SSAB:n arvonluonti

Panostuksiamme:

TALOUDELLISET

 • Sidottu pääoma keskimäärin: 78,0 miljardia kruunua
 • Oma pääoma: 73,5 miljardia kruunua
 • Pitkäaikaiset velat ja varaukset: 12,7 miljardia kruunua


IHMISET

 • 14 000 työntekijää yli 50 maassa
 • Alihankkijat ja palveluntuottajat


LUONNONVARAT

 • Rautamalmipelletit: 7,6 miljoonaa tonnia
 • Kierrätysmetalli: 3,8 miljoonaa tonnia
 • Hiili, koksi ja muut pelkistysaineet: 2,6 miljoonaa tonnia
 • Polttoaineet: 4 680 GWh
 • Sähkö: 4 699 GWh
 • Vesi: 403 miljoonaa m3


INFRASTRUKTUURI JA VERKOSTOT

 • 5 terästehdasta
 • Muut tuotanto- ja prosessointilaitokset
 • Palvelukeskukset
 • Asiakas-, varasto- ja jakeluverkostot


OSAAMINEN JA MAINE

 • Tutkimus ja kehitys
 • Tekninen tuki ja innovaatiotuki
 • Tuotemerkit ja patentit


SOSIAALINEN/SUHDEPÄÄOMA

 • Toimittajaverkosto, jossa on 20 000 tavarantoimittajaa
 • Asiakaskumppanuus ja koulutus
 • Osallistuminen paikallisyhteisöjen toimintaan
 • Osallistuminen toimialan ja julkishallinnon toimintaanSSAB

ARVOT

Päättäväinen, Aito, Edelläkävijä

VISIO

Entistä vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma


Tuotanto

TUOTTEET JA RATKAISUT

 • Raakaterästuotanto: 8,2 miljoonaa tonnia
 • Terästoimitukset: 6,9 miljoonaa tonnia
 • josta:
  • SSAB Special Steels: 1,5 miljoonaa tonnia
  • Autoteollisuuden premium-teräkset 649 tuhatta tonnia
  • Muut premium-teräkset: 907 tuhatta tonnia


SIVUTUOTTEET

 • Sisäisesti tai ulkoisesti hyödynnettävät sivutuotteet: 3,9 miljoonaa tonnia
 • Tuotannossa käytettävä kierrätysmetalli: 3,8 miljoonaa tonnia
 • Prosessikaasuista tuotettu sähkö: 1,3 GWh
 • Yrityksen ulkopuolelle myyty lämpö: 1,2 GWh


PÄÄSTÖT JA JÄTTEET

 • CO2: 11,6 miljoonaa tonnia (Scope 1+2), 5,8 miljoonaa tonnia (Scope 3)
 • Jätteet: 502 tuhatta tonniaVaikutuksemme yhteiskuntaan ja sidosryhmiin

TALOUDELLISEN ARVON LUOMINEN

Esimerkkejä:

 • Toimittajille suoritettavat maksut raaka-aineista, tavaroista ja palveluista
 • Työntekijöiden palkat ja edut
 • Osingot, korot ja rahoituskulut
 • Verot


PAREMMAN TERÄKSEN TUOTTAMINEN ASIAKKAILLEMME

Esimerkkejä:

 • Innovatiiviset, hiilidioksiditehokkaat terässovellukset
 • Erikoislujat teräkset vähentävät käytettyjä materiaaleja
 • Fossiilivapaan teräksen kehitys


RESURSSITEHOKKAAN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Esimerkkejä:

 • Jatkuva työ resurssitehokkuuden, teräksen kierrätyksen ja energianhallinnan kehittämiseksi
 • Osallistuminen ilmastonmuutoksen hillintään kehittämällä fossiilivapaata terästuotantoa


KUNNIANHIMOINEN TAVOITE OLLA KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDELLÄKÄVIJÄ

Esimerkkejä:

 • Jatkuva työ tiukkojen turvallisuusstandardien ja kulttuurin kehittämiseksi
 • Vastuullisten liiketoimintatapojen varmistaminen
 • Työntekijöiden tasavertaisten mahdollisuuksien ja osallistavan yrityskulttuurin painottaminen