Osallistaminen ja monimuotoisuus

Toimimme maailmanlaajuisesti ja meillä on noin 14 000 työntekijää, joilla on erilaisia kykyjä, osaamista ja kokemusta yli 50 maassa. SSAB pyrkii osallistavaan kulttuuriin, jossa tunnistamme erot olennaisena osana menestystämme.

Osallistamis- ja monimuotoisuustyömme

SSAB kohtelee kaikkia kunnioittavasti ja arvokkaasti. Ymmärrämme, että monimuotoinen henkilöstö tuo mukanaan monipuolisia kykyjä, pätevyyksiä ja kokemuksia, mikä puolestaan parantaa liiketoimintamahdollisuuksia.

SSAB pyrkii osallistavaan johtamiseen ja yrityskulttuuriin, jotta työntekijät tuntisivat aidosti kuuluvansa joukkoon ja jotta heillä olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia ja menestyä työssään. Monimuotoisuudella tarkoitamme erilaisia kykyjä, kompetensseja ja kokemuksia, joita ihmiset tuovat työpaikalle. Osallistamis- ja monimuotoisuustyömme perustuu kolmeen pilariin, jotka ovat yhteisö, työvoima ja työpaikka.

Tavoitteet

Metalli- ja kaivosteollisuudessa työntekijöiden sukupuolijakaumassa on parantamisen varaa. SSAB haluaa lisätä naisten määrää johtotehtävissä: tavoitteena on 23 % vuoteen 2025 mennessä. Kaiken kaikkiaan SSAB:n henkilöstöstä noin 21 % on naisia.

Yhteisö

Olemme vastuullinen kumppani ja parannamme mainettamme yrityksenä ja työnantajana.

Työvoima

Huomioimme henkilöstön monimuotoisuuden rekrytoinnin ja etenemismahdollisuuksien suhteen.

Työpaikka

Kehitämme osallistavia ja innovatiivisia työpaikkoja.