja antaa tärkeää tietoa uusien tuotteiden kehittämiseen. Näin SSAB tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden tuottaa lujempia, kevyempiä ja kestävämpiä lopputuotteita. 

SSAB:n asiantuntemus erikoislujissa teräksissä perustuu jatkuvaan, kohdistettuun tutkimus- ja tuotekehitystyöhön. Olennaiset asiakassegmentit kartoitetaan strukturoidun prosessin avulla, jossa kevyempiä, lujempia ja kestävämpiä terässovelluksia käytetään kriittisissä toiminnoissa ja ne tuovat lisäarvoa.

SSAB:n tutkimustyötä ohjaa ajatus, että SSAB:n tuotteet ovat asiakkaiden ensisijainen valinta maailmanlaajuisesti ja muodostavat suorituskyvyn standardin valikoiduilla markkinasegmenteillä.

 

SSAB:n tekninen tuki:

SSAB:n teknisellä tuella on näkyvä asema maailmanlaajuisesti, ja henkilökunta voi käydä asiakkaiden luona lyhyelläkin varoitusajalla ratkaisemassa akuutteja ongelmia tai käynnistämässä pidempiaikaisia yhteisiä kehitysprojekteja. SSAB:n tekninen tuki pystyy vastaamaan yleisiin asiakkaiden kysymyksiin suunnittelusta, hitsauksesta, muovauksesta ja kulutuksesta, ja tiimi tekee läheistä yhteistyötä SSAB:n Knowledge Service Centerien asiantuntijaryhmien kanssa tarvitessaan vastauksia erikoisasiantuntemusta vaativiin kysymyksiin. Tekninen tuki eli SSAB Tech Support on ensimmäinen yhteystaho asiakkaille, jotka etsivät SSAB:ltä teknistä tukea.

 

Jälkimarkkina-liiketoiminnan tuntemus

Jälkimarkkinat ovat aina olleet tärkeä osa SSAB:n liiketoimintaa. Suuri osa SSAB:n osaamisesta muodostuu kokemuksesta, jota sillä on varaosa-, korjaus- ja huoltoliiketoiminnasta – sieltä, missä uudet ideat syntyvät ja monet uudet tuotteet kehitetään. Erittäin läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa mahdollistaa SSAB:lle palautteen saannin loppukäyttäjien tavasta käyttää tuotteita.

Hardox® Wearparts:

  • Hardox®-kulutuslevystä asiakkaille osia valmistavien keskusten kansainvälinen verkosto
  • Verkostosta saatua kokemusta ja tietoa käytetään tuotevalikoiman kehittämiseen sekä ratkaisujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeisiin jälkimarkkinoilla

Hardox® Wearparts on yhden pysähdyksen kulutusosamyymälä, joka palvelee jälkimarkkinoilla esimerkiksi kaivos-, louhos-, sementti- ja kierrätysalojen asiakkaita. Palvellakseen erilaisia asiakkaitaan näillä segmenteillä SSAB on laajentanut valikoimaansa kattamaan pinnoitteita ja muita lisätuotteita. Osana valikoimaamme voimme myös mitata ja tunnistaa olemassa oleviin laitteisiin kohdistuvan hankauksen, analysoida käyttöolosuhteet ja -tarpeet sekä laskea edut käyttäen uusia, parannettuja työkaluja, kuten 3D-kuvantamista tai Wear Calc -laskentatyökalua.

Hardox® Wearparts -verkostoon kuuluu noin 540 yritystä, ja SSAB kehittää liiketoimintaa edelleen maailmanlaajuisesti.

Lue lisää täältä

Erikoisluja Strenx-teräs

Hardox-kulutuslevy

Docol-suurlujuusteräs