Kestävän kehityksen strategia

SSAB:n kestävän kehityksen strategia perustuu tavoitteeseemme tuoda fossiilivapaa teräs ensimmäisenä markkinoille ja olla samalla kestävän kehityksen edelläkävijä. Strategia koostuu kuudesta osa-alueesta, jotka on integroitu SSAB:n liiketoimintastrategiaan.

Käytä parempaa terästä

SSAB:n masuunipohjainen tuotanto on maailman hiilidioksiditehokkaimpia, mikä pienentää niin omien tuotteidemme kuin asiakkaidemme hiilijalanjälkeä. Se antaa meille ja asiakkaillemme kilpailuetua.

Käytä terästä paremmin

Olemme maailman johtava erikoislujien terästen valmistaja. Autamme asiakkaitamme myös päivittämään tuotteitaan ja käyttämään lujempaa terästä, joka keventää painoa ja säästää materiaalia. Sen ansiosta ne voivat valmistaa entistä kevyempiä ja lujempia tuotteita, mikä puolestaan vähentää ympäristövaikutuksia.

Valitse fossiilivapaa

Tavoitteenamme on tuoda fossiilivapaa teräs ensimmäisenä markkinoille vuonna 2026. Pyrimme yhdessä kumppaneidemme – rautamalmin toimittaja LKAB:n ja energiayhtiö Vattenfallin – kanssa luomaan fossiilivapaan arvoketjun teräkselle.

Turvallisuus ensin

Kaikilla SSAB:n työntekijöillä on oikeus terveelliseen työympäristöön, jossa ei satu tapaturmia. Haluamme olla maailman turvallisin teräsyhtiö. Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa, tapaturmaa ja sairautta.

Tehokkuus ja vastuu

Haluamme harjoittaa liiketoimintaamme resurssitehokkaasti ja vastuullisesti. Pyrimme käyttämään raaka-aineita ja energiaa tehokkaasti. Toimittajiemme on noudatettava sekä omia standardejamme että kansainvälisiä kestävän kehityksen ohjeita.

Kunnioitus ja rehellisyys

Odotamme jokaisen työntekijän toimivan rehellisesti ja vastuullisesti työssään. Teemme yhteistyötä sellaisten liikekumppaneiden kanssa, jotka jakavat arvomme. Pyrimme myös luomaan osallistavan työympäristön ja edistämään monimuotoisuutta ja tasa-arvoa.