Velkarahoitus

SSAB:n rahoitus on keskittynyt konsernin strategian tukemiseen ja rahoitustarpeiden kattamiseen konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti. Rahoitus toteutetaan pääasiassa emoyhtiön kautta. Jälleenrahoitusriskin minimoimiseksi tavoitteena on, että velalla olisi tasainen erääntymisprofiili. Lyhytaikainen rahoitus hankitaan pääasiassa Ruotsin ja Suomen arvopaperimarkkinoilla. SSAB:lla on takanaan vahva ja tukea antava pankkiryhmä varautumisjärjestelyjä varten, millä turvataan lyhytaikaiset rahoitus- ja likviditeettitarpeet. Voidakseen turvata mahdollisuutensa kilpailukykyisesti hinnoiteltuun rahoitukseen kullakin markkina-alueella SSAB pyrkii tiedottamaan sijoittajiaan avoimesti.

 

Kassavirta, rahoitus ja likviditeetti

Operatiivinen kassavirta vuoden 2022 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana nousi 13 813 (8 817) milj. kruunuun pääasiassa korkeamman liikevoiton ansiosta.

Nettokassavirta 5 406 (-) milj. kruunun osingon jälkeen oli 2 061 (7 039) milj. kruunua. Nettokassa 30.9.2022 oli 8 739 (-3 370) milj. kruunua.

Koko luottokannan maturiteetti 30.9.2022 oli keskimäärin 6,1 (6,7) vuotta ja keskimääräinen kiinteä korkoaika 1,0 (1,2) vuotta.

Rahavarat olivat 17 649 (9 594) milj. kruunua ja käyttämättömät luottolimiitit 10 097 (8 554) milj. kruunua, mikä yhteensä vastaa 22 (21) % 12 kuukauden liukuvasta liikevaihdosta.

Velkarakenne (30.09.2022)

Velkarakenne (30.09.2022)

Nettovelka ja velkaantumisaste

Nettovelka ja velkaantumisaste

Velkojen erääntymisprofiili (30.09.2022)

Velkojen erääntymisprofiili (30.09.2022)

Velan kustannukset ja velka-aika
 

Velan kustannukset ja velka-aika

Velkaohjelmat

SSAB:n rahoitus hankitaan pääasiassa pääomamarkkinoilta nykyisillä joukkovelkakirja- ja yritystodistusohjelmilla. European Medium Term Note (EMTN) -ohjelmalla on mahdollista hankkia pitkäaikaista rahoitusta aina kymmeneen vuoteen saakka. Lyhytaikaiseen rahoitukseen käytetään ruotsalaista ja suomalaista yritystodistusohjelmaa. EMTN-ohjelman suuruus on 2 000 miljoonaa euroa. Ruotsalaisen yritystodistusohjelman suuruus on 5 000 miljoonaa kruunua ja suomalaisen yritystodistusohjelman suuruus on 500 miljoonaa euroa.

Main financial arrangements 
Total amount
European medium Term Note
program (EMTN)
EUR 2,000 million
Swedish commercial paper program
SEK 5,000 million
Finnish commercial paper program
EUR 500 million

Velkaohjelmien esitteitä

pdf 1,72 Mb
EMTN Prospectus 2022
pdf 1,19 Mb
Agency Agreement
pdf 113 Kb
Certificate of Registration
pdf 1,54 Mb
EMTN Prospectus 2021
pdf 2,36 Mb
Sustainability-Linked Finance Framework
pdf 506 Kb
Sustainability-Linked Finance Progress Report 2021
pdf 679 Kb
Second-Party Opinion SLF Framework
PDF 2,11 Mb
EMTN Prospectus 2020
PDF 1,12 Mb
EMTN Prospectus 2019
pdf 1,08 Mb
EMTN Prospectus 2018
pdf 1,2 Mb
EMTN Prospectus 2017
pdf 1,03 Mb
EMTN Prospectus 2016
pdf 1,06 Mb
EMTN Prospectus 2015 -esite
pdf 1,51 Mb
EMTN Prospectus 2014 -esite
pdf 246 Kb
Prospectus Amendment
pdf 72 Kb
Swedish Commercial Paper Program

Luottoluokitukset

26.2.2021 S&P Global Ratings poisti SSAB:n luottoluokituksen Credit Watch Negative -luokasta ja vahvisti SSAB:n pitkän aikavälin yritysluottoluokituksen "BB+", mutta muutti näkymät negatiivisista vakaiksi. 23.7.2021 S&P Global Ratings muutti näkymät vakaista positiivisiksi ja vahvisti yrityksen pitkän aikavälin luottoluokituksen "BB+".

pdf 120 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2021-07-23
pdf 120 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2021-02-26
pdf 111 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2020-11-23
pdf 347 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2020-03-31
pdf 116 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2019-05-27
pdf 285 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-06-25
pdf 280 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-02-15
pdf 279 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-10-31
PDF 273 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-03-22
pdf 304 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2016-06-08
pdf 261 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research Update 2016-02-22
pdf 257 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect, tutkimusraportti 29.5.2015
pdf 267 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect Research Update 2015-12-21
pdf 269 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect, tiedote 22.1.2014
pdf 278 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect, tutkimuspäivitys 12.11.2013