Velkarahoitus

SSAB:n rahoitus on keskittynyt konsernin strategian tukemiseen ja rahoitustarpeiden kattamiseen konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti. Rahoitus toteutetaan pääasiassa emoyhtiön kautta. Jälleenrahoitusriskin minimoimiseksi tavoitteena on, että velalla olisi tasainen erääntymisprofiili. Lyhytaikainen rahoitus hankitaan pääasiassa Ruotsin ja Suomen arvopaperimarkkinoilla. SSAB:lla on takanaan vahva ja tukea antava pankkiryhmä varautumisjärjestelyjä varten, millä turvataan lyhytaikaiset rahoitus- ja likviditeettitarpeet. Voidakseen turvata mahdollisuutensa kilpailukykyisesti hinnoiteltuun rahoitukseen kullakin markkina-alueella SSAB pyrkii tiedottamaan sijoittajiaan avoimesti.

 

Rahavirta, rahoitus ja likviditeetti

Koko vuoden 2023 liiketoiminnan operatiivinen rahavirta oli 21 524 (22 693) milj. kruunua. Käyttöpääoman vapautuminen kompensoi suurelta osin heikompaa tulosta. Nettorahavirta 8 960 (5 406) milj. kruunun osinkojen ja 1 292 (—) milj. kruunun omien osakkeiden takaisinostojen jälkeen oli 5 922 (8 748) milj. kruunua.

Nettokassa 31.12.2023 oli 18 206 (14 287) milj. kruunua. Rahavarat olivat 28 916 (24 900) milj. kruunua ja käyttämättömät luottolimiitit 8 239 (10 258) milj. kruunua, mitkä yhteensä vastaavat 31 % (27 %) koko vuoden liikevaihdosta. Koko luottokannan maturiteetti 31.12.2023 oli keskimäärin 6,2 (5,7) vuotta ja keskimääräinen kiinteä korkoaika 1,4 (0,9) vuotta.

Velkarakenne (31.12.2023)

Velkarakenne (31.12.2023)

Nettovelka ja velkaantumisaste

Nettovelka ja velkaantumisaste

Velkojen erääntymisprofiili (31.12.2023)

Velkojen erääntymisprofiili (31.12.2023)

Velan kustannukset ja velka-aika

Velan kustannukset ja velka-aika

Velkaohjelmat

SSAB:n rahoitus hankitaan pääasiassa pääomamarkkinoilta nykyisillä joukkovelkakirja- ja yritystodistusohjelmilla. European Medium Term Note (EMTN) -ohjelmalla on mahdollista hankkia pitkäaikaista rahoitusta aina kymmeneen vuoteen saakka. Lyhytaikaiseen rahoitukseen käytetään ruotsalaista ja suomalaista yritystodistusohjelmaa. EMTN-ohjelman suuruus on 2 000 miljoonaa euroa. Ruotsalaisen yritystodistusohjelman suuruus on 5 000 miljoonaa kruunua ja suomalaisen yritystodistusohjelman suuruus on 500 miljoonaa euroa.

Main financial arrangements 
Total amount
European medium Term Note
program (EMTN)
EUR 2,000 million
Swedish commercial paper program
SEK 5,000 million
Finnish commercial paper program
EUR 500 million

Velkaohjelmien esitteitä

pdf 212 Kb
Second-Party Opinion SLF Framework – Extension Letter December 2023
PDF 1.94 Mb
EMTN Prospectus 2023
PDF 1.19 Mb
Agency Agreement 2023
pdf 617 Kb
Sustainability Linked Finance Progress Report 2022
pdf 1.72 Mb
EMTN Prospectus 2022
pdf 1.19 Mb
Agency Agreement
pdf 64 Kb
Certificate of Registration
pdf 1.54 Mb
EMTN Prospectus 2021
pdf 2.36 Mb
Sustainability-Linked Finance Framework
pdf 506 Kb
Sustainability-Linked Finance Progress Report 2021
pdf 679 Kb
Second-Party Opinion SLF Framework
PDF 2.11 Mb
EMTN Prospectus 2020
PDF 1.12 Mb
EMTN Prospectus 2019
pdf 1.08 Mb
EMTN Prospectus 2018
pdf 1.2 Mb
EMTN Prospectus 2017
pdf 1.03 Mb
EMTN Prospectus 2016
pdf 1.06 Mb
EMTN Prospectus 2015 -esite
pdf 1.51 Mb
EMTN Prospectus 2014 -esite
pdf 246 Kb
Prospectus Amendment
pdf 72 Kb
Swedish Commercial Paper Program

Luottoluokitukset

S&P Global Ratings nosti tammikuussa 2022 SSAB:n pitkän aikavälin luottoluokituksen tasolle BBB- (aiempi taso BB+).

PDF 222 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2023-08-16
PDF 221 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2023-02-17
pdf 133 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2022-01-28
pdf 120 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2021-07-23
pdf 120 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2021-02-26
pdf 111 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2020-11-23
pdf 347 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2020-03-31
pdf 116 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2019-05-27
pdf 285 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-06-25
pdf 280 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-02-15
pdf 279 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-10-31
PDF 273 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-03-22
pdf 304 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2016-06-08
pdf 261 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research Update 2016-02-22
pdf 257 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect, tutkimusraportti 29.5.2015
pdf 267 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect Research Update 2015-12-21
pdf 269 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect, tiedote 22.1.2014
pdf 278 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect, tutkimuspäivitys 12.11.2013