The SSAB Story

Maailma tarvitsee terästä

Maailmamme on rakennettu terästä käyttäen. Teräksellä on monia etuja, ja siksi sitä käytetäänkin kaikkialla ympärillämme elämän eri osa-alueilla. Teräs on täysin kierrätettävissä, vahvaa ja kestävää, eikä sen valmistukseen tarvita niin paljon energiaa kuin monien muiden materiaalien.


SSAB:llä on pitkät perinteet ja selkeä visio

SSAB on toiminut terästeollisuudessa jo yli 140 vuotta. Olemme ylpeitä pohjoismaisista juuristamme, mutta nykyisin yhä enemmän myös kansainvälisyydestämme. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat kotimarkkinoillamme Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa.

Koska olemme suhteellisen pieni toimija teräksen maailmanmarkkinoilla, olemme erikoistuneet tarkasti rajattuihin markkinasegmentteihin ja alueisiin. Olemme maailman johtava lisäarvoa tuottavien erikoislujien terästen valmistaja, kotimarkkinoidemme johtaja Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa, ja lisäksi brändimme tunnetaan kaikkialla maailmassa. Tavoitteenamme on olla toimialan kannattavin yritys, ja pyrimme tähän toteuttamalla visiotamme vahvemmasta, kevyemmästä ja kestävämmästä maailmasta.


Innovointi on menestyksemme avain

SSAB:n menestyksen avain on aina ollut halu kehittää, parantaa ja innovoida terästuotteita ja niihin liittyviä palveluita. Etsimme jatkuvasti uusia ja parempia ratkaisuja asiakkaillemme. Meitä on aina kiinnostanut asiakkaidemme liiketoiminta pitkällä tähtäimellä, joten kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita. Luomme tätä kautta entistä tehokkaampia ratkaisuja, jotka hyödyntävät energiaa ja muita resursseja tavallista tehokkaammin ja parantavat prosesseja ja tuotteiden suorituskykyä. SSAB on myös sitoutunut turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen. Olemme Euroopan johtava yritys masuunien hiilidioksiditehokkuudessa, ja Yhdysvalloissa valmistamme teräksemme valokaariuuneissa ja käytämme yli 95-prosenttisesti kierrätysmetalleista peräisin olevaa terästä.


Maailman tila vaatii toimintaa

Terästeollisuus on kuitenkin merkittävä hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja, ja planeettamme ympäristön tila edellyttää päästöjen vähentämistä. Luonnonvarojen niukkuus maapallolla, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos sekä uusien infrastruktuurien jatkuva tarve edellyttävät kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Miten me voimme auttaa tässä? Mielestämme SSAB ja teräs ovat osa ratkaisua.


Haluamme mullistaa teräksenvalmistuksen

SSAB on ollut monessa suhteessa kestävän kehityksen edelläkävijä. Tätä taustaa vasten pyrimme nyt vieläkin pidemmälle, ja kunnianhimoisena tavoitteenamme on tuoda markkinoille fossiilivapaata terästä jo vuonna 2026 ja päästä suurelta osin eroon oman toimintamme hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030.

Jotta pääsisimme tavoitteeseemme, meidän on mullistettava koko teräksentuotanto. Olemme lähteneet ennennäkemättömälle tutkimusmatkalle kohti kestävää kehitystä. Tätä matkaa varten olemme käynnistäneet HYBRIT-hankkeen yhdessä Euroopan suurimman rautamalmintuottajan, LKAB:n, ja Euroopan suurimpiin lukeutuvan sähköntuottajan, Vattenfallin, kanssa. HYBRIT-yhteishankkeessa rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti käytetty koksi on tarkoitus korvata vedyllä.

Tämä tekniikka on mahdollista toteuttaa, ja jos hanke onnistuu teollisessa mittakaavassa, sen tulokset tulevat olemaan ainutlaatuisia: Luomme maailman ensimmäisen fossiilivapaan teräksenvalmistustekniikan, jonka hiilijalanjälki on lähes olematon. Hiilidioksidipäästöjä ei muodostu lainkaan, vaan prosessin sivutuotteena syntyy ainoastaan vettä. Tiedämme toki, että tämän vision toteuttamiseen tähtäävällä matkallamme on monia haasteita.

Fossiilivapaan rautasienen pilottituotantolaitos käynnistettiin Ruotsin Luulajassa 2020. Laajamittaisempi demonstraatiovaihe alkaa 2025 ja SSAB:n tavoitteena on tuoda fossiilivapaa teräs markkinoille vuonna 2026.


Tuotteemme ovat osa ratkaisua

Oman tuotantoprosessimme muutosten lisäksi myös tuotteemme voivat olla osa ratkaisua. Kannustamme jo nyt asiakkaitamme käyttämään erikoislujia teräksiä, joiden avulla he voivat tehdä omista tuotteistaan entistä kevyempiä ja parantaa niiden polttoainetehokkuutta sekä kuormauskapasiteettia. Esimerkiksi yli 90 % kaikista raskaiden ajoneuvojen aiheuttamista haitallisista ympäristövaikutuksista johtuu käytönaikaisesta energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä. Meillä on useita asiakassegmenttejä, jotka voivat hyötyä erikoislujien terästemme käytöstä – tällaisia ovat esimerkiksi raskas kuljetusteollisuus, autoteollisuus, materiaalinkäsittely, rakennuskoneiden valmistus, energiantuotanto ja rakennusteollisuus. Teräsratkaisumme toimivat kaikkialla.

Käyttämällä SSAB:n erikoislujia teräksiä asiakkaamme voivat vähentää lopputuotteidensa käytönaikaisia hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Tähän voidaan päästä kahden tärkeän hankkeen avulla: SSAB EcoUpgraded ja Automotive Premium. Keskitymme toki edelleen omiin päästöihimme, mutta uskomme, että yhteistyö asiakkaidemme kanssa heidän päästöjensä vähentämiseksi auttaa tämän maailmanlaajuisen ongelman ratkaisemisessa.


Ihmiset ja arvot, jotka tekevät tästä mahdollista

Me kaikki SSAB:llä – noin 14 000 ammattilaista noin 50 eri maassa – haluamme toimia kolmen arvomme mukaisesti:

• Päättäväinen – Yhdessä luomme arvoa

• Aito – Toimimme oikein

• Edelläkävijä – Katsomme tulevaisuuteen

Haluamme ansaita asiakkaidemme luottamuksen toimimalla heidän innovointikumppaninaan. Pidämme lupauksemme ja rakennamme kestäviä, pitkäaikaisia suhteita työskennellen samalla turvallisesti ja vastuullisesti. Olemme ylpeitä kaikesta, mitä teemme, ja haluamme ennen kaikkea haastaa itsemme jatkuvasti.