SSAB Special Steels

Maailmanlaajuinen terästoimittaja ja palvelukumppani nuorrutusteräksissä (Q&T) ja erikoislujissa teräksissä (AHSS)

Lyhyesti

SSAB Special Steels -divisioonan laajaan tuotevalikoimaan kuuluu monia ainutlaatuisia terästuotteita. Globaali kulutusterästen tuotemerkkimme Hardox on teräsmarkkinoiden tunnetuin tuotemerkki. Tekemällä läheistä yhteistyötä autamme asiakkaitamme käyttämään tuotteitamme parhaalla mahdollisella tavalla ja luomaan uusia innovatiivisia teräsratkaisuja ja -sovelluksia.

Työntekijämäärä: noin 4 100

Liikevaihto vuonna 2022: 33 666 miljoona Ruotsin kruunua

SSAB Special Steels -divisioonan johtaja: Johnny Sjöström

Terästoimitukset vuonna 2022: 1,5 miljoonaa tonnia

550 Hardox Wearparts -jäsentä

115 Toimintaa yli 115 maassa

Markkina-asema

SSAB Special Steels on erikoislujien terästen maailmanlaajuinen markkinajohtaja ja toimii Euroopan, Amerikan, Aasian-Tyynenmeren, Lähi-idän ja Afrikan markkinoilla. Euroopan osuus on noin 50 % myynnistä ja Pohjois-Amerikan 20 %. SSAB:n erikoisterästen kohdemarkkina käsittää kuumavalssatut teräkset, joiden myötölujuus on vähintään 690 MPa. Näiden markkinoiden kooksi arvioidaan noin 5 miljoonaa tonnia, ja koska erikoisterästen kysyntä kasvaa rakenteellisesti, on kasvu standarditeräksiä nopeampaa.

 


Markkinoihin vaikuttavat tekijät ja trendit

Materiaalien laatua, energiatehokkuutta ja tuottavuutta koskevat vaatimukset ovat tärkeässä osassa erikoislujien terästen käytön kasvussa. Ne tarjoavat monenlaisia etuja ja mahdollistavat vahvemmat, kevyemmät ja kestävämmät teräsratkaisut. Erikoislujien terästen osuus on kasvamassa kaikilla markkinoilla, kun asiakkaat siirtyvät tavallisesta teräksestä erikoislujiin teräksiin. Kehittyvillä markkinoilla Afrikassa, Lähi-idässä, latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa, jossa erikoislujien terästen osuus on yhä suhteellisen alhainen, markkinapotentiaali on vielä Euroopan ja Pohjois-Amerikan kaltaisia kehittyneitä markkinoita suurempi.

Market position

Vahvuudet

  • Ainutlaatuiset ja pitkälle kehitetyt laadukkaat premium-tuotteet
  • Ainutlaatuinen markkinamalli ja maailmanlaajuinen verkosto 115 maassa
  • Läheinen yhteistyö ja yhteiset projektit asiakkaiden kanssa kehityksen nopeuttamiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi
  • Strategia erikoislujien fossiilivapaiden terästen toimittamiseksi vuonna 2026

Strategia

SSAB on suurin erikoislujien terästen tuottaja arvioidulla 25 %:n globaalilla markkinaosuudellaan. SSAB Special Steels vastaa SSAB:n nuorrutusterästen (Q&T) ja erikoislujien terästen (AHSS) myynnistä sekä terästuotannosta Oxelösundissa (Ruotsi) ja Mobilessa (Yhdysvallat). Divisioonan laajaan tuotevalikoimaan kuuluu useita ainutlaatuisia erikoislujia teräksiä, kuten ­Hardox-brändi (karkaistut ja lämpökäsitellyt levyt, joilla on hyvä kulutuskestävyys) ja Strenx-brändi (edistyksellinen rakenneteräs).

SSAB Special Steelsin strategiana on edistää erikoislujien terästen markkinoita esittelemällä uusia tuotteita ja kehittämällä asiakkaiden kanssa sovelluksia, joiden avulla he voivat siirtyä käyttämään erikoislujia teräksiä. Yksi esimerkki tästä on Hardox HiAce, joka on suunniteltu happamiin ja syövyttäviin ympäristöihin, kuten jäteautoihin. Toinen esimerkki sovellusten kehittämisestä on asiakasyhteistyö, jossa SSAB:n rakenneteräksen ominaisuudet mahdollistavat ohuemmasta teräksestä valmistettujen nosturien uudenlaisen suunnittelun nostokapasiteetin lisäämiseksi.

Myyntiä on hajautettu eri asiakassegmentteihin ja maantieteellisille alueille. SSAB Special Steels myy teräslevyä sekä suoraan koneenrakentajille ja palvelukeskuksille että pienemmille loppukäyttäjille oman maailmanlaajuisen myyntiverkostonsa kautta. Sisäinen SSAB Services -organisaatio ja Hardox Wearparts -verkosto (riippumattomat toimijat, jotka tarjoavat kulutusosia ja korjauspalveluja) toimittavat markkinoille Hardox-kulutuslevyistä valmistettuja osia.

 

 

SSAB Special Steels edistää SSAB:n strategiaa seuraavasti:

  • Erikoislujien terästen osuuden lisääminen suhteessa ­konsernin kokonaismyyntiin
  • Siirtyminen masuunitekniikasta valokaariuunitekniikkaan Oxelösundissa
  • Fossiilivapaan tarjonnan kehittäminen
  • Jatkojalostustoiminnan kasvattaminen SSAB Services-­liiketoimintayksikön avulla suhdanneherkkyyden ­vähentämiseksi

 

 

SSAB Special Steels vastaa seuraavista konsernin strategisista tavoitteista:

SSAB Special Steels
Toimitukset, miljoonaa tonnia

 

SSAB Services
Liikevaihto, miljardia Ruotsin kruunua

Customers and end users

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

SAB Special Steels -divisioonan tärkeimpiin loppukäyttäjäsegmentteihin kuuluvat raskaiden kuljetusvälineiden, rakennuskoneiden valmistajat sekä materiaalinkäsittelylaitteiden (ml. kaivosteollisuus ja kierrätys) valmistajat. SSAB Special Steels tekee läheistä yhteistyötä suurten OEM-valmistajien sekä pienten ja keskisuurten asiakkaiden kanssa globaaliin organisaationsa kautta. Esimerkkejä asiakassovelluksista ovat liikkuvien nostureiden puomit ja rungot, kuorma-autojen kippilavat sekä rakennus- ja kaivoskoneiden kauhat. Meillä on yhteinen tavoite asiakkaidemme kanssa: rakentaa aiempaa kevyempiä ja vahvempia lopputuotteita, joiden nostokapasiteetti, hyötykuorma ja käyttöikä ovat aiempaa parempia ja polttoaineenkulutus sekä päästöt pienempiä.

Tärkeitä asiakassegmenttejä ja käyttökohteita:

  • Raskaat kuljetukset, sis. perävaunut, kuorma-autot, raidekuljetukset, maatalous ja metsätalous
  • Rakennuskoneet, sis. nostolaitteet (kippiautot, lastaajat ja nosturit)
  • Materiaalien käsittely, sisältäen kaivostoiminnan ja kierrätyksen (murskaimet, kauhat ja kuljettimet)

Erikoislujat rakenneteräkset:

  • Ajoneuvonosturien puomit, ohjaamot ja tukijalat
  • Tavaranosturit
  • Henkilönostimet
  • Perävaunujen ja kuorma-autojen rakenteet
  • Maatalouslaitteet
  • Öljynporauslautat (valikoidut osat, kuten lautat)

Kulutusteräkset:

  • Kippiautot ja -lavat
  • Kauhat
  • Kontit
  • Kaivoslaitteet kuten murskaimet
  • Kierrätyslaitteet
  • Kulutusosat eri segmenteille ja eri käyttötarkoituksiin

Uojausteräkset:

  • Ihmisten ja arvotavaroiden turvalliseen kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot ja alukset
  • Suojaavat rakennukset ja pinnat

Työkaluteräkset:

  • Muotit
  • Työkalunpitimet
  • Akselit

Tuotteet

SSAB Special Steels -divisioonalla on markkinoiden laajin tuotevalikoima sekä syvällinen ymmärrys teräksen ominaisuuksista ja toiminnasta. SSAB Special Steels on vastuussa kaikista SSAB:n nuorrutusteräksistä (Q&T) ja kuumavalssatuista AHSS-teräksistä, joiden myötölujuus on vähintään 690 MPa. Nämä tuotteet voidaan jaotella edelleen erikoislujiin rakenneteräksiin, kulutusteräksiin, suojausteräksiin ja työkaluteräksiin. SSAB Special Steelsin tuotevalikoimassa on useita tuotemerkkejä ja tuoteperheitä, joilla kullakin on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa ja käyttökohteensa sekä teräslaatunsa ja mittansa.

  • Hardox® on johtava globaali kulutusteräs, joka takaa maksimaalisen hyötykuorman ja pidemmän käyttöiän. Se on ainutlaatuinen yhdistelmä kovuutta ja kestävyyttä sekä työstettävyyttä, joka mahdollistaa kestävämmät rakenteet, paremman tehokkuuden ja pidemmän käyttöiän
  • Strenx® tarjoaa markkinoiden laajimman erikoislujien terästen tuotevalikoiman. Koska se on luja ja sillä on hyvä iskunkestävyys ja hyvät muovattavuusominaisuudet, sen avulla voidaan valmistaa vahvempia, kevyempiä rakenteita, joilla on parempi hyötykuorma
  • Raex on jakelijabrändi – markkinoiden perustarpeisiin suunniteltu kulutusteräs
  • Toolox® on valmiiksi karkaistu työkaluteräs, jota on saatavilla nuorrutusteräslevyinä tai pyöröteräksenä
  • Armox® ja Ramor ovat suojausteräksiä, jotka on suunniteltu suojelemaan niin elämää kuin omaisuuttakin

Palvelut

palveluja koneiden valmistajille sekä jälkimarkkinoille. Se pyrkii kehittämään Hardox® Wearparts -verkostoa sekä helpottamaan erikoislujien terästen käyttöä markkinoimalla SSAB Shape -konseptia. SSAB:n tekninen tuki on tärkeä osa yrityksen palveluvalikoimaa. Yritys tarjoaa tukea ympäri maailman.

  • Hardox® Wearparts tarjoaa kulutusosia ja oikea-aikaisia korjauspalveluita loppukäyttäjille paikallisilla jälkimarkkinoilla kaivos-, louhinta-, kierrätys- ja rakennussektoreilla. Se koostuu maailmanlaajuisesta verkostosta, johon kuuluu 540 yritystä yli 80 maassa.
  • SSAB Shape yhdistää SSAB:n laadukkaat terästuotteet suunnittelu- ja käsittelypalveluihin, joita tarjotaan omien lisäarvopalveluja tarjoavien keskustemme ja maailmanlaajuisen käsittelypalvelujen alihankintaverkoston kautta. Palvelu sisältää räätälöidyn tuotekehityksen ja -suunnittelun, kattavan suunnittelutuen ja esikäsittelypalvelut sekä luotettavat räätälöidyt logistiikka- ja varastointipalvelut.
  • Tarjoamalla teknistä tukea aikaisessa tuotekehitysvaiheessa tekniset asiantuntijamme voivat auttaa asiakkaita ymmärtämään, miten erikoislujien terästen avulla voidaan luoda uusia innovatiivisia ratkaisuja ja sovelluksia.

Kilpailijat

ArcelorMittal, Dillinger, Voestalpine, Nucor, Nippon, ThyssenKrupp, JFE ja NLMK Clabeq