Vastuulliset hankinnat

Meille on tärkeää, että toimittajamme toimivat vastuullisesti ja noudattavat SSAB:n ohjeita ja kansainvälisiä kestävän kehityksen käytäntöjä.

Tuotteiden ja palveluiden hankinta

Kestävä kehitys on olennainen osa hankintatoimintojamme ja toimitusketjun hallintaa. Arvioimme toimittajia laadun, toimitusvarmuuden, kustannusten ja kestävän kehityksen perusteella. SSAB edistää kestävää kehitystä pitkällä aikavälillä ja pyrkii työskentelemään sellaisten yritysten kanssa, jotka kantavat eettisen, yhteiskunnallisen, ympäristöön liittyvän ja taloudellisen vastuunsa.

Hankinta

SSAB:n toimittajana toimiminen tuo mukanaan suuren vastuun muun muassa kestävästä kehityksestä, turvallisuudesta ja kokonaiskustannusten vähentämisestä. Lisätietoja tästä ja monista muista hankintaan liittyvistä aiheista nykyisille ja potentiaalisille uusille toimittajille löytyy täältä.

Globaali toimitusketju

Globaalissa toimitusketjussa on tärkeää arvioida toimittajien riskejä ja niiden kykyä käsitellä riskeihin liittyviä kysymyksiä. SSAB hankkii tuotteita, materiaaleja ja palveluita noin 20 000 toimittajalta yli 60 eri maassa. Hankinnat kattavat raaka-aineet, kuten romun, rautamalmin ja hiilen, mutta myös kunnossapitopalvelut ja varaosat.

SSAB:n toimittajille tarkoitettu kestävän kehityksen käytäntö

  • Perustuu YK:n Global Compact -periaatteisiin.

  • Sisältää työ- ja ihmisoikeuksiin, terveyteen ja turvallisuuteen, korruptiontorjuntaan ja ympäristöön liittyviä vaatimuksia.

  • Varmistaa, että SSAB tekee yhteistyötä sellaisten toimittajien kanssa, jotka jakavat arvomme.

  • Koskee kaikkia toimittajia, jotka tarjoavat tuotteita ja palveluita.

  • SSAB pidättää oikeuden tehdä tarkastuksia tai auditointeja paikan päällä vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

  • Vuodesta 2017 lähtien kaikki uudet tai päivitetyt sopimukset ja yrityksen ostotilaukset sisältävät viittauksen toimittajien kestävän kehityksen käytäntöön tai vastaavaan.

pdf 19.29 Mb
SSAB Supplier Code of Conduct