SSAB Americas

Pohjois-Amerikan johtava korkealaatuisten kvarttolevyjen ja -kelojen valmistaja

Lyhyesti

SSAB Americas on Pohjois-Amerikan suurin teräslevyjen tuottaja ja toimittaja, joka on tunnettu kustannustehokkuudestaan ja laadustaan.

Työntekijöitä, noin: 650

Liikevaihto vuonna 2021: 20 680 miljoona Ruotsin kruunua

SSAB Americas -divisioonan johtaja:  Charles Schmitt

Terästoimitukset vuonna 2021: 1,9 miljoonaa tonnia

32 % Markkinaosuus vuonna 2021

# 1 laadussa riippumattoman tutkimuksen mukaan (Jacobson Report)

Markkina-asema

SSAB on suurin kvarttolevyjen tuottaja Pohjois-Amerikassa noin 33 % (2020) markkinaosuudellaan. SSAB:llä on vahva markkina-asema energia- ja raskaan liikenteen asiakassegmenteillä. Yhdysvallat muodostavat noin 85 % myynnistä, Kanada 10 % ja latinalainen Amerikka 5 %.
Markkinoihin vaikuttavat tekijät ja trendit

Pohjois-Amerikassa on huomattava tarve investoida infrastruktuuriin ja kysynnän odotetaankin parantuvan monilla loppukäyttäjäsegmenteillä, kuten raskaassa konepajateollisuudessa ja rakennuskoneiden valmistuksessa. Myös tuulienergian kysynnän sekä putkiprojekti-investointien odotetaan tulevaisuudessa kasvavan.

Market position

Vahvuudet

 • Laaja maantieteellinen kattavuus Pohjois-Amerikassa, toimialan paras laatu sekä johtava kustannusasema
 • Nykyaikainen teräksentuotantolaitos, jossa hyödynnetään valokaariuunia (EAF), joka käyttää raaka-aineenaan 99 % kierrätysterästä
 • Tiivis kumppanuus loppukäyttäjien ja tuotevalmistajien kanssa ainutlaatuisten, räätälöityjen tuotteiden ja Ecosmartin kaltaisten ratkaisujen kehittämiseksi
 • Strategia

  SSAB Americas -divisioonan strategia painottuu ensiluokkaisen palvelun ja laadun tarjoamiseen, markkinoiden parhaan kustannusaseman ja joustavuuden säilyttämiseen sekä johtavaan asemaan työturvallisuudessa.

  SSAB Americas -divisioonan uusi markkina- ja palvelumalli on suunnattu monipuoliselle asiakaskohderyhmälle, jossa alkuperäislaitevalmistajien ja muiden valmistajien osuus on aiempaa suurempi. Samalla tuote- ja palveluvalikoimaa erilaistetaan premium-tuotteiden myynnin lisäämiseksi esimerkiksi energia-, offshore-, rautatieliikenne- ja laivanrakennusteollisuudelle kohdennetuilla tuotteilla.

  Keskipitkällä aikavälillä levytuotemarkkinoiden kysyntä on vahvaa, ja Pohjois-Amerikassa onkin jälleen huomattavaa tarvetta investoida infrastruktuuriin. Pitkällä aikavälillä tilanteen odotetaan parantuvan monilla loppukäyttäjäsegmenteillä, kuten raskaassa tuotannossa ja rakennuskoneiden alalla. Myös tuulienergian, sekä onshore että offshore, kysynnän odotetaan pysyvän vilkkaana pitkällä aikavälillä.

   
  Strategiset tavoitteet:
  • Nostaa premium-tuotteiden osuus 39 %:iin vuoteen 2023 mennessä (2020: 30 % ja 2021: 33 %)
  • Nostaa loppukäyttäjien osuus myynnistä yli 50 %:iin (2020: 36 % ja 2021: 40 %)
  Customers and end users

  Asiakkaat ja loppukäyttäjät

  SSAB Americas valmistaa useita erilaisia terästuotteita, mukaan lukien kuumavalssattuja lujia teräksiä (AHSS), joita käytetään monilla teollisuuden aloilla. SSAB Americas myy tuotteita sekä suoraan loppukäyttäjille että teräspalvelukeskuksille. Tärkeitä asiakassegmenttejä ovat energia-ala, raskaat kuljetukset, rakennusteollisuus, infrastruktuuri ja rakennuslaitteiden valmistajat.

  Tuotteet

  SSAB Americas -divisioona valmistaa kvarttolevyjä ja -keloja. Divisioonan teräs on 100 % kierrätettävää ja valmistettu 94 % kierrätetyistä materiaaleista. SSAB Americas -divisioonan valmistamat levyt ja kelat ovat kestäviä ja lujia, joten niitä käyttämällä lopputuotteiden elinikää voidaan pidentää ja asiakkaiden hiilijalanjälkeä pienentää. Kestävää terästä käytetään monissa sovelluksissa, muun muassa kuljetusvälineteollisuudessa, jolloin loppukäyttäjät hyötyvät pienemmästä polttoaineenkulutuksesta, sekä energiasektorilla, jossa terästä käytetään siirryttäessä uusiutuviin energiamuotoihin, kuten tuulivoimaan.

  Vuonna 2016 SSAB Americas lanseerasi innovatiivisen EcoSmart-ohjelman, jonka tarkoituksena on osoittaa SSAB:n sitoutumista kestävään kehitykseen. Lähes 50 asiakasta on liittynyt ohjelmaan sen lanseerauksen jälkeen. EcoSmart-ohjelmaan osallistuvat asiakkaat saavat tuotteita ja niihin liittyvät asiakirjat, jotka on merkitty EcoSmart-merkinnällä. Näin asiakkaat voivat olla varmoja, että SSAB on ympäristön kannalta vastuullinen toimittaja.

  Kilpailijat

  Yhdysvaltalaiset tuottajat, kuten Nucor, Cliffs, Evraz, Essar Algoma sekä tuotteita maahantuovat toimittajat