Osakkeenomistajat

SSAB:n omistajatiedot tällä sivulla perustuvat Euroclear Sweden AB:n tietoihin. Tiedot päivittyvät kuukausittain.

*14.9.2021 kaikki Solidiumin hallussaolleet SSAB:n osakkeet siirrettiin Suomen valtion suoraan omistukseen.