WearCalc – optimoi kaluston kulutuskestävyys ja selvitä kustannussäästöt

WearCalc™ 3.1.0 helpottaa oikeanlaisen kulutuslevyn valintaa.

Siirry WearCalc-sovellukseen

Laske kuluminen, lisää hyötykuormaa ja pidennä käyttöikää – helposti ja nopeasti

Sitä mitä ei voi mitata, ei voi parantaa – ja päinvastoin. Mobiili- ja työpöytäkäyttöön suunniteltu WearCalc-sovellus auttaa laskemaan, mitä vaikutuksia ja etuja Hardox®-kulutuslevyyn vaihtamisella on.

Parasta kulumissuojausta laitteillesi

Kulumissuojauksen optimointi alkaa oikean kulutuslevyn valinnalla. Olet todennäköisesti pohtinut, kuinka paljon kulutusta koville joutuvat laitteesi kestävät, oletko valinnut oikeat materiaalit ja teräslaadut ja onko investointi ollut kannattava.

WearCalc on laskentaohjelma, jonka SSAB tarjoaa kulutuslevyasiakkailleen veloituksetta ja jonka avulla voi selvittää nopeasti kaikkien erilaatuisten Hardox-kulutusosien suhteellisen käyttöiän. Tämän ansiosta tarkoitukseen parhaiten soveltuvan kulutusteräksen valitseminen on helpompaa.

WearCalc on saatavana mobiilisovelluksena ja monipuolisena työpöytäversiona, jolla on helppo laskea esimerkiksi maansiirtokoneiden, kippilavojen ja muun kaluston käyttöikä sekä materiaalin liuku-, isku- ja eroosiokuluminen.

Täydellinen työpöytäversio

  • Toimii web-selaimessa
  • Kattaa liuku-, isku- ja eroosiokulumisen
  • Edistyksellinen kippilavojen ja maansiirtokoneiden kulumisen arviointi
  • Tulokset näytetään selkeässä taulukkomuodossa
  • Algoritmi ottaa huomioon materiaalin koon, muodon, kosketuskulman ja nopeuden
  • Ohjelma luo raportin, joka sisältää syötetyt parametrit ja tulokset taulukossa
  • Raportin voi tallentaa, jakaa muille työntekijöille ja avata Microsoft Word -ohjelmassa muokkausta varten
  • Saatavilla 11 kielellä

Kulumisen ennakointi auttaa optimoimaan kulutuskestävyyden

WearCalc on tehokas arviointityökalu, joka laskee isku-, liuku- ja eroosiokulumisen, auttaa valitsemaan käyttökohteeseen parhaiten soveltuvan kulutusteräksen ja optimoimaan kulutuskestävyyden.

Iskukuluminen

Iskukuluminen on tavallista rakennus-, kaivos-, maansiirto- ja murskausteollisuudessa, jossa lastataan ja puretaan toistuvasti suuria kiviainesmääriä. Jatkuva kiviainekselle altistuminen aiheuttaa vakavia kulumisongelmia ja lyhentää kaluston käyttöikää.

Iskukulumisen mallissa otetaan huomioon iskukulma, hankaavan materiaalin koko ja kiviaineksen mineraalikoostumus.

Liukukuluminen

Liukukulumista aiheuttaa hankaavan materiaalin liukuminen teräspinnalla esimerkiksi maansiirtokoneen tai kippilavan kuormaa purettaessa.

Liukukulumisen malli perustuu kahteen rajakäyrään, jotka kuvaavat pinnan erilaisia vauriotyyppejä, plastista muodonmuutosta ja leikkaavaa kulumista. Teräksen ja kuluttavan materiaalin kovuuksien välinen suhde määrittää vauriomekanismin ja siten suhteellisen käyttöiän.

Eroosiokuluminen

Eroosiokuluminen (eroosio) aiheutuu suhteellisen nopeasti liikkuvien hiukkasten iskeytymisestä pintaa vasten.

Eroosiokulumista voi syntyä esimerkiksi sykloneissa, puhaltimissa, putkien taivutusosien sisäpinnoilla, hiekkapuhallus- ja sinkopuhdistuslaitteissa ja muissa kohteissa, joissa tapahtuu huomattavaa metallin ja hiukkasten välistä liikettä.

Muun muassa hiukkasen iskukulma, nopeus ja muut parametrit vaikuttavat eroosiolle altistuvien terästen käyttöikään.

Kippilavat ja maansiirtokoneet

Olemme kehittäneet mallin, jolla voidaan ennustaa erilaisten hankaavien materiaalien kuljettamiseen käytettyjen kippilavojen käyttöikä. Malli perustuu eri käyttökohteissa ja kiviainessovelluksissa käytettyjen lukuisten kippilavojen kenttämittauksiin. Kulumisen jakautuminen ja muotoilun vaikutus kulumiseen on huomioitu virtauslaskennan avulla. Nämä taustatiedot yhdistävän algoritmin ansiosta kippilavaan voidaan valita juuri käyttökohteeseen parhaiten soveltuvat materiaalit ja ratkaisut.

Kaivosteollisuus

WearCalc auttaa kartoittamaan kulumisen kaluston eri osissa ja optimoimaan näin maansiirtokoneiden vuorausteräksen kulutuskestävyyden ja painon. Voit yhdistää ohjelmassa erilaatuisia ja -paksuisia kulutusteräksiä ja nähdä, miten valinnat vaikuttavat koneen käyttöikään. Oikeat valinnat parantavat kaivoksen tuottavuutta ja auttavat hallitsemaan kustannuksia. Kenttämittauksiin ja kehittyneeseen virtauslaskentaan perustuvan mallin avulla voidaan ennustaa lavan vuorauslevyjen käyttöikä.

WearCalc calculator app or desktop version for calculating equipment wear and service life.

WearCalc

Käyttääksesi WearCalc 3.1.0 - laskuria sinun on rekisteröidyttävä antamalla yhteystietosi alla olevalla lomakkeella.

Haluan, että myynti ottaa minuun yhteyttä