SSAB:n Raahen tehdas

SSAB:n Raahen tehtaalla valmistetaan ns. standardi-, premium- ja erikoisteräksiä. Päätuotteita ovat kuumavalssatut levyt ja kelatuotteet. Tehdas on kooltaan noin 500 hehtaarin suuruinen alue, joka sisältää tehtaita tehtaan sisällä. Kahdessa masuunissa valmistetaan raakarautaa, joka jalostetaan teräkseksi terässulatolla. Sulasta teräksestä tehdään teräsaihioita, jotka valssataan tuotteiksi kuumavalssaamolla. Tehdasalueella on myös koksaamo, voimalaitos, oma satama ja yksi Suomen suurimmista laboratoriokokonaisuuksista. Alueella työskentelee noin 2500 SSAB:n omaa työntekijää sekä satoja urakoitsijoiden ja yhteistyökumppaneiden edustajia.

Tehdasalue on sisäministeriön asetuksen (1104/2013) mukaisen liikkumis- ja oleskelurajoituksen piirissä. Tehtaalla liikkuminen vaatii aina vierailuluvan.

Käyntiosoite: Rautaruukintie 155, Raahe
Ota yhteyttä: Pääportti 020 592 23 36, SSAB vaihde 020 59 11, Etsi SSAB yhteyshenkilö

woman in work

Tietoa urakoitsijoille

Tehdas on hektinen työympäristö, jossa työskentelee oman henkilöstömme lisäksi satoja urakoitsijoita. Tehtaalla käydään ajoneuvolla noin 50 000 kertaa joka kuukausi ja alueella liikkuu myös työajoneuvoja ja junavaunuja, jotka kuljettavat sulaa rautaa ja terästä. Siksi on tärkeää, että kaikki tehdasalueellamme työskentelevät perehtyvät huolellisesti tehtaan turvallisuusohjeisiin. Meillä turvallisuus on asia, josta ei voi tinkiä.

ssab workers in front of steel coils

Tietoa rekkakuskeille

Tehdasalueella käy noin 70 rekkaa joka päivä ja valmiita tuotteita lastataan ja kuljetetaan tehdasalueella myös laivoihin ja junaan. Jotta tuotelastaukset sujuisivat mahdollisimman hyvin ja turvallisesti, alueella asioivien rekkakuskien tulee tutustua jo ennen tehtaalle saapumista heitä koskeviin turvallisuus- ja lastausohjeisiin. Jos rekkakuskilla on yllään puutteellinen turvavarustus, me emme lastaa tuotteita.


view over Raahe production site

Turvallisuus ja ympäristö

Turvallisuus ja sen varmistaminen on erittäin tärkeä osa tehtaan toimintaa. Mahdollisten onnettomuustilanteiden varalle on laadittu pelastus-, ensiapu- ja torjuntasuunnitelmat. Tehtaalla on oma palokunta, josta on suora yhteys Jokilaaksojen pelastuslaitokseen. Tehtaan toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia tarkkaillaan jatkuvatoimisten ja kertaluontoisten mittausten avulla ilma-, vesi- ja kaatopaikkavaikutusten osalta.


steel production

Kohti fossiilivapaata terästuotantoa

SSAB:n tavoitteena on siirtyä vaiheittain kohti fossiilivapaata teräksentuotantoa. Raahen tehtaalla muutoksen tekninen suunnittelu käynnistyi vuonna 2020. Mikäli muutos toteutuu suunnitellussa aikataulussa, tehtaalla valmistetaan eriä fossiilivapaasti tuotettua terästä vuonna 2030 ja tehtaan fossiiliset hiilidioksidipäästöt nollautuvat vuoteen 2040 mennessä, mikäli myös kuljetuksille ja prosessin tarvitsemille polttoaineille on löytynyt fossiilivapaat ratkaisut.


Raahen uutiset

elo 17 2021

Kesätyöntekijä Atte Pesonen, SSAB Raahe

Raahen terästehtaan 600 kesätyöntekijää työskentelevät pääasiassa tehtaan eri prosesseissa, kunnossapidossa, laboratorioissa ja kiinteistöhuollossa. Kesätyöntekijöitä on myös tehtaan ympäristö- ja energiatiimissä, prosessikehityksessä, hankinnassa, tuotannonohjauksessa, kuljetussuunnittelussa ja tilaustenkäsittelyssä.

tammi 29 2021

SSAB:n Raahen tehtaan tuotteita ja raaka-aineita kuljetetaan LNG-käyttöisellä rekka-autolla Raahen ja Oulun satamien välillä

SSAB:n Raahen tehdas pyrkii korvaamaan öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla ja siten vähentämään hiukkasten, typen ja rikin oksidien sekä hiilidioksidin päästöjä nykyiseen verrattuna.

tammi 26 2021

SSAB mukana mustan hiilen päästöjä tutkivassa Black Carbon Footprint -hankkeessa Raahessa

Osana hanketta Tampereen yliopiston mobiililaboratorio liikennöi Raahessa tammi-helmikuun vaihteessa – tutkii mustan hiilen pitoisuuksia ilmassa.

Tämä sivun sisältö koskee vain SSAB:n toimintaa Raahessa.