Sidosryhmät ja jäsenyydet

SSAB pyrkii käymään sidosryhmien kanssa jatkuvaa ja avointa vuoropuhelua, joka auttaa ymmärtämään niiden näkemyksiä toiminnastamme.

Sidosryhmävuorovaikutus

Pyrimme säännölliseen ja läpinäkyvään vuoropuheluun sidosryhmiemme kanssa. Se parantaa luottamusta kykyymme hallita riskejä ja hyödyntää mahdollisuuksia, mikä edistää samalla myös kehittymistämme yrityksenä.

Sidosryhmät

  • Nykyiset ja mahdolliset asiakkaat

  • Nykyiset ja mahdolliset työntekijät

  • Osakkeenomistajat, sijoittajat ja rahoittajat

  • Nykyiset ja mahdolliset toimittajat

  • Tuotantolaitosten lähiyhteisöt

  • Viranomaiset ja organisaatiot

Jäsenyys yhdistyksissä ja etujärjestöissä

Maailmanlaajuisesti: Leadership Group for Industry Transition (LeadIT), Energy Transitions Commission (ETC), First Movers Coalition

Eurooppa: Eurofer, Euroslag, Eurometal, Corporate Leadership Group (CLG) (välillisesti Hybrit Development AB -jäsenyyden kautta)

Pohjois-Amerikka: American Iron and Steel institute (AISI), National Association of Manufacturers (NAM), Steel Manufacturers Association (SMA)

Ruotsi Jernkontoret, Svenskt Näringsliv (Ruotsin elinkeinoelämän keskusliitto), SKGS (metsä-, kemian-, kaivos- ja terästeollisuus), Steel and Metal Wholesalers Association, Swedish Institute of Steel Construction, Swedish Mineral Processing Research Association, Swedish Cement and Concrete Research Institute, Swedish Leadership for Sustainable Development, Fossil Free Sweden, Transparency International’s Corporate Supporters Forum

Suomi: Metallinjalostajat ry, Suomen Sähkönkäyttäjät ry (ElFi), Teräsrakenneyhdistys TRY, Rakennustuoteteollisuus RTT, Teknologiateollisuus ry, Hiilitieto ry

Ohjeistus yhtiön ilmastositoumuksesta

SSAB:n yhteistyö poliittisten päättäjien kanssa globaalilla, Euroopan ja kansallisella tasolla pyrkii tiedottamaan mahdollisuuksista ja haasteista, jotka liittyvät terästeollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. SSAB:lle erityisen kiinnostavia alueita ovat ilmastopolitiikka, energiapolitiikka ja teollisuuspolitiikka sekä julkiseen rahoitukseen ja tehokkaisiin lupaprosesseihin liittyvät kysymykset. Vaikutustoimintaamme EU:ssa varten SSAB on rekisteröity EU:n avoimuusrekisteriin.

SSAB:n ilmastopoliittisista sitoumuksista päättää toimitusjohtaja, ja se perustuu yhtiön strategiaan, toimintaohjeisiin ja SSAB:n tukeen Pariisin sopimuksen tavoitteille.

Vuoden aikana selvitettiin, edustavatko toimialajärjestöt ja jäsenorganisaatiot, joissa SSAB on jäsenenä, ilmastoon liittyviä kantoja, joita SSAB seisoo/ovat Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisia. Kartoitus osoittaa, että kaikki jäsenorganisaatiot täyttävät SSAB:n odotukset.