SSAB Special Steels

Maailmanlaajuinen terästoimittaja ja palvelukumppani nuorrutusteräksissä (Q&T) ja erikoislujissa teräksissä (AHSS)

Lyhyesti

SSAB Special Steels -divisioonan laajaan tuotevalikoimaan kuuluu monia ainutlaatuisia terästuotteita. Globaali kulutusterästen tuotemerkkimme Hardox on teräsmarkkinoiden tunnetuin tuotemerkki. Tekemällä läheistä yhteistyötä autamme asiakkaitamme käyttämään tuotteitamme parhaalla mahdollisella tavalla ja luomaan uusia innovatiivisia teräsratkaisuja ja -sovelluksia.

Työntekijämäärä: noin 3 900

Liikevaihto vuonna 2021: 23 510 miljoona Ruotsin kruunua

SSAB Special Steels -divisioonan johtaja: Johnny Sjöström

Terästoimitukset vuonna 2021: 1,5 miljoonaa tonnia

550 Hardox Wearparts -jäsentä

115 Toimintaa yli 115 maassa

Markkina-asema

SSAB Special Steels on erikoislujien terästen maailmanlaajuinen markkinajohtaja ja toimii Euroopan, Amerikan, Aasian-Tyynenmeren, Lähi-idän ja Afrikan markkinoilla. Euroopan osuus on noin 50 % myynnistä ja Pohjois-Amerikan 20 %. SSAB:n erikoisterästen kohdemarkkina käsittää kuumavalssatut teräkset, joiden myötölujuus on vähintään 690 MPa. Näiden markkinoiden kooksi arvioidaan noin 5 miljoonaa tonnia, ja koska erikoisterästen kysyntä kasvaa rakenteellisesti, on kasvu standarditeräksiä nopeampaa.

 


Markkinoihin vaikuttavat tekijät ja trendit

Materiaalien laatua, energiatehokkuutta ja tuottavuutta koskevat vaatimukset ovat tärkeässä osassa erikoislujien terästen käytön kasvussa. Ne tarjoavat monenlaisia etuja ja mahdollistavat vahvemmat, kevyemmät ja kestävämmät teräsratkaisut. Erikoislujien terästen osuus on kasvamassa kaikilla markkinoilla, kun asiakkaat siirtyvät tavallisesta teräksestä erikoislujiin teräksiin. Kehittyvillä markkinoilla Afrikassa, Lähi-idässä, latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa, jossa erikoislujien terästen osuus on yhä suhteellisen alhainen, markkinapotentiaali on vielä Euroopan ja Pohjois-Amerikan kaltaisia kehittyneitä markkinoita suurempi.

Market position

Vahvuudet

 • Ainutlaatuiset ja pitkälle kehitetyt laadukkaat premium-tuotteet
 • Ainutlaatuinen markkinamalli ja maailmanlaajuinen verkosto 115 maassa
 • Läheinen yhteistyö ja yhteiset projektit asiakkaiden kanssa kehityksen nopeuttamiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi
 • Strategia erikoislujien fossiilivapaiden terästen toimittamiseksi vuonna 2026

Strategia

Strategiset tavoitteet

SSAB Special Steels pyrkii parantamaan edelleen johtavaa asemaansa erikoislujien terästen sekä lisäarvopalvelujen alalla. SSAB on suurin erikoislujien terästen tuottaja, jonka arvioitu globaali markkinaosuus on 25 % ja jonka volyymi on lähes kolme kertaa suurempi kuin lähimmällä kilpailijallamme. Vuodesta 2000 lähtien SSAB Special Steels -divisioonan toimitukset ovat kasvaneet keskimäärin 8 % vuodessa eli nopeammin kuin teräsmarkkinat yleisesti. Rakenteellista kasvua selittävät valmistajien ja loppukäyttäjien tarpeet liittyen koneiden ja laitteiden parempaan tuottavuuteen ja kestävyyteen. Kun komponenteissa käytetään entistä pidemmälle kehitettyjä teräksiä, niiden painoa voidaan keventää ja käyttöikää pidentää.

Uusia tuotteita ja käyttökohteita kehitetään usein tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Oli kyseessä sitten sora-auto, malmikouru tai nosturi, SSAB:n insinöörit auttavat asiakasta uuden tuotemallin kehitysvaiheessa, jotta teräslaatujen ominaisuuksista saadaan suunnitteluratkaisuissa kaikki hyöty irti. Palvelukeskusten ja suurten OEM-valmistajien lisäksi SSAB pystyy ainutlaatuisen myyntiverkostonsa ansiosta palvelemaan myös pieniä ja keskisuuria asiakkaita kaikkialla maailmassa. Verkosto kattaa omat varastot, paikallisen myyntihenkilöstön ja teknisen tuen.

Markkinakanavien kehittämiseksi SSAB Special Steels laajentaa niin Hardox Wearparts -verkostoa kuin SSAB Services -liiketoimintayksikköä. Hardox Wearparts koostuu pääasiassa itsenäisistä yrityksistä, jotka tarjoavat kulutusosia ja oikea-aikaisia korjauspalveluita loppukäyttäjille paikallisilla jälkimarkkinoilla kaivos-, louhinta-, kierrätys- ja rakennussektoreilla. SSAB Services keskittyy toimittamaan palveluita konevalmistajille sekä jälkimarkkinoille. Strategian ansiosta SSAB pystyy takaamaan korkean palvelutason myös pienillä ja pirstoutuneilla markkinoilla sekä vaikuttamaan loppukäyttäjän operatiivisiin kustannuksiin, mikä vakauttaa suhdannevaihtelujen vaikutusta myyntiin. Tämä on osoittautunut onnistuneeksi strategiaksi myyntivolyymien kasvattamisessa, mutta myös tukemalla siirtymistä entistä kovempiin ja lujempiin teräksiin visiomme mukaisesti. Kehitämme tätä toimintaa jatkuvasti parantaaksemme asemaamme tulevaisuudessa.

SSAB-konsernin tavoitteena on parantaa tuotevalikoimaa ennen kaikkea lisäämällä erikoislujien terästen myyntiä. Vuoden aikana vastuu Mobile-tehtaasta Yhdysvalloissa siirrettiin SSAB Special Steels -divisioonalle tavoitteena vauhdittaa erikoislujien terästen kasvua. Kun kierrätysteräspohjainen valokaariuunimenetelmä (EAF) otetaan käyttöön Oxelösundin terästehtaassa ja rautasientä aletaan valmistaa HYBRIT-tekniikalla vuoteen 2026 mennessä, SSAB Special Steels voi aloittaa fossiilivapaiden erikoislujien terästuotteiden toimitukset. Tällä hetkellä asiakkaiden kanssa on käynnissä useita aloitteita, joissa selvitetään sekä molempien osapuolten että loppukäyttäjien mahdollisuuksia siirtyä käyttämään fossiilivapaata terästä, kun sitä tulee saataville.

 • Kasvattaa toimitukset 1,6 (1,5) miljoonaan tonniin vuonna 2023
 • Kasvattaa SSAB Services -liiketoiminnan liikevaihto orgaanisesti 3,0 miljardiin Ruotsin kruunuun
Customers and end users

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

SAB Special Steels -divisioonan tärkeimpiin loppukäyttäjäsegmentteihin kuuluvat raskaiden kuljetusvälineiden, rakennuskoneiden valmistajat sekä materiaalinkäsittelylaitteiden (ml. kaivosteollisuus ja kierrätys) valmistajat. SSAB Special Steels tekee läheistä yhteistyötä suurten OEM-valmistajien sekä pienten ja keskisuurten asiakkaiden kanssa globaaliin organisaationsa kautta. Esimerkkejä asiakassovelluksista ovat liikkuvien nostureiden puomit ja rungot, kuorma-autojen kippilavat sekä rakennus- ja kaivoskoneiden kauhat. Meillä on yhteinen tavoite asiakkaidemme kanssa: rakentaa aiempaa kevyempiä ja vahvempia lopputuotteita, joiden nostokapasiteetti, hyötykuorma ja käyttöikä ovat aiempaa parempia ja polttoaineenkulutus sekä päästöt pienempiä.

Tärkeitä asiakassegmenttejä ja käyttökohteita:

 • Raskaat kuljetukset, sis. perävaunut, kuorma-autot, raidekuljetukset, maatalous ja metsätalous
 • Rakennuskoneet, sis. nostolaitteet (kippiautot, lastaajat ja nosturit)
 • Materiaalien käsittely, sisältäen kaivostoiminnan ja kierrätyksen (murskaimet, kauhat ja kuljettimet)

Erikoislujat rakenneteräkset:

 • Ajoneuvonosturien puomit, ohjaamot ja tukijalat
 • Tavaranosturit
 • Henkilönostimet
 • Perävaunujen ja kuorma-autojen rakenteet
 • Maatalouslaitteet
 • Öljynporauslautat (valikoidut osat, kuten lautat)

Kulutusteräkset:

 • Kippiautot ja -lavat
 • Kauhat
 • Kontit
 • Kaivoslaitteet kuten murskaimet
 • Kierrätyslaitteet
 • Kulutusosat eri segmenteille ja eri käyttötarkoituksiin

Uojausteräkset:

 • Ihmisten ja arvotavaroiden turvalliseen kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot ja alukset
 • Suojaavat rakennukset ja pinnat

Työkaluteräkset:

 • Muotit
 • Työkalunpitimet
 • Akselit

Tuotteet

SSAB Special Steels -divisioonalla on markkinoiden laajin tuotevalikoima sekä syvällinen ymmärrys teräksen ominaisuuksista ja toiminnasta. SSAB Special Steels on vastuussa kaikista SSAB:n nuorrutusteräksistä (Q&T) ja kuumavalssatuista AHSS-teräksistä, joiden myötölujuus on vähintään 690 MPa. Nämä tuotteet voidaan jaotella edelleen erikoislujiin rakenneteräksiin, kulutusteräksiin, suojausteräksiin ja työkaluteräksiin. SSAB Special Steelsin tuotevalikoimassa on useita tuotemerkkejä ja tuoteperheitä, joilla kullakin on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa ja käyttökohteensa sekä teräslaatunsa ja mittansa.

 • Hardox® on johtava globaali kulutusteräs, joka takaa maksimaalisen hyötykuorman ja pidemmän käyttöiän. Se on ainutlaatuinen yhdistelmä kovuutta ja kestävyyttä sekä työstettävyyttä, joka mahdollistaa kestävämmät rakenteet, paremman tehokkuuden ja pidemmän käyttöiän
 • Strenx® tarjoaa markkinoiden laajimman erikoislujien terästen tuotevalikoiman. Koska se on luja ja sillä on hyvä iskunkestävyys ja hyvät muovattavuusominaisuudet, sen avulla voidaan valmistaa vahvempia, kevyempiä rakenteita, joilla on parempi hyötykuorma
 • Raex on jakelijabrändi – markkinoiden perustarpeisiin suunniteltu kulutusteräs
 • Toolox® on valmiiksi karkaistu työkaluteräs, jota on saatavilla nuorrutusteräslevyinä tai pyöröteräksenä
 • Armox® ja Ramor ovat suojausteräksiä, jotka on suunniteltu suojelemaan niin elämää kuin omaisuuttakin

Palvelut

palveluja koneiden valmistajille sekä jälkimarkkinoille. Se pyrkii kehittämään Hardox® Wearparts -verkostoa sekä helpottamaan erikoislujien terästen käyttöä markkinoimalla SSAB Shape -konseptia. SSAB:n tekninen tuki on tärkeä osa yrityksen palveluvalikoimaa. Yritys tarjoaa tukea ympäri maailman.

 • Hardox® Wearparts tarjoaa kulutusosia ja oikea-aikaisia korjauspalveluita loppukäyttäjille paikallisilla jälkimarkkinoilla kaivos-, louhinta-, kierrätys- ja rakennussektoreilla. Se koostuu maailmanlaajuisesta verkostosta, johon kuuluu 540 yritystä yli 80 maassa.
 • SSAB Shape yhdistää SSAB:n laadukkaat terästuotteet suunnittelu- ja käsittelypalveluihin, joita tarjotaan omien lisäarvopalveluja tarjoavien keskustemme ja maailmanlaajuisen käsittelypalvelujen alihankintaverkoston kautta. Palvelu sisältää räätälöidyn tuotekehityksen ja -suunnittelun, kattavan suunnittelutuen ja esikäsittelypalvelut sekä luotettavat räätälöidyt logistiikka- ja varastointipalvelut.
 • Tarjoamalla teknistä tukea aikaisessa tuotekehitysvaiheessa tekniset asiantuntijamme voivat auttaa asiakkaita ymmärtämään, miten erikoislujien terästen avulla voidaan luoda uusia innovatiivisia ratkaisuja ja sovelluksia.

Kilpailijat

ArcelorMittal, Dillinger, Voestalpine, Nucor, Nippon, ThyssenKrupp ja NLMK Clabeq