SSAB Europe

Johtava pohjoismainen korkealaatuisten nauha-, kvarttolevy- ja putkituotteiden premium-valmistaja

Lyhyesti

SSAB Europe on johtava korkealaatuisten nauha-, levy- ja putkituotteiden premium-valmistaja. Divisioona eroaa muista teräksenvalmistajista vahvalla tuotantoprosessien, erikoislujien terästen sovellusten sekä lisäarvopalvelujen osaamisellaan.

Työntekijöitä, noin: 6 700

Liikevaihto vuonna 2021: 42 311 miljoona Ruotsin kruunua

SSAB Europe -divisioonan johtaja: Olavi Huhtala

Terästoimitukset vuonna 2021: 3,6 miljoonaa tonnia

41 % Markkinaosuus Pohjoismaissa vuonna 2021

43 % Premium-tuotteiden osuus

Markkina-asema

SSAB Europe on markkinajohtaja kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa. Divisioonalla on kattava korkealaatuisten terästuotteiden valikoima sisältäen vahvan teknisen asiakastuen. SSAB Europen markkinaosuus Pohjoismaissa on noin 40 %. SSAB Europella on johtava asema tietyissä globaalin autoteollisuuden AHSS-terässovelluksissa. Vahvat tuotemerkit ja uudet ympäristöystävälliset GreenCoat®-pinnoitteet ovat auttaneet SSAB Europea saavuttamaan johtavan aseman maalipinnoitetuissa tuotteissa. SSAB Europella on laaja putkituotteiden valikoima. Noin 50 % divisioonan liikevaihdosta tulee Pohjoismaista, 40 % muualta Euroopasta ja noin 10 % muualta maailmasta.
Markkinoihin vaikuttavat tekijät ja trendit

SSAB Europen liiketoimintaa edistävät etenkin ympäristöystävällisten ja tehokkaiden ratkaisujen kasvava kysyntä monilla terästä käyttävillä aloilla, kuten autoteollisuudessa ja rakennusteollisuudessa. Muun muassa uudet turvallisuussäännökset ja päästörajat sekä siirtyminen sähköautoihin lisäävät erikoislujien terästen kysyntää autoteollisuudessa.

Market position

Vahvuudet

 • Läheinen ja pitkäaikainen yhteistyö asiakkaiden kanssa tukipalveluihin yhdistettynä
 • Laaja tuotevalikoima täynnä ensiluokkaisia autoteollisuus- ja premium-teräksiä ja vahvoja tuotemerkkejä
 • Vahva teknologia- ja materiaaliasiantuntemus sekä sovellusosaaminen
 • Joustava palvelu ja toimitusketju, jotka on mukautettu loppukäyttäjien ja jakelukanavien perusteella
 • Maailman hiilidioksiditehokkaimpiin lukeutuvat masuunit ja strategia fossiilivapaiden tuotteiden tuomiseksi markkinoille vuonna 2026

Strategia

Strategiset tavoitteet

Pohjoismaiden kotimarkkinat ovat SSAB Europe -divisioonan strategian ytimessä, ja tavoitteena on kehittää tuote- ja palveluvalikoimaa sekä vahvistaa markkina-asemaa luotettavimpana ja halutuimpana toimittajana. Strategian ensisijainen painopistealue on yhteistyö ja synergia Tibnorin ja Ruukki Constructionin kanssa, sillä se tukee markkinaosuutta, kannattavuutta ja menestymistä vaihtelevissa suhdanteissa.

Tuotevalikoiman parantaminen on edelleen tärkeässä osassa. SSAB Europe pyrkii lisäämään premium-tuotteiden osuutta tuotantokapasiteetista ja näin vähentämään perustuotteiden toimituksia pohjoismaisten kotimarkkinoiden ulkopuolelle.

SSAB Europen premium-tuotteet on jaettu kahteen kategoriaan: globaalille autoteollisuudelle suunnattuihin AHSS-teräksiin ja Euroopan muille teollisuudenaloille tarkoitettuihin premium-teräksiin. SSAB:llä on vahva asema monissa autoteollisuuden käyttökohteissa markkinoiden edistyksellisimpien ultralujien martensiittisten terästuotteiden ja kaksi- tai monifaasiterästen kehittämisen ansiosta. Ajoneuvoissa voimansiirron sähköistyksen ja hybridien suhteellinen merkitys kasvaa verrattuna perinteisiin polttomoottoreihin. Keveys, erinomainen jäykkyys ja turvallisuus ovat keskeisiä elementtejä uudessa ajoneuvomallissa. Siksi SSAB odottaa, että AHSS-markkinoiden rakenteellinen kasvu jatkuu, sillä autovalmistajien tavoitteena on keventää autojen painoa ja lisätä niiden turvallisuutta.

Premium-tuotteiden osalta SSAB Europe keskittyy edelleen saamaan nykyiset asiakkaat siirtymään perustuotteista premium-tuotteisiin sekä kehittämään uusia asiakassegmenttejä ja käyttökohteita. Keskeiset kasvua tukevat aloitteet pyrkivät edistämään loppukäyttäjien etuja edelleen SSAB Europen premium-tuotteiden avulla ja tehostamaan yhteistyötä monikanavaisten jakelijoiden kanssa. Lisäksi keskitymme edelleen uusien premium-tuotteiden lanseeraukseen sekä digitaalisten palveluiden ja työkalujen kehittämiseen.

Rakentamisessa ja teollisuudessa hiilipäästöjen vähentämisaloitteet luovat tilaisuuksia siirtyä premium-teräksiin eri kohteissa. SSAB Europe keskittyy tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa resurssitehokkaiden ratkaisujen käyttöönottamiseksi ja fossiilivapaiden tuotteiden tuomiseksi markkinoille vuonna 2026.

 • Premium-tuotteiden osuus 46 % (2023)
 • 800 tuhatta tonnia autoteollisuuden AHSS-toimituksia (2023)
 • 40–45 %:n markkinaosuus Pohjoismaiden markkinoista

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

LLaajan tuotevalikoimansa ansiosta SSAB Europe pystyy palvelemaan asiakkaita useilla eri asiakassegmenteillä ja monenlaisissa sovelluksissa. SSAB Europe myy tuotteita suoraan loppukäyttäjille sekä palvelukeskuksille ja jakelijoille. SSAB Europe toimittaa eri teräslaatuja merkittäville OEM-valmistajille (Original Equipment Manufacturers, laitteiden alkuperäisvalmistaja) autoteollisuudessa ja raskaiden ajoneuvojen alalla. Nämä valmistajat tavoittelevat keveyden ja taloudellisemman polttoaineenkulutuksen etuja. Kvarttolevyjä käytetään paljon Pohjoismaiden markkinoilla sekä meriteollisuus- ja energiasektorilla Euroopassa, kun taas maalipinnoitettuja materiaaleja käyttävät ensisijaisesti teräskattojen ja sadevesijärjestelmien valmistajat erityisesti Pohjoismaiden ja Itä-Euroopan markkinoilla. Divisioona myy tuotteitaan myös tärkeimmille maatalouslaitteiden valmistajille.

Customers and end users

SSAB Europen pääasiakassegmentit:

 • Autoteollisuus
 • Rakentaminen ja infrastruktuuri
 • Teollisuussovellukset
 • Raskaat kuljetusvälineet (sis. meriteollisuus)
 • Energia
 • Rakennuskoneet
 • Palvelukeskukset

Tuotteet

SSAB Europella on laaja tuotevalikoima kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä. Kuumavalssattuja tuotteita on 690 MPa:n myötölujuuteen asti (690 MPa:n ja sitä suuremman myötölujuuden kuumavalssatut tuotteet kuuluvat, autoteollisuudelle tarkoitettuja tuotteita lukuun ottamatta, SSAB Special Steels -divisioonan tuotevalikoimaan). Kylmävalssattuja ja sinkittyjä tuotteita on saatavana murtolujuuksissa 200–1 700 MPa. SSAB Europen tuotevalikoimassa on myös räätälöityjä tuotteita pehmeästä syvävetoteräksestä autoteollisuudessa käytettäviin ultralujiin teräksiin. Lisäksi SSAB Europe voi tarjota johtavia maalipinnoitettuja tuotteita erityistarpeisiin, kun tarjolla on useita eri pinnoitusjärjestelmiä ja monenlaisia erityistarkoituksiin kehitettyjä teräksiä. SSAB Europen tuotevalikoima sisältää myös arkit ja rainat.

SSAB Europen premium-tuotteet vastaavat markkinoilla olevia perustuotteita paremmin kestävän kehityksen vaatimuksiin. Niiden valikoimassa on tietyn tuotemerkin alla myytäviä tuotteita, jotka tarjoavat lisäarvoa asiakkaille, kuten tiukempia toleransseja, parempia materiaaliominaisuuksia ja puhtaampaa koostumusta – esimerkiksi GreenCoat®-tuotteet, Docol®-autoteräkset ja SSAB Laser®. Esimerkiksi autonvalmistajat haluavat keveitä ja kestäviä materiaaleja, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja jotka on valmistettu resurssitehokkaasti. SSAB Europen kylmävalssatun AHSS-teräksen ansiosta voidaan valmistaa aiempaa turvallisempia, kevyempiä ja vähäpäästöisempiä ajoneuvoja. SSAB Europe kehittää myös uusia funktionaalisia pinnoitteita, jotka vähentävät energiankulutusta ja ylläpitokustannuksia, parantavat pintojen kestävyyttä ja pidentävät rakennusten elinikää. Asiakkaat voivat saada teräksiä tarpeitaan vastaavissa formaateissa. SSAB Europen palvelutarjontaan kuuluu teknistä tukea ja neuvontaa, koulutusta ja muita palveluja.

SSAB Europen tuotemerkit:

 • Docol®
 • GreenCoat®
 • SSAB Boron®
 • SSAB Domex®
 • SSAB Form
 • SSAB Laser®
 • SSAB Weathering
 • SSAB Multisteel

Koko tuotevalikoimaan kuuluvat

 • Kuumavalssatut levytuotteet
 • Kuumavalssatut nauhatuotteet
 • Kylmävalssatut nauhatuotteet
 • Metallipinnoitetut nauhatuotteet
 • Maalipinnoitetut nauhatuotteet
 • Putket ja profiilit
 • Infrastruktuurituotteet
 • Arkit ja rainat

Kilpailijat

ArcelorMittal, Dillinger, Salzgitter, ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, US Steel ja Voestalpine