Korroosionkestävän Hardox HiAce -teräksen tuotesivu. Kippiauto kaataa happamia ja korrosiivisia jätteitä. Taustalla tulenpunainen taivas.
Korroosionkestävän Hardox HiAce -teräksen tuotesivu. Kippiauto kaataa happamia ja korrosiivisia jätteitä. Taustalla tulenpunainen taivas.

Hardox® HiAce

Tutustu uuteen valttikorttiisi: happamiin ja kosteisiin ympäristöihin soveltuvaan korroosiota ja kulutusta kestävään teräkseen. Hardox® HiAce on uusin lisä Hardox®-kulutuslevyvalikoimaan ja valttikortti hankaavaa kulutusta ja korroosiota vastaan. Sillä on samat mekaaniset ominaisuudet kuin Hardox® 450 -teräksellä. Sen Brinell-kovuus on 425–475 HBW, mutta korrosiivisissa olosuhteissa sen käyttöikä on 2,7 kertaa pidempi.

Pyydä teknistä neuvontaa

Lataa tietolomake

Valitse kieli

Get datasheet by email
Sulje

Get datasheet by email

Tällä sivulla

Torjuu kulutusta happamissa ja korrosiivisissa olosuhteissa

Hardox® HiAce panee kampoihin kulumiselle erityisesti happamissa ja korrosiivisissa olosuhteissa, joissa kalusto joutuu koville. Tämä korroosionkestävä teräslevy auttaa selättämään haasteet korrosiivisissa ja kuluttavissa olosuhteissa, jotka ovat yleisiä kunnallisessa ja teollisessa jätehuollossa, jätteenpolttolaitoksissa sekä kaivos- ja prosessiteollisuudessa.

Hardox® HiAce on tarpeeksi kovaa takaamaan pitkän käyttöiän, ja sillä on rakenneteräkseltä vaadittavat sitkeysominaisuudet. Iskusitkeytensä ansiosta se toimii myös pakkasessa, ja sen Charpy-iskusitkeyskokeen vähimmäisarvo on 27 J -20 °C:ssa.

Yhdistelmäkuva teollisuuslaitteista, joissa käytetään Hardox® HiAce -terästä – puu, paperi ja sellu, kierrätys, kaivostoiminta, louhinta, jätteenkeräys.

Turvaa tuloksesi ja valitse Hardox® HiAce

Korrosiivinen kuluminen voi aiheuttaa suurta vahinkoa happamissa, matalan pH:n ympäristöissä käytettäville koneille. Pitkällä aikavälillä se lisää huollon tarvetta, kasvattaa korjauskustannuksia ja lyhentää käyttöikää, mikä heikentää lopuolta tuottavuutta ja kannattavuutta.

Jos konteissa, perävaunuissa tai kippilavoissa tai muussa kalustossa käytetty teräs altistuu happojen, kosteuden, rikin, kloridien, hakkeen, kotitalousjätteen tai muiden korrosiivisien materiaalien vaikutuksille, käyttöikä voi olla huomattavasti odotettua lyhyempi. Hardox® HiAce kestää tällaiset altistukset erityisen koostumuksensa ansiosta.

Kone kippaamassa korrosiivista jätettä kauhasta.
Erikoislujasta Hardox®-kulutuslevystä valmistettu keltainen jätelava, jossa on Hardox® In My Body -logo.

Hardox® HiAce parantaa jätesäiliöiden kestävyyttä – myös kuumassa ja kosteassa ilmastossa

Singaporelaisen Wong Fong Engineeringin jätelavat kestävät happamien kuormien aiheuttamaa korroosiota ja kulutusta Hardox® HiAce -teräksen ansiosta.

Näkymä kierrätyslaitoksen kouruun, jonka seinät on valmistettu korroosionkestävästä Hardox® HiAce -teräksestä.

Hardox® HiAce nostaa käyttöiän kolminkertaiseksi ei-rautametallien kierrätyksessä

“Hardox® HiAce korvasi ruostumattoman teräksen ja auttoi meitä vähentämään huoltokustannuksia 70 %,” ruotsalaisen Stena Recyclingin tehtaanjohtaja Kent Brännlund kertoo.

Biolämpölaitoksen lastauslaiturin pohja, joka on valmistettu korroosionkestävästä Hardox® HiAce -metallista.

Hardox® HiAce kestää biomassan käsittelyssä 60-prosenttista kosteutta

”Sen jälkeen kun vaihdoimme kaksi vuotta sitten pohjan ja kuljettimen teräksen Hardox® HiAceen, emme ole toistaiseksi havainneet käytännössä lainkaan kulumista”, sanoo ruotsalaisen Trosa Energin tehtaanjohtaja Rolf Ebbvik.

Tukkeja paperi- ja sellutehtaan ketjukuljettimella, jonka teräslevyt ovat Hardox® HiAce -terästä.

Hardox® HiAce sellu- ja paperitehtaisiin sekä puunkäsittelyyn

Hardox® HiAce parantaa suorituskykyä ja turvallisuutta Billerudilla Ruotsissa korvaten S355-teräksen, joka ei kestänyt tehtaan ketjukuljettimien märkiä ja korrosiivisia olosuhteita.

Australialaisen Bruce Rock Engineeringin valmistamia kaivosteollisuuden perävaunuja, joissa on käytetty Hardox® HiAce -terästä ehkäisemään korroosiola.

Hardox® HiAce panee kampoihin korroosiolle kaivosteollisuuden perävaunuissa Australiassa

Suolapitoinen malmi ja trooppinen ilmasto luovat täydelliset olosuhteet korroosiolle. Bruce Rock Engineering siirtyi käyttämään Hardox® HiAce -terästä kaivosperävaunuissaan ja paransi asiakastyytyväisyyttään.

Punaisella lavalla ja Hardox® HiAce -logolla varustettu jäteauto.

Hardox® HiAce hidastaa jäteautojen kulumista

Jätteiden matala pH nopeuttaa jäteautojen kulumista. ”Testiemme mukaan Hardox® HiAcen käyttöikä on näissä olosuhteissa jopa 2,7 kertaa pidempi kuin 450 HBW:n teräksellä. Testasimme jäteauton pohjalevyä 1,5 vuoden käytön jälkeen. Havaitsemamme kulumisen vähäisyys viittaa siihen, että käyttöikä voi olla jopa 20 vuotta normaalin 7 vuoden sijaan”, SSAB:n kulumisteknologian asiantuntija Jonas Allebert kertoo.

Kuljettaja kiipeämässä Stena Recyclingin kuorma-autoon, jonka lava on valmistettu korroosionkestävästä Hardox® HiAce -metallista.

Hardox® HiAce ehkäisee myös pistekorroosiota

Matalat pH-arvot, kemikaalit (kuten kloridi), lämpötilat ja vähäinen huolto voivat johtaa siihen, että pistekorroosio pääsee aiheuttamaan koneille vakavaa vahinkoa. Pistekorroosio vaikuttaa vain pienellä alueella ja muodostaa metallin pintaan pieniä reikiä tai kuoppia. Koon ei kuitenkaan pidä antaa hämätä: yksikin kuoppa kriittisessä osassa voi johtaa mittaviin vahinkoihin. Vaikka materiaalia ei juurikaan häviä pinnalta pistekorroosion vaikutuksesta, se voi vaurioittaa metallin syvärakennetta. Sen havaitseminen ja ennakoiminen on myös hankalaa. Hardox® HiAcen on osoitettu kestävän sekä yleistä korroosiota että pistekorroosiota.

Erikoislujasta korroosionkestävästä Hardox® HiAce -teräksestä valmistetut valtavat kahmarit kierrätyslaitoksella ja paperitehtaalla.

Miksi Hardox® HiAce ehkäisee korrosiivista kulutusta?

Olosuhteet, joissa pH-arvot ovat matalia, kiihdyttävät erilaisia kulumismekanismeja, eikä kovempi teräs välttämättä takaa koneille pidempää käyttöikää. Korroosionkestävä Hardox® HiAce -teräs on suorituskyvyltään vastaava kuin 450 HBW:n teräs tyypillisessä ympäristössä, jossa esiintyy hankaavaa kulutusta. Kun pH-arvot laskevat, se voi pidentää käyttöiän jopa kolminkertaiseksi 450 HBW:n teräkseen verrattuna, jota käytetään yleisesti monissa sovelluksissa.

Tyypillisiä Hardox® HiAce -teräksen käyttökohteita

Hardox® HiAce on riittävän sitkeää jäteautojen, kierrätyskonttien, kippi- ja dumpperilavojen sekä muiden kovaan käyttöön tarkoitettujen tuotteiden valmistusmateriaaliksi. Se toimii hyvin myös kylmissä lämpötiloissa -20 °C:seen asti.

Seuraavat teollisuudenalat ja käyttökohteet voivat hyötyä Hardox® HiAce -teräksestä valmistetuista tuotteista:

 • Kunnallinen ja teollinen jätehuolto: jäteautot, kontit ja kulutuspinnat, jotka altistuvat happamille jätteille, sekä kierrätyslaitokset ja kaatopaikoilla käytettävät koneet
 • Kierrätys
 • Jäteenpolttolaitokset ja biomassalaitokset
 • Paperi- ja sellutehtaat ja puunjalostus
 • Maa- ja metsätalous
 • Prosessiteollisuus
 • Kaivos- ja louhosteollisuus
Taivasta kohden avautuva näkymä jätekourusta, jonka ketjuohjaimissa on Hardox® HiAce -logo.

Helposti koneistettavissa: taivutettavuus, leikattavuus ja hitsattavuus

Hardox® HiAce -terästä voidaan käsitellä samoilla koneilla kuin muitakin Hardox®-teräksiä. Sen taivutettavuus on Hardox® 450 -terästä vastaava. Myös hitsaus sujuu samaan tapaan. Suuremmat levypaksuudet vaativat ruostumattomalle teräkselle tarkoitettujen täyteaineiden käyttöä. CO2-laserleikkaustestit osoittavat, että Hardox® HiAce leikkautuu kauniisti. Muiden Hardox®-terästen tapaan myös Hardox® HiAcella on taatut paksuus-, tasomaisuus- ja taivutusominaisuudet, mikä takaa ennustettavuuden konepajalla.

Mittavalikoima

Hardox® HiAce -levyjä on saatavina 4.0 - 100.0 mm paksuina ja Hardox® HiAce -nauhalevyjä 3.0 - 4.0 mm paksuina. Hardox® HiAce -levyjä on saatavina 3350 mm:n leveyteen ja 14630 mm:n pituuteen asti. Hardox® HiAce -nauhalevyjä on saatavina 1600 mm:n leveyteen ja 16000 mm:n pituuteen asti. Tarkempia tietoja mitoista saa mittaohjelmasta.

Hardoxin mittavalikoimaa havainnollistava kuva.

Mekaaniset ominaisuudet

Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
Valitse näytettävät sarakkeet
  Tuote Paksuus
  (mmin)
  Kovuus 1)
  (HBW)
  Tyypillinen myötölujuus
  (MPaksi), ei taattu
  Hardox® HiAce Nauhalevy 3.0 - 4.00.118 - 0.157 425 - 475 1250 - 1205181
  Hardox® HiAce Levy 4.0 - 100.00.157 - 3.937 425 - 475 1250181
  Parametrien vertaaminen

  Valitse yksi vertailtava parametri

  Vertailu

   1) Brinell-kovuustesti, HBW, EN ISO 6506-1 -standardin mukaisesti, koneistetulta pinnalta 0,5–3 mm pinnan alapuolella. Vähintään yksi testinäyte sulatusta ja 40 tonnia kohden. Toimitettujen levyjen nimellispaksuus ei poikkea yli ± 15 mm kovuuskokeen testinäytteestä. Nauhalevy Brinell-kovuustesti on EN ISO 6506-1 -standardin mukainen jokaisessa lämpökäsittelyyksikössä / kelassa. Kovuus mitataan jauhamalla pinta 0.3 - 2.0 mm pinnan alapuolella.

   Hardox® -levy on läpikova. Paksuussuuntaisen keskialueen kovuus on vähintään 90 % taatusta minimipintakovuudesta. 

   Iskusitkeysominaisuudet

   Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
   Valitse näytettävät sarakkeet
    Paksuus
    (mmin)
    Poikittaistesti, taattu iskuenergia,
    Charpy V 10 x 10 mm -iskusauvat. 1)
    3.0 - 39.90.118 - 3.937 27 J / -20 °C 2)20 ft-lbs / -4 °F 2)
    Parametrien vertaaminen

    Valitse yksi vertailtava parametri

    Vertailu

     Paksuus
     (mmin)
     3.0 - 39.90.118 - 3.937
     Poikittaistesti, taattu iskuenergia,
     Charpy V 10 x 10 mm -iskusauvat. 1)
     27 J / -20 °C 2)20 ft-lbs / -4 °F 2)

     1) Iskukokeet tehdään ≥ 6 mm:n paksuuksille levyja ≥ 3 nauhalevyillä:n paksuuksille. Paksuuksille 3 – 11,9 mm käytetään alimittaisia Charpy V -iskusauvoja. Ilmoitettu vähimmäisarvo koskee iskusauvan poikkileikkausalaa suhteessa täysimittaiseen iskusauvaan (10 x 10 mm). Iskukokeet tehdään standardin ISO EN 148 mukaisesti sulatus- ja paksuusryhmäkohtaisesti. Kolmen testituloksen keskiarvo.

     2) Yksittäinen arvo vähintään 70 % ilmoitetusta keskiarvosta.

     Kemiallinen koostumus (sulatusanalyysi)

     Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
     Valitse näytettävät sarakkeet
      Tuotetyyppi C *)
      (max %)
      Si *)
      (max %)
      Mn*)
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Cr*)
      (max %)
      Ni*)
      (max %)
      Mo*)
      (max %)
      B*)
      (max %)
      Nauhalevy 0.18 0.40 0.50 0.025 0.004 4.30 0.20 0.20 0.002
      Levy 0.26 0.70 1.60 0.025 0.010 5.10 1.50 0.60 0.005
      Parametrien vertaaminen

      Valitse yksi vertailtava parametri

      Vertailu

       Teräs on hienoraekäsitelty *) Varsinaiset seosaineet.

       Hiiliekvivalentti CET(CEV)

       Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
       Valitse näytettävät sarakkeet
        Tuotetyyppi Nauhalevy Levy
        Paksuus (mmin) 3.0 - 4.00.118 - 0.157 4.0 - 100.00.157 - 3.937
        Suurin CET(CEV) 0.41 (1.03) 0.42 (1.08)
        Tyyp. CET(CEV) 0.38 (0.99) 0.39 (1.01)
        Parametrien vertaaminen

        Valitse yksi vertailtava parametri

        Vertailu

         Toleranssit

         Lisätietoja on SSAB:n esitteessä - Hardox® Guarantees takuissa.

         Paksuus

         Toleranssit ovat Hardox®-paksuustakuiden mukaisia.

         Hardox®-takuut täyttävät EN 10029:n luokan A vaatimukset, mutta tiukemmilla toleransseilla. Nauhalevy takuut täyttävät standardin 1/2 EN 10051 vaatimukset.

         Pituus ja leveys

         SSAB:n mittaohjelman mukaisesti. Levyjen toleranssit ovat SSAB:n valssausreunastandardien mukaisia tai täyttävät standardin EN 10 029 vaatimukset. Nauhalevyjen toleranssit täyttävät standardin EN 10 051 vaatimukset, ja tiukempia toleransseja on saatavana erikseen kysyttäessä.

         Muoto

         Levyjen toleranssit ovat standardin EN 10029 mukaisia ja nauhalevyjen toleranssit standardin EN 10051 mukaisia.

         Tasomaisuus

         Levyjen toleranssit ovat Hardox® -tasomaisuustakuiden luokan D mukaisia eli tiukemmat kuin standardissa EN 10029. Nauhalevyjen toleranssit ovat Hardox® -tasomaisuustakuiden luokan A mukaisia eli tiukemmat kuin standardissa EN 10051.

         Pinnanlaatu

         EN 10163-2:n luokan A alaluokan 1 mukaisesti.

         Toimitustila

         Toimitetaan karkaistuna (Q) tai nuorrutettuna (QT). Hardox® HiAce -levyjen toimitetaan mekaanisesti tai termisesti leikatuin reunoin. Hardox® HiAce -nauhalevyt toimitetaan tavallisesti valssatulla pinnalla ja valssausreunoilla.

         Toimitusehdot on kuvattu SSAB:n esitteessä "Hardox® Guarantees" ja osoitteessa www.ssab.com.

         Valmistus- ja muut suositukset

         Hitsaaminen, taivuttaminen ja koneistaminen

         Suosituksia löytyy SSAB:n esitteistä osoitteesta www.hardox.com tai ottamalla yhteyttä ottamalla yhteyttä tekniseen tukeen.

         Levyjen taivutettavuus on Hardox® -taivutustakuiden luokan F mukainen. Nauhalevyjen taivutettavuus on Hardox® -taivutustakuiden luokan B mukainen.

         Hardox® wear plate -tuotetta ei ole tarkoitettu lämpö käsiteltäväksi enempää. Sen mekaaniset ominaisuudet on saavutettu ensin karkaisemalla ja sen jälkeen lämpökäsittelemällä tarpeen mukaan. Tuotteen ominaisuudet eivät pysy samassa tilassa kuin toimitushetkellä, jos se altistetaan yli 250 ºC:n lämpötilalle.

         Kun tuotetta hitsataan, leikataan, hiotaan tai työstetään muulla tavoin, on noudatettava asianmukaisia työturvallisuusohjeita. Erityisesti pohjamaalattuja levyjä hiottaessa saattaa muodostua pölyä, jonka hiukkaspitoisuus on suuri.