Raportit ja esitykset

Tästä osioista löydät SSAB:n taloudelliset raportit, tulosesitykset, yhtiökokousmateriaalit, selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, kestävän kehityksen raportit, pääomamarkkinapäivien esitykset, velkasijoittajille suunnatut materiaalit sekä muita yhtiöstä kertovia esityksiä. Raportteja ja esityksiä pystyt suodattamaan julkaisuvuoden, -vuosineljänneksen sekä raportti- tai esitystyypin mukaan. Osa materiaaleista on vain englanniksi.

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023

Vuosikertomus 2022

Vuosikertomus antaa yleiskatsauksen SSAB:n taloudellisesta ja kestävän kehityksen mukaisesta suorituksesta vuonna 2022. Vastuullisuusraportti on laadittu GRI-standardien mukaisesti, se sisältää EU:n taksonomia-asetuksen mukaista tietoa ja TCFD:n suositusten mukaista tietoa.

Vuosikertomukseen sisältyvä strategiaraportti, ml. toimitusjohtajan katsaus, on julkaistu myös suomeksi.