Teräksen elinkaari

Teräs on maailman kierrätetyin materiaali, ja sitä voidaan kierrättää yhä uudelleen ilman, että sen ominaisuudet kärsivät. Kestävyytensä ansiosta terästuotteilla on pitkä käyttöikä, ja ne voidaan usein kierrättää ja käyttää muissa sovelluksissa, jolloin luonnonvaroja säästyy. SSAB pyrkii vähentämään terästuotteidensa ympäristövaikutusta niiden elinkaaren jokaisessa vaiheessa raaka-aineiden louhinnasta tuotteen elinkaaren lopussa tapahtuvaan kierrätykseen.

Teräksen elinkaari koostuu erilaisista vaiheista:


  • Raaka-aineiden hankinta

  • Terästuotanto

  • Jäännöstuotteiden kierrätys

  • Resurssitehokkaat tuotteet

  • Kierrätys

Raaka-aineiden hankinta

SSAB:llä on paljon toimittajia eri puolilla maailmaa. Rauta- ja terästuotannossa käytetyt raaka-aineet muodostavat tärkeimmät ostoerämme.

Tehokas terästuotanto

SSAB:n teräksiä valmistetaan kahdella eri prosessilla: rautamalmipohjaisesti masuuneissa Suomessa ja Ruotsissa ja kierrätysteräspohjaisesti valokaariuuneissa Yhdysvalloissa.

Jäännöstuotteiden kierrätys

Terästuotannossa syntyvät jäännöstuotteet kierrätetään aina, kun se on mahdollista. Kierrätysteräs vähentää ympäristövaikutusta koko lopputuotteen elinkaaren ajan. Se korvaa osan rautamalmista raaka-aineena. Kaikkia terästuotannon jäännöstuotteita ei voida kierrättää. Tuotannon sellaiset materiaalivirrat, joita ei voida kierrättää tai myydä, toimitetaan kaatopaikoille. Jäännöstuotteet kierrätetään sisäisesti ja jalostetaan myytäviksi.

Resurssitehokkaat tuotteet

Erikoislujat teräkset ovat lujempia kuin standarditeräkset. Siksi käyttökohteissa tarvitaan vähemmän terästä, mikä keventää painoa. Erikoislujien terästen avulla asiakkaat voivat valmistaa tuotteita, joissa käytetään vähemmän materiaalia, jotka ovat lujempia ja kevyempiä ja joiden kokonaistaloudellisuus on parempi kuin ennen. Käyttövaiheen energiaa kuluttavat prosessit muodostavat merkittävän osan teräksen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.

Teräksen kierrätys

Teräs on maailman kierrätetyin teollinen materiaali ja ainutlaatuinen siksi, että se säilyttää ominaisuutensa riippumatta siitä, kuinka monta kertaa se kierrätetään. Kierrätysteräksen käyttö terästuotannossa säästää luonnonvaroja ja vähentää samalla hiilidioksidipäästöjä. Kierrätysteräs ei kuitenkaan riitä kasvavan terästarpeen tyydyttämiseksi, ja siksi uutta terästä on valmistettava rautamalmista myös tulevaisuudessa.