Markkinatilanne ja näkymät

Markkinat vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä

Erikoislujien terästen kysyntä hidastui jonkin verran syksyn aikana erityisesti Euroopassa ja markkinat olivat jonkin verran empivät vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Standarditeräksen kysyntä Euroopassa oli heikkoa viimeisellä neljänneksellä ja tuontimäärät Eurooppaan laskivat. Eurooppalaiset teräksenvalmistajat vähensivät tuotantoaan muun muassa huoltoseisokkien kautta.

Nauhatuotteiden markkinahinnat Euroopassa paranivat viimeisellä neljänneksellä, vaikkakin alhaiselta tasolta. Raskaiden levyjen hinnat olivat suhteellisen vakaat. Varastotasojen arvioidaan olevan normaaleja tai jonkin verran alhaisia.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen kysyntä oli jonkin verran alhaisempaa ja markkinahinnat laskivat vuosineljänneksen alkupuolella ja vakiintuivat sen jälkeen. Pohjois-Amerikan jakelijoiden varastotasot olivat edelleen alhaiset.

Nauhatuotteiden ja raskaiden levyjen markkinahinnat Kiinassa nousivat viimeisellä neljänneksellä.

 

Markkinanäkymät vuoden 2024 ensimmäiselle neljännekselle

Vuoden 2023 viimeiseen neljännekseen verrattuna SSAB Special Steels -divisioonan toimitusten arvioidaan olevan merkittävästi korkeammat vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, kun taas hintojen odotetaan olevan jonkin verran alhaisemmat.

SSAB Europe -divisioonan toimitusten arvioidaan olevan korkeampia ja hintojen jonkin verran alhaisempia vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2023 viimeiseen neljännekseen.

SSAB Americas -divisioonan toimitusten arvioidaan olevan korkeampia ja hintojen jonkin verran alhaisempia. Raaka-ainekustannusten odotetaan nousevan jonkin verran.

Teräsdivisioonien lähiajan näkymät

Q1 2024  vs. Q4 2023
Toimitukset Toteutuneet hinnat
SSAB Special Steels Selkeästi korkeammat Jonkin verran alemmat
SSAB Europe Korkeammat Jonkin verran alemmat
SSAB Americas Korkeammat Jonkin verran alemmat

Määritelmät: Selvästi alemmat (>10 %), Alemmat (5-10 %), Jonkin verran alemmat (0-5 %), Vakaat (~0 %), Jonkin verran korkeammat (0-5 %), Korkeammat (5-10 %), Selvästi korkeammat (>10 %)