Liputusilmoitukset

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa merkittävistä muutoksista myös asianomaiselle listayhtiölle. Tehdyistä liputusilmoituksista pyydetään ilmoittamaan sijoittajasuhdejohtajalle:
Per Hillström

Head of Investor Relations
+46 702 95 29 12
[email protected]