SSAB Laser Plus
SSAB Laser Plus

SSAB Laser® Plus – parempi särmättävyys ja iskusitkeys

SSAB Laser® Plus -teräkset tarjoavat paremman särmättävyytensä ja matalien lämpötilojen iskusitkeytensä ansiosta entistä parempaa suorituskykyä ja minimoivat halkeamien riskin tuotannossa sekä lopputuotteessa.

Tuotevalikoima ja tuotetiedot Ota yhteyttä

Särmäys 0 x paksuus

SSAB Laser® Plus -teräksen särmäyssäteeksi taataan 0–1,0 x paksuus teräslajista ja tuotteen muodosta riippuen. (Tutustu MC Plus -teräslaatuihin, kun tavoitteena on 0 x särmäyssäde.) Jokaisen teräslajin taattu minimisärmäyssäde on sama kaikkiin suuntiin, joten nestaus on joustavampaa.

Vaativia konstruktioita ilman hitsausta

SSAB Laser® Plus -teräs on käytännöllisesti katsottuna tasomaista, mikä mahdollistaa jaetut leikkauslinjat sekä erittäin tarkkojen, pienien ja kapeiden reikien leikkaamisen. Voit saavuttaa suoria kustannussäästöjä, kun laserleikkaustoiminnan tuotos paranee jopa 30 prosentilla. Teräksen tiukka särmäyssäde molempiin suuntiin tarkoittaa, että voit särmätä siitä teräsprofiileja, jotka aiemmin vaativat hitsausta. Tämä lyhentää tuotantoaikaa ja pienentää tuotantokustannuksia.