Ulkoiset tilintarkastajat

Yhtiöjärjestyksen mukaan SSAB:llä on oltava yksi tai kaksi ulkoista tilintarkastajaa tai yksi tai kaksi rekisteröityä julkista tilintarkastustoimistoa. Ernst & Young AB valittiin vuoden 2023 yhtiökokouksessa uudelleen tilintarkastajaksi vuoteen 2024 saakka. Rickard Andersson on ensisijainen tilintarkastaja.Emoyhtiön ja konsernin sekä hallituksen ja konsernijohtajan tilinpäätösten

ulkoinen tarkastus tehdään auditointeja koskevien kansainvälisten standardien ja Ruotsissa yleisesti hyväksyttyjen auditointikäytäntöjen mukaisesti. Yhtiön ensisijainen tilintarkastaja osallistuu kaikkiin tarkastusvaliokunnan kokouksiin. Tilintarkastaja osallistuu vähintään yhteen hallituksen kokoukseen vuodessa, käy läpi vuoden auditoinnin ja keskustelee auditoinnista johtajien kanssa ilman toimitusjohtajaa ja muita yhtiön johdon jäseniä.

Lisätietoja tilintarkastajan palkkioista on tilinpäätösraporttien liitteessä 2.