Ympäristö

SSAB on sitoutunut minimoimaan toimintansa haitalliset ympäristövaikutukset. Pyrimme jatkuvasti vähentämään päästöjä ja parantamaan materiaali- ja energiatehokkuutta.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Yli 90 % SSAB:n suorista hiilidioksidipäästöistä syntyy pohjoismaisessa rautamalmipohjaisessa tuotannossa Luulajan, Oxelösundin ja Raahen tehtaillamme. Päästöt ovat peräisin pelkistysaineena käytettävästä hiilestä ja koksista. Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen mahdollisuudet nykyisissä terästuotantoprosesseissa ovat rajalliset, minkä vuoksi SSAB suunnittelee muuttavansa pohjoismaiset tehtaansa sähkökäyttöisillä valokaariuuneilla toimiviksi. SSAB:n tavoitteena on päästä suurelta osin eroon oman toimintamme hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030.

Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus tarkoittaa sitä, että pienempää määrää raaka-aineita hyödynnetään enemmän, ja siten luonnonvarojen käyttö tehostuu. Raudan ja teräksen tuotannossa syntyy erilaisia jäännöstuotteita. Niiden kierrättäminen teräksenvalmistuksen raaka-aineena vähentää ensiöraaka-aineiden tarvetta. Materiaalit, joita ei voida uusiokäyttää sisäisesti, käsitellään sivutuotteiksi ja myydään ulkoisille toimijoille.

Teräksen uudelleenkäyttö

Teräs on ainutlaatuinen raaka-aine, koska sitä voidaan kierrättää loputtomasti ilman, että sen ominaisuudet tai suorituskyky heikkenevät, ja se on nykyään maailman eniten kierrätetty materiaali. Kierrätysteräksen käyttö uuden teräksen tuotannossa auttaa pienentämään tuotteen ympäristöjalanjälkeä ja on siksi merkittävä osatekijä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. SSAB:n pohjoismaisesta terästuotannosta noin 20 % ja Yhdysvaltain tuotannosta lähes 100 % on kierrätysteräspohjaista.

Ilmastotavoite

SSAB:n ilmastotavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä (Scope 1 ja Scope 2) 35 % vuoteen 2032 mennessä vuoteen 2018 verrattuna. Tavoitteella on Science Based Targets -aloitteen hyväksyntä. SSAB tiedotti vuonna 2022, että tavoitteenamme on nopeuttaa siirtymää. Ilmastotavoite tarkistetaan osana käynnissä olevaa esitutkimusta.

Nopeuta vihreää siirtymää

SSAB on tehnyt suuntaa-antavan päätöksen yhtiön pohjoismaisen tuotantojärjestelmän perusteellisesta uudistamisesta ja vihreän siirtymän nopeuttamisesta. Tavoitteena on päästä suurelta osin eroon oman toimintamme hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030.

Fossiilivapaan teräksen kysyntä

Päätöksen taustalla on fossiilivapaan teräksen voimakkaasti kasvava kysyntä.

Edellytykset

Toteutuminen edellyttää tarpeellisen infrastruktuurin olemassaoloa, etenkin riittävää määrää fossiilivapaata sähköä.