Osakepääoma

Merkintäoikeusannin (2016) jälkeen SSAB:n osakepääoma on 9 062 miljoonaa Ruotsin kruunua, joka muodostuu 304 183 270 A-sarjan osakkeesta ja 725 652 056 B-sarjan osakkeesta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 8,80 Ruotsin kruunua.

Osakkeiden määrät ja äänioikeudet

27. kesäkuuta loppuunsaatetun merkintäoikeusannin seurauksena yhtiön B-sarjan osakkeiden lukumäärä nousi 480 589 816 osakkeella. Merkintäoikeusannin seurauksena SSAB:n osakkeiden kokonaislukumäärä on 1 029 835 326, joista 304 183 270 on A-sarjan osakkeita ja 725 652 056 B-sarjan osakkeita.

SSAB:n ja Rautaruukin yhdistyminen toteutettiin vuonna 2014 osakevaihtotarjouksena, jossa Rautaruukin osakkeen omistajille tarjottiin liikkeelle laskettuja uusia osakkeita osakevaihtotarjouksen vastikkeena. Osakkeiden liikkeeseenlaskun seurauksena SSAB:n osake- ja äänimäärissä tapahtui muutoksia.

Kukin A-sarjan osake oikeuttaa omistajan yhteen ääneen ja kukin B-sarjan osake yhden äänen kymmenesosaan. Osakesarjoilla ei ole muita eroja.

 

Osakesarja  Osakkeiden lukumäärä  Äänien lukumäärä 
A  304 183 270  304 183 270
 725 652 056  72 565 205.6 
Yhteensä  1 029 835 326  376 748 475.6

 

Muutokset osakkeiden lukumäärissä

Osakkeiden määrä osakesarjan ja kokonaismäärän mukaan

Vuosi  A-sarjan osakkeet  B-sarjan osakkeet   Yhteensä
2005-12-31 67 231 119 23 697 941 90 929 060
2006-12-31 192 612 666 66 535 155 259 147 821
2007-12-31 240 765 832 83 168 943 323 934 775
2008-12-31 240 765 832 83 168 943 323 934 775
2013-12-31  240 765 832 83 468 943 323 934 775
2014-07-31 304 183 270 245 062 240 549 245 510
2016-7-31 304 183 270 725 652 056 1 029 835 326 

Osakkeen jakaminen tehtiin vuonna 2006, 3:1
Uusmerkintä toteutettiin vuonna 2007, 1:4 hintaan 155 SEK
Uusmerkintä vuonna 2014
Merkintäoikeusanti vuonna 2016, 8:7, merkintähinta 10,50 SEK (1,13 EUR)Osakehistoria

SSAB listautui OMX Nordic Exchange Stockholmiin vuonna 1989. Sen jälkeen osakkeiden lukumäärä ja osakepääoma ovat muuttuneet seuraavasti:

 Vuosi  Osakkeiden
lukumäärän muutos
Osakkeiden
lukumäärä 
 Osakepääoman muutos
(milj. Ruotsin kruunua) 
 Osakepääoma
(milj. Ruotsin
kruunua)
 1989, vaihto  +1 500 000   26 500 000  +150  2 650
 1994, vaihto  +5 500 000  32 000 000  +550  3 200
 1994, jakaminen 4.1  +96 000 000  128 000 000  0  3 200
 1998, takaisinosto  -15 891 199  12 108 199  -397  2 803
 2001, osakepääoman
alentaminen
 -11 210 880 100 897 921  -281  2 522
 2005, takaisinosto  -9 968 861  90 929 060  -249  2 273
 2006, takaisinosto  -4 546 453  86 382 607  -114  2 159
 2006, rahastoanti      +121  2 280
 2006, jakaminen 3:1   +172 765 214  259 147 821     2 280
 2007, uusmerkintä 1:4,
155 SEK
 +64 786 954  323 934 775  +571  2 851
 2014, uusmerkintä  +225 310 735  549 245 510  +1 982  4 833
 2016, merkintäoikeusanti
8:7, 10,50 SEK
 +480 589 816  1 029 835 326  +4 229  9,062