Kestävä kehitys

Tavoitteenamme on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. Kestävä kehitys on keskeinen liiketoiminta-ajuri sekä meille että asiakkaillemme. Tavoitteemme on tuoda fossiilivapaa teräs markkinoille ensimmäisenä teräsyhtiönä vuonna 2026 ja päästä suurelta osin eroon oman toimintamme hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030.

SSAB:n kestävän kehityksen strategia

SSAB:n kestävän kehityksen strategia rakentuu kahden pääteeman ympärille: ”Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä” ja ”Johtajuus kestävässä kehityksessä”. Strategia sisältää sekä pitkän aikavälin päämääriä, että lyhyen aikavälin tavoitteita.

Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä

Käytä parempaa terästä: SSAB:n asiakkaat hyötyvät hiilidioksiditehokkaasta tuotannosta

SSAB:n masuunipohjainen tuotanto on maailman hiilidioksiditehokkaimpia. Tämä luo kilpailuetua sekä SSAB:lle että asiakkaille.

Käytä terästä paremmin: SSAB:n terästen ympäristöhyödyt

SSAB:n liiketoiminnan ydin on kehittää ja valmistaa pitkälle kehitettyjä erikoislujia teräksiä (AHSS) ja nuorrutusteräksiä (Q&T). Niiden avulla asiakkaamme voivat valmistaa entistä kevyempiä ja kestävämpiä tuotteita, mikä vähentää myös heidän ympäristöjalanjälkeään.

Hybrit

Siirry fossiilivapaaksi: SSAB:n tavoitteena on tuoda fossiilivapaa teräs ensimmäisenä markkinoille vuonna 2026

SSAB pyrkii siirtymään fossiilivapaaseen teräksentuotantoon HYBRIT-hankkeen avulla ja tuomaan fossiilivapaan teräksen markkinoille vuonna 2026. Tämä Yhteistyössä rautamalmitoimittajamme LKAB:n ja energiayhtiö Vattenfallin kanssa tavoitteenamme on muodostaa fossiilivapaa arvoketju.

Johtajuus kestävässä kehityksessä: Turvallisuus ensin

Turvallisuus ensin: Meistä tulee maailman turvallisin teräsyhtiö

SSAB:n päämääränä on olla maailman turvallisin teräsyhtiö. Tavoitteenamme on, ettei yhtiössämme sattuisi yhtään tapaturmaa tai työstä johtuvaa vammaa tai sairautta. Kaikilla on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön SSAB:llä. Minimoimme terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät vaarat kaikissa toimipaikoissamme.

Johtajuus kestävässä kehityksessä: Tehokkuus ja vastuullisuus

Resurssitehokkaat toiminnot

SSAB:lle kiertotalous on tärkeä osa tehokasta ympäristövaikutusten minimointia. Teemme jatkuvaa työtä optimoidaksemme sivutuotteiden, kierrätysteräksen ja jätteen arvon.

Two people talking

Vastuulliset hankinnat

SSAB:n toimittajaverkostoon kuuluu noin 20 000 aktiivista toimittajaa yli 60 eri maassa. Toimittajien on noudatettava SSAB:n periaatteita sekä kansainvälisiä sosiaalisen ja ympäristövastuun ohjeistuksia pysyäkseen SSAB:n valtuutettuina toimittajina.

Kestävän kehityksen uutiset

touko 24 2022

SSAB toimittaa fossiilivapaata terästä Volvon kuorma-autoihin

Volvo Trucks tuo maailman ensimmäisenä kuorma-autojen valmistajana SSAB:n fossiilivapaata terästä kuorma-autoihinsa. Volvo aloittaa teräksen pienimuotoisen käytön raskaiden sähköisten Volvo-kuorma-autojen tuotannossa jo vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

touko 6 2022

SSAB korostaa yliopistoyhteistyön tärkeyttä - 100 000 euron lahjoitus Oulun yliopistolle

SSAB Europe osallistuu Oulun yliopiston meneillään olevaan varainhankintakampanjaan 100 000 euron lahjoituksella yliopiston tekniikan alan tutkimukseen. SSAB ja Oulun yliopisto ovat tehneet tiivistä yhteistyötä 1980-luvulta saakka, ja SSAB on tällä hetkellä yksi yliopiston keskeisimpiä yhteistyökumppaneita. Tämän päivän yhteistyö liittyy erityisesti terästutkimukseen sekä uusien vaativien teräslaatujen kehitykseen sekä fossiilivapaaseen teräksenvalmistukseen.

huhti 11 2022

SSAB ja Epiroc yhteistyöhön fossiilivapaan teräksen käytössä kaivosteollisuuden laitteissa

SSAB aloittaa yhteistyön johtavan kaivos- ja infrastruktuuriteollisuuden toimittajan Epirocin kanssa fossiilivapaan teräksen hyödyntämiseksi tulevaisuudessa Epirocin kaivoslaitteiden tuotannossa.

Johtajuus kestävässä kehityksessä: Kunnioitus ja lahjomattomuus

Nollatoleranssi lahjontaa ja korruptiota kohtaan

Liiketoiminnassa on tärkeää noudattaa korruptionvastaisia käytäntöjä. SSAB on laatinut henkilöstölle selkeät ohjeet, jotka ohjaavat meitä päivittäisessä työssämme ja siinä, miten toimimme liikekumppaneitamme kohtaan.

Tehokkaasti toimiva organisaatio

Yksi SSAB:n liiketoimintastrategian peruselementeistä on rakentaa tehokkaasti toimiva organisaatio, johon työntekijät ympäri maailmaa sitoutuvat. SSAB jatkaa johtajuuden ja osaamisen kehittämistä sekä pyrkii edistämään osallistamista ja henkilöstön moninaisuutta.

Uusimmat kestävän kehityksen tiedostot

pdf 4,63 Mb
SSAB Sustainability strategy presentation 2021
pdf 5,58 Mb
EcoUpgraded presentation
pdf 346 Kb
Ohjesääntö koskien korruption vastaista toimintaa
pdf 77 Kb
SSAB Group - Our approach to tax