Duroxite-banneri
Duroxite-banneri

Ensiluokkaiset kromikarbidipäällysteet (CCO) kestävät kovaa kulutusta

Milloin on paras valita päällystetty tuote?

Monissa hankaavissa olosuhteissa päällystetyt levyt ovat sopivin materiaali sekä tekniikan että kustannusten näkökulmasta. Muutamia esimerkkejä:

• Kovien mineraalien, kuten soran, lietteen ja kvartsipitoisen hiekan, aiheuttama liukukuluminen ja kohtalainen iskukuluminen.
• Suurten kivien liukumisesta aiheutuva kuluminen tai hauraiden ja helposti murskautuvien kivilajien, kuten hiekkakiven, kalkkikiven ja hiilen, aiheuttamat iskut.
• Liukumisesta johtuva kuluminen märässä ympäristössä, esimerkiksi lietteen ja ruoppausaineksen vuoksi.
• Hienojakoisten, eroosiota aiheuttavien ainesten käsittely.

Vaikka 95 prosenttia kuluttavasta kiviaineksesta koostuisi pehmeistä mineraaleista, loput 5 prosenttia voi olla erittäin kovaa ainesta ja aiheuttaa 90 prosenttia kulumisesta, minkä vuoksi pinnoitteet ovat paras ratkaisu.

Miten karbidit eroavat toisistaan?

CCO eli kromikarbidipäällyste sisältää vain kromipitoisia karbideja. Päällysteet voivat olla myös kompleksisia karbidia. Näissä tuotteissa kromikarbidiin lisätään muita metalleja, kuten Nb, Mo, V ja W.

Kompleksiset karbidit ovat tavallisesti paras vaihtoehto kuumiin kulutusolosuhteisiin, sillä ne kestävät kulutusta jopa 600 °C:n lämpötilassa. Koska kompleksisten karbidien käyttöikä on tavallisesti 3–5 kertaa pidempi kuin CCO:n, ne soveltuvat myös kohteisiin, joissa pinnoitteen paksuus on rajallinen.

Suurille iskuvoimille altistuvissa suorituskykyisissä päällystetyissä levyissä voidaan käyttää seosaineita, jotka sisältävät ultrahienoja boorikarbideja. Näiden boorikarbidien raekoko voi olla jopa 500 nm, mikä on noin 200 kertaa tavanomaisia kromi- tai kompleksisia karbiditeräksiä hienompaa.

Kirjallisuudessa ja eri valmistajien toimesta päällystettyjä tuotteita kutsutaan myös karbidilevyiksi, kromipäällysteteräkseksi, kromipäällystelevyiksi tai kovahitsauslevyiksi.

Mikroskooppikuva CCO-levyjen kromikarbideista
Kromi tai kompleksiset karbidit hajoavat teräsmatriisiin.
Mikroskooppikuva CCO-levyjen boorikarbideista
Hienojakoiset boorikarbidit parantavat päällystemateriaalin kuumuuden ja iskujen kestävyyttä.

Päällystettyjen tuotteiden hitsaustapa

Kovahitsauskerros on hitsattu teräksiseen pohjalevyyn. Duroxite®-päällysteiden pohjalevyt ovat joko pehmeää terästä tai Hardox®-kulutuslevyä, mikä parantaa lujuutta ja kestävyyttä. Duroxite® 101:n ja Duroxite® 201:n pohjalevynä on Hardox®.

Porrastettu särökuvio

Kun hitsaussaumat jäähtyvät, muodostuu hienoja halkeamia kohtisuorassa hitsaussuuntaan nähden. Nämä halkeamat on tarkoituksellisia, eivätkä ne vaikuta levyn kulutuskestävyyteen. Levyt voidaan rullamuovata kaarevaan muotoon. Yleensä tällöin kovahitsauskerros on sisäpuolella, mutta se voi olla myös ulkopinnalla. Päällystettyjä levyjä ei saa taivuttaa hitsaussäikeiden suuntaisesti.

Myös kromia tai kompleksisia karbideja voidaan myös päällehitsata käyttämällä erikoisvalmisteisia hitsauslankoja ja puikkoelektrodeja. Niitä käytetään tavallisesti korjauksiin ja kunnossapitoon sekä kulutusosien, kuten kierrätysvasaroiden ja kaivinkoneen kauhojen hammastusten valmistukseen.

Kaaviokuva hitsipalkojen poikkileikkauksesta CCO-levyllä

Pohjalevy on päällystetty kovahitsausmateriaalilla, joka on päällehitsattu yhdessä, kahdessa tai joskus jopa kolmessa kerroksessa.

Kuva karbidipäällystetystä levystä, jossa näkyvät hitsauspalot

Hitsipaloissa näkyy kohtisuora porrastettu särökuvio.

Valikoima teräksisiä kulutusosia, joissa on kovahitsauskerros karbideista

Päällystetyt kulutusosat valmistetaan hitsaamalla kovahitsauskerros manuaalisesti teräsalustaan hitsauslangalla tai puikkoelektrodeilla.

Vuosien varrella SSAB on osoittanut markkinajohtajuutensa kulutusosaratkaisuissa. Tämä on seurausta kattavasta nuorrutusterästen ja CCO-tuotteiden valikoimastamme sekä laajasta metallurgia- ja kulutusteknologia-alan tutkimuksestamme.

Duroxite® on päällyste- ja kovahitsaustuotteiden valikoimamme nimi. Duroxite® kattaa CCO-levyt Duroxite® 100 ja Duroxite® 101, kompleksiset karbidipäällystelevyt Duroxite® 200, Duroxite® 201, Duroxite® 300 ja Duroxite® 500, joissa käytetään hienojakoisia boorikarbideja.

Valikoimaan kuuluvat myös Duroxite®-putket ja -tapit sekä Duroxite®-hitsauslanka ja -puikkoelektrodit kulutusosien tuotantoon ja ylläpitoon konepajalla tai työmaalla.