WeldCalc – kolmas sukupolvi

SSAB tuo vuosikymmenten hitsauskokemuksensa valmistajien saataville interaktiivisena verkkopohjaisena WeldCalc 3.0 -sovelluksena, joka auttaa hitsausprosessin optimoinnissa ja dokumentoinnissa.

Siirry WeldCalc-sovellukseen

Sovelluksen uuteen, kolmanteen sukupolveen on lisätty lisätoimintoja edellisen version edistyksellisiä ominaisuuksia unohtamatta. Ohjelmiston kehittämisessä on keskitytty erityisesti monipuolisuuteen, jotta se vastaa erilaisten hitsauskohteiden tarpeisiin. Sovelluksen tärkeimmät tavoitteet ovat: 

  • Tuottaa käyttäjälle hitsausolosuhteisiin ja käyttäjän vaatimuksiin perustuvat laskelmat ja optimoinnit. Intuitiivinen käyttöliittymä helpottaa laskelmien ja tulosten hyödyntämistä entisestään.
  • Tuoda käyttäjän ulottuville SSAB:n hitsaussuositukset, jolloin sovelluksen ominaisuuksia voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. 
  • Mahdollistaa hitsaustapahtuman jokaisen hitsausparametrin määrittämisen. Tulokset voi tallentaa ja ladata kokonaisuudessaan. Tämän ansiosta käyttäjä voi luoda kirjaston kaikista tuotannon hitsaustapahtumista. 

WeldCalc 3.0 on esiasetettu Strenx- ja Hardox-teräksille. Sovelluksella voidaan kuitenkin tehdä laskelmia ja optimointeja myös muille materiaaleille, esimerkiksi Toolox- ja Armox-teräksille. 
Ohjelmiston voi ladata oheisen linkin avulla.

 

Näin WeldCalc toimii

WeldCalc 3.0 -sovellus on jaettu viiteen toimintoon. Niistä kaksi, Calc ja WPR, soveltuvat kaikentyyppisiin hitsausprosesseihin. 

Loput kolme, pWPS, WPQR ja WPS, on tarkoitettu hitsausohjeen hyväksyntämenettelyä edellyttäville rakenteille. Tällaisia ovat prosessit, joissa hitsausliitoksen mekaanisille ominaisuuksille asetetaan tavanomaista tiukempia vaatimuksia ja on esimerkiksi saavutettava tietty vähimmäislujuus tai -sitkeys. Tavallisesti hitsattujen rakenteiden vaadittavat ominaisuudet on määritelty standardeissa. Erikoislujien terästen osalta hitsausohjeen hyväksyntämenettelyt vastaavat yleensä EN-standardeja. Kaikki EN-standardien mukaiset olennaiset standardisuositukset on huomioitu WeldCalc-sovelluksessa. Hitsausohjeen hyväksyntämenettelyjä käytetään erityisesti Strenx-teräsrakenteita hitsattaessa. Niitä voidaan kuitenkin hyödyntää myös kaikkien Hardox-teräslaatujen hitsaamisessa. 

WeldCalc-sovelluksen käyttäjä valitsee kulloiseenkin hitsaustapahtumaan soveltuvat toiminnot. Toiminnoilla on seuraavat tarkoitukset:   

  • Calc: Toiminnon avulla käyttäjä voi luoda oman hitsauslaboratorion erilaisia hitsaustapahtumia varten ja tehdä kokeiluja erilaisilla hitsausominaisuuksilla.
  • WPR (Welding Procedure Record, hitsaustallenne):  Optimoi hitsausominaisuudet käyttäjän asettamien vaatimusten perusteella. Tiedot dokumentoidaan hitsaajan noudatettaviksi.
  • pWPS (Preliminary Welding Procedure Specification, alustava hitsausohje): Käsittää hitsausohjeen hyväksyntämenettelyn ensimmäisen osan. Toiminnolla voidaan määrittää liitostyyppi ja hitsausominaisuudet hyväksyntää varten. Tietojen perusteella hitsaaja hitsaa koekappaleen arviointia varten.
  • WPQR (Welding Procedure Qualification Record, hitsausohjeen hyväksymispöytäkirja): Kattaa hitsausohjeen hyväksyntämenettelyn toisen osan. Dokumenttiin tallennetaan kaikki alustavan hitsausohjeen (pWPS) olennaiset hitsausparametrit. Sen jälkeen tehdään liitoksen mekaaninen testaus ja rikkomaton aineenkoestus, joiden tulokset tallennetaan. Jos kaikki asetetut vaatimukset täyttyvät, WPQR hyväksytään.
  • WPS (Welding Procedure Specification, hitsausohje): Hitsausohjeen hyväksyntämenettelyn kolmas ja viimeinen osa. Hitsausohje voidaan julkaista, jos se on hyväksytty hitsausohjeen hyväksymispöytäkirjan (WPQR) avulla. Toiminnon avulla voidaan julkaista tuotantohitsauksessa tarvittavat tiedot hitsaajille. Tiedot perustuvat hitsausohjeen hyväksymispöytäkirjan mukaisiin parametriasetuksiin. 

Jokaisessa viidestä toiminnosta käyttäjä syöttää hitsausolosuhteiden ja hitsattavien rakenteiden asettamat vaatimukset. Tämän jälkeen WeldCalc laskee ulkoisen toleranssi-ikkunan hitsauskohteen perusteella. Ikkunassa näkyvät suositukset lämmöntuonnille sekä esikuumennus-/välipalkolämpötiloille. WPQR-toimintoa lukuun ottamatta käyttäjä voi määrittää olennaisille parametreille haluamansa välit. Niiden perusteella WeldCalc laskee hitsausominaisuuksien sisäisen toleranssi-ikkunan. Optimaalisen lopputuloksen takaamiseksi sisäisen toleranssi-ikkunan on oltava kokonaisuudessaan ulkoisen toleranssi-ikkunan sisällä. 

 

WeldCalc 3.0 -sovelluksen muita ominaisuuksia ja etuja

  • Edistää teknikkojen, hitsaajien ja insinöörien välistä viestintää tärkeissä hitsausteknisissä kysymyksissä.
  • Perustuu verkkopohjaiseen käyttöliittymään, jossa tiedot ovat aina ajan tasalla.

Jos haluat tehdä töitä puhelimellasi, kokeile WeldCalc-mobiilisovellusta!

weldcalc

WeldCalc

Käyttääksesi WeldCalc 3.0 -laskuria sinun on rekisteröidyttävä antamalla yhteystietosi alla olevalla lomakkeella.

Haluan, että myynti ottaa minuun yhteyttä