Johtaminen

SSAB:n organisaatiolle on ominaista hajautettu työskentelytapa, jossa vastuut ja valtuudet on pääasiassa delegoitu eri liiketoiminta-alueille ja tytäryhtiöille.

SSAB on jaettu viiteen liiketoimintasegmenttiin eli kolmeen teräsdivisioonaan: SSAB Special Steels, SSAB Europe ja SSAB Americas, sekä kahteen kokonaan omistettuun tytäryhtiöön: Tibnor ja Ruukki Construction.

Management FI organisation