Eurooppalaisten ja amerikkalaisten standardien vaatimukset täyttävä 355 MPa:n SSAB Multisteel®

SSAB Multisteel® on monipuolinen rakenneteräs, joka täyttää useiden eurooppalaisten ja amerikkalaisten rakenne-, laivanrakennus- ja paineastiaterässtandardien vaatimukset. Tämä joustavuus tavallisiin teräksiin verrattuna auttaa pienentämään varastoja teräslajivalikoimasta tinkimättä eli toimitusten tai oman tuotannon kärsimättä.

Koska tuotteiden ominaisuudet ja työstettävyys pysyvät samanlaisina toimituserästä toiseen, yrityksesi voi luottaa Multisteel®-tuotteiden suorituskykyyn kaikissa tilanteissa.

SSAB Multisteel® -teräksiä voidaan toimittaa erikoismitoissa suoraan tehtaalta, joten yrityksesi on helppo optimoida projektiensa tuotto.

Tasalaatuiset ominaisuudet

SSAB Multisteel® -teräksen tasalaatuiset ominaisuudet toimituserästä toiseen tuovat sen käyttäjille merkittäviä etuja.

Tukea aina tarvittaessa

Tuotteita toimitetaan hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin noin 20:een eri maahan, ja asiantuntijatiimimme antaa teknistä tukea sekä auttaa ratkaisemaan kaikki haasteet.

Pienemmät varastot

SSAB Multisteel® täyttää monien tavallisimpien standardien yleisille teräsrakenteille asettamat vaatimukset, joten yrityksesi ei tarvitse varata tiloja ja pääomaa useiden eri teräslajien pitämiseen varastossa.

Konepajaominaisuudet

Teräksen tarkasti valvottujen mekaanisten ominaisuuksien ja mittatoleranssien ansiosta koneistus on aina tasaista kaikenlaisilla laitteilla. Paksuustoleranssit ovat oletuksena ¾ EN-standardista. SSAB Multisteel® voittaa tavalliset S355-lujuusluokan standarditeräkset vertailuissa johdonmukaisesti.

Useimmilla teräslajeilla on terässtandardeja pienemmät CEV-arvot, mikä takaa erinomaiset hitsausominaisuudet. 

Taivutusominaisuudet ylittävät Euronorm-vaatimukset. Tasainen myötölujuus ja paksuustarkkuus toimituksesta toiseen mahdollistavat ennustettavuuden takaisinjoustolle. Minimitaivutussäde on 2 x paksuus kaikissa valssaussuunnissa.

pdf 403 Kb
SSAB Multisteel Optimized for you and versatility