Kestävän kehityksen strategia ja johtaminen

Tavoitteenamme on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. Kestävä kehitys on keskeinen liiketoiminnan ajuri sekä meille että asiakkaillemme. Tavoitteemme on tuoda fossiilivapaa teräs markkinoille ensimmäisenä teräsyhtiönä ja päästä suurelta osin eroon oman toimintamme hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030. Olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä pitkällä aikavälillä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Kestävän kehityksen strategia

Tavoitteemme on tuoda fossiilivapaa teräs ensimmäisenä markkinoille ja olla samalla kestävän kehityksen edelläkävijä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

SSAB:n kestävän kehityksen strategia noudattaa useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Kestävän kehityksen tulokset

Tutustu SSAB:n kestävän kehityksen tuloksiin kaavioiden tai taulukkojen avulla.

Johtaminen

SSAB:n kestävän kehityksen johtaminen perustuu visioomme ja arvoihimme. Lähtökohtana ovat hyvän liiketavan periaatteemme, joita täydennetään kestävän kehityksen keskeisten alueiden hallintoasiakirjoilla.

Sidosryhmät ja jäsenyydet

SSAB pyrkii käymään sidosryhmien kanssa jatkuvaa ja avointa vuoropuhelua, joka auttaa ymmärtämään niiden näkemyksiä toiminnastamme.

Olennaiset alueet

Olennaisuusanalyysi on tärkeä väline SSAB:n kestävän kehityksen strategian laatimisessa. Se perustuu eri sidosryhmiltä, kuten asiakkailta, toimittajilta, sijoittajilta ja kansalaisjärjestöiltä, saatuun palautteeseen.