Markkinatilanne ja näkymät

Markkinat vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä

Erikoislujien terästen maailmanlaajuinen kysyntä oli hyvä useimmilla markkinoilla, mutta Euroopassa kysyntä hidastui ja Kiinan kysyntää rasittivat mm. sulkemiset (jotka liittyivät Covid19-rajoituksiin).

Standarditeräksen kysyntää Euroopassa leimasi edelleen varovaisuus, ja elpyminen lomakauden jälkeen oli normaalia heikompaa. Muun muassa jakelijoiden varastotasojen arvioidaan olevan melko korkeita. Tuontimäärät Eurooppaan olivat suhteellisen korkeat kolmannella neljänneksellä. Pohjois-Amerikassa raskaiden levyjen kysyntä oli hyvä useimmissa asiakassegmenteissä. Pohjois-Amerikan jakelijoiden varastotasot olivat edelleen alhaiset.

Teräksen markkinahinnat Euroopassa laskivat kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Raskaissa levyissä lasku oli jonkin verran voimakkaampaa kuin nauhatuotteissa.

Kvarttolevyjen hinta Pohjois-Amerikassa laski kolmannella vuosineljänneksellä korkealta tasolta. Kiinassa nauha- ja levytuotteiden markkinahinnat laskivat vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

 Markkinanäkymät vuoden 2022 neljännelle neljännekselle

Markkinanäkymät ovat epävarmat, kun otetaan huomioon nouseva inflaatio, komponenttipula ja Ukrainan sodan aiheuttamien negatiivisten vaikutusten riskit. Euroopan markkinoiden odotetaan olevan heikot vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja riskinä on vähäinen aktiivisuus vuoden viimeisinä viikkoina. Pohjois-Amerikan kvarttolevymarkkinoiden arvioidaan olevan suhteellisen vakaat.

Vuoden 2022 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna SSAB Special Steels -divisioonan toimitusten arvioidaan olevan jonkin verran alemmat, mikä johtuu pääasiassa Oxelösundin suunnitellusta huoltoseisokista. Myös toteutuneiden hintojen odotetaan olevan jonkin verran alhaisempia.

SSAB Europen toimitukset arvioidaan vakaiksi, vaikkakin alhaisella tasolla, ottaen huomioon varovainen markkinatilanne ja suunniteltu huoltoseisokki. Toteutuneiden hintojen odotetaan olevan viimeisellä neljänneksellä merkittävästi alhaisemmat kuin edellisellä neljänneksellä.

SSAB Americas -divisioonan toimitusten arvioidaan kasvavan, koska suunniteltu huoltoseisokki vaikutti edelliseen vuosineljännekseen. Hintojen odotetaan laskevan hieman.

Raaka-ainekustannusten odotetaan olevan viimeisellä neljänneksellä pääosin suhteellisen vakaat edelliseen neljännekseen verrattuna.


Teräsdivisioonien lähiajan näkymät

Q4 2022  vs. Q3 2022
Toimitukset Toteutuneet hinna
SSAB Special Steels Jonkin verran alemmat Jonkin verran alemmat
SSAB Europe Vakaat Selvästi alemmat
SSAB Americas Korkeammat Jonkin verran alemmat

Määritelmät: Selvästi alemmat (>10 %), Alemmat (5-10 %), Jonkin verran alemmat (0-5 %), Vakaat (~0 %), Jonkin verran korkeammat (0-5 %), Korkeammat (5-10 %), Selvästi korkeammat (>10 %)