Sidosryhmät ja jäsenyydet

Pyrimme säännölliseen ja läpinäkyvään vuoropuheluun sidosryhmiemme kanssa. Se parantaa luottamusta kykyymme hallita riskejä ja hyödyntää mahdollisuuksia, mikä edistää samalla myös kehittymistämme yrityksenä.

Sidosryhmät

  • Nykyiset ja mahdolliset asiakkaat

  • Nykyiset ja mahdolliset työntekijät

  • Osakkeenomistajat, sijoittajat ja rahoittajat

  • Nykyiset ja mahdolliset toimittajat

  • Tuotantolaitosten lähiyhteisöt

  • Viranomaiset ja organisaatiot

Jäsenyys yhdistyksissä ja etujärjestöissä

Maailmanlaajuisesti: Leadership Group for Industry Transition (LeadIT), Energy Transitions Commission (ETC), First Movers Coalition

Eurooppa: Eurofer, Corporate Leadership Group (CLG) (välillisesti Hybrit Development AB:n kautta)

Ruotsi: Jernkontoret, Svenskt Näringsliv (Ruotsin elinkeinoelämän keskusliitto), SKGS (metsä-, kemian-, kaivos- ja terästeollisuus), Fossil Free Sweden

Suomi: Metallinjalostajat ry, Suomen Sähkönkäyttäjät ry (ElFi), Teknologiateollisuus ry

Pohjois-Amerikka: American Iron and Steel institute (AISI), National Association of Manufacturers (NAM), Steel Manufacturers Association (SMA)

Ohjeistus yhtiön ilmastositoumuksesta

SSAB:n yhteistyö poliittisten päättäjien kanssa globaalilla, Euroopan ja kansallisella tasolla pyrkii tiedottamaan mahdollisuuksista ja haasteista, jotka liittyvät terästeollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. SSAB:lle erityisen kiinnostavia alueita ovat ilmastopolitiikka, energiapolitiikka ja teollisuuspolitiikka sekä julkiseen rahoitukseen ja tehokkaisiin lupaprosesseihin liittyvät kysymykset. Vaikutustoimintaamme EU:ssa varten SSAB on rekisteröity EU:n avoimuusrekisteriin.

SSAB:n ilmastopoliittisista sitoumuksista päättää toimitusjohtaja, ja se perustuu yhtiön strategiaan, toimintaohjeisiin ja SSAB:n tukeen Pariisin sopimuksen tavoitteille.

Katso vuosikertomuksesta lisätietoja SSAB:n ilmastopoliittisesta työstä.