Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta edustaa yhtiön osakkeenomistajia. Yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan jäsenet tai määrittää, kuinka jäsenet valitaan. Nimitysvaliokunta tekee muun muassa ehdotuksen hallituksen jäsenistä, tilintarkastajista sekä heidän palkkioistaan.

Nimitysvaliokunnan kokoonpano on ilmoitettava viimeistään kuusi kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta. Samaan aikaan yhtiön verkkosivustolla tiedotetaan, kuinka osakkeenomistajat voivat tehdä ehdotuksia nimitysvaliokunnalle.

Nimitysvaliokunnan ehdotukset esitellään yhtiökokouskutsussa ja yhtiön verkkosivustolla. Kun yhtiökokouskutsu on julkaistu, nimitysvaliokunta julkaisee yhtiön verkkosivustolla perustellun mielipiteensä ehdotetusta hallituksen kokoonpanosta. Hallituksen jäsenistä ja tilintarkastajista äänestetään yhtiökokouksessa. Nimitysvaliokunta antaa selvityksen tekemästään työstä sekä esittelee ehdotuksensa.

Current instruction for the Nomination Committee

Nimitysvaliokunta vuoden 2024 varsinaista yhtiökokousta varten

Vuoden 2024 yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan kokoonpano on seuraava: Stefan Loréhn, LKAB, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja; Kimmo Viertola, Suomen valtio; Emilie Westholm, Folksam; Lennart Evrell, hallituksen puheenjohtaja.

Osakkeenomistajien ehdotukset ohjataan nimitysvaliokunnan sihteerille, joka on yhtiön päälakimies Lars Sjöbring. Ehdotukset on toimitettava 31. joulukuuta 2023 mennessä, jotta nimitysvaliokunta voi pitää ehdotuksia riittävän ajoissa saapuneina.


Lisätietoja:

Lars Sjöbring
yhtiön päälakimies
SSAB AB
Box 70
101 21 Stockholm
Sweden

Puhelin: +46 8454 5700
[email protected]