Markkinatilanne ja näkymät

Markkinat vuoden 2023 toisella neljänneksellä

Erikoislujien terästen kysyntä oli hyvä useimmilla markkinoilla, mutta heikkeni jonkin verran Euroopassa ja jatkui heikkona Kiinassa.

Standarditeräksen kysyntä Euroopassa heikkeni toisella vuosineljänneksellä ja tuontimäärät Eurooppaan kasvoivat. Euroopassa vuonna 2022 tilapäisesti suljettuna ollut kapasiteetti on nyt pääosin käynnistetty uudelleen. Euroopassa nauhatuotteiden ja raskaiden levyjen markkinahinnat laskivat toisella neljänneksellä. Varastotasot on arvioitu normaaliksi. Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen kysyntä oli yleisesti hyvä ja markkinahinta suhteellisen vakaa. Pohjois-Amerikan jakelijoiden varastotasot olivat edelleen alhaiset.

Kiinassa nauha- ja levytuotteiden markkinahinnat laskivat toisella neljänneksellä.

 

Markkinanäkymät vuoden 2023 kolmannelle neljännekselle

Kysyntä Euroopassa heikkeni toisella vuosineljänneksellä, ja kolmannella neljänneksellä on olemassa normaalia voimakkaamman laskusuhdanteen vaara. Pohjois-Amerikan kvarttolevymarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla. Erikoislujien terästen kysyntä on ollut hyvä, mutta asiakkaat ovat osoittaneet merkkejä varovaisemmasta suhtautumisesta.

Vuoden 2023 toiseen neljännekseen verrattuna SSAB Special Steels -divisioonan toimitusten arvioidaan laskevan jonkin verran johtuen jonkin verran heikentyneestä markkinatilanteesta sekä Oxelösundin suunnitellusta huoltoseisokista. Hintojen arvioidaan olevan hieman alhaisemmat.

SSAB Europe -divisioonan toimitusten odotetaan jäävän huomattavasti pienemmiksi suunniteltujen huoltotoimenpiteidenn ja heikentyneiden markkinoiden vuoksi. Hintojen odotetaan olevan kolmannella neljänneksellä alhaisemmat kuin vuoden 2023 toisella neljänneksellä.

SSAB Americas -divisioonan toimitusten arvioidaan olevan jonkin verran korkeampia ja hintojen vakaita.

Raaka-ainekustannusten odotetaan olevan jonkin verran alhaisemmat kuin edellisellä vuosineljänneksellä, mikä johtuu erityisesti hiilen alhaisemmista hinnoista.

Teräsdivisioonien lähiajan näkymät

Q3 2023  vs. Q2 2023
Toimitukset Toteutuneet hinnat
SSAB Special Steels Jonkin verran alemmat Jonkin verran alemmat
SSAB Europe Selvästi alemmat Alemmat
SSAB Americas Jonkin verran korkeammat Vakaat

Määritelmät: Selvästi laskua (>10 %), Laskua (5-10 %), Jonkin verran laskua (0-5 %), Vakaat (~0 %), Jonkin verran kasvua/nousua (0-5 %), Kasvua/nousua (5-10 %), Selvästi kasvua/nousua (>10 %)