Markkinatilanne ja näkymät

Markkinat vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä

Erikoislujien terästen kysyntä oli vuoden 2023 alkuun verrattuna hieman alhaisempaa pääasiassa rakennusteollisuuteen liittyvillä segmenteillä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Standarditeräksen kysyntä Euroopassa oli neljänneksen aikana suhteellisen heikkoa ja mm. varastoja täydennettiin normaalia vähemmän.

Nauha- ja levytuotteiden markkinahinnat Euroopassa kääntyivät laskuun ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vuoden 2023 lopulla tapahtuneen elpymisen jälkeen. Jakelijat omaksuivat vuosineljänneksen aikana varovaisen asenteen ja tuontimäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Markkinoiden varastotasojen arvioidaan olevan normaalit.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen kysyntä oli alhaisempaa, ja markkinahinnat laskivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Pohjois-Amerikan jakelijoiden varastotasot olivat edelleen alhaiset, mutta he olivat pääasiassa varovaisia alempien markkinahintojen takia.

Nauha- ja levytuotteiden markkinahinnat Kiinassa laskivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

 

Markkinanäkymät vuoden 2024 toiselle neljännekselle

SSAB Special Steels -divisioonan toimitusten arvioidaan olevan kasvavan vuoden 2024 toisella neljänneksellä ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, kun taas hintojen odotetaan laskevan jonkin verran.

SSAB Europe -divisioonan toimitusten arvioidaan kasvavan ja hintojen säilyvän vakaina vuoden 2024 toisella neljänneksellä ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Arvio sisältää poliittisten lakkojen vaikutukset Suomessa maalis- ja huhtikuussa.

SSAB Americas -divisioonan toimitusten arvioidaan kasvavan jonkin verran ja hintojen laskevan jonkin verran.

Raaka-ainekustannusten odotetaan olevan jonkin verran alhaisemmat edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.


 

Teräsdivisioonien lähiajan näkymät

Q2 2024  vs. Q1 2024
Toimitukset Toteutuneet hinnat
SSAB Special Steels Kasvua Jonkin verran laskua
SSAB Europe Kasvua Vakaat
SSAB Americas Jonkin verran kasvua Jonkin verran laskua

Määritelmät: Selvästi laskua (>10 %), Laskua (5-10 %), Jonkin verran laskua (0-5 %), Vakaat (~0 %), Jonkin verran kasvua/nousua (0-5 %), Kasvua/nousua (5-10 %), Selvästi kasvua/nousua (>10 %)