Kasva SSAB:n mukana

SSAB toimii noin 50 maassa, ja yrityksessämme on yli 300 eri ammattia. Teknikot, kehitysinsinöörit, prosessinhoitajat, suunnittelijat, sähköasentajat ja projektinvetäjät ovat vain joitakin esimerkkejä SSAB:llä toimivista ammattilaisista.

Uskomme, että erilaiset taustat, kokemukset ja näkökulmat omaavat ihmiset muodostavat yhdessä parhaan mahdollisen työpaikan ja voivat tarjota parasta mahdollista asiakaspalvelua ja parhaita mahdollisia tuotteita. Lisäksi olemme suurin yksityinen työnantaja niillä paikkakunnilla, joilla tuotantolaitoksemme sijaitsevat kotimarkkinoillamme Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Muutamia esimerkkejä erilaisista urateistä SSAB:llä ovat esimies-, projektinjohto- ja asiantuntijatehtävät.

Kansainvälisenä yrityksenä SSAB tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia työntekijöille, jotka pyrkivät aktiivisesti etenemään urallaan. Urakehitysmahdollisuuksia on paljon ja ne ovat räätälöitävissä kunkin yksilön motivaation, taitojen ja kiinnostuksen mukaisesti.

New employees

Uudet työntekijät oppivat uudet työssä tarvittavat taidot pitkälti työssäoppien. Haasteelliset työtehtävät ja erilaiset projektit vaihtuvissa tiimeissä laajentavat osaamista ja kerryttävät kokemusta. Jokainen työntekijä käy esimiehensä kanssa kehityskeskusteluja, jotta kehittyminen olisi jatkuvaa ja viestintä toimivaa. Säännöllisten keskustelujen avulla pystytään vahvistamaan kunkin työntekijän teknistä, liiketaloudellista ja johtamistaitoihin liittyvää ydinosaamista ja siten osaltaan parantamaan yrityksen mahdollisuuksia menestyä.

Muutamia esimerkkejä erilaisista urateistä SSAB:llä ovat esimies-, projektinjohto- ja asiantuntijatehtävät.