SSAB tuo fossiilivapaan teräksen markkinoille jo vuonna 2026. Haluamme toimia yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja tehdä työtä yhteisten tavoitteiden eteen, jotta he voivat tarjota fossiilivapaasta teräksestä valmistettuja tuotteita ensimmäisenä maailmassa”, SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist kertoo.

Hiljattain HYBRIT-hankkeessa, jonka yksi osakas SSAB on, päätettiin nopeuttaa aikataulua, jolloin SSAB pystyisi toimittamaan fossiilivapaata terästä markkinoille jo vuonna 2026.

SSAB-konsernin tavoitteiden mukaisesti myös yhtiön Amerikan-toiminnoissa, joissa hyödynnetään kierrätysteräspohjaista valokaariuunitekniikkaa, suunnitellaan siirtymistä yksinomaan uusiutuvaan energiaan, Iowan tuotantolaitoksilla vuonna 2022. Myös Amerikassa voidaan siis tarjota fossiilivapaita terästuotteita kierrätysteräksen ja Ruotsin HYBRIT-hankkeessa valmistetun rautasienen avulla jo vuodesta 2026 alkaen.

On luonnollinen askel ottaa myös asiakkaat mukaan uuden tuotantotekniikan kehittämiseen, sillä SSAB:n tavoitteena on vauhdittaa fossiilittomaan tuotantoon siirtymistä.

”Fossiilivapaiden terästuotteiden markkina on aivan uusi, ja sen muodostuminen vie aikaa. Työ on aloitettava heti. Meidän on yhdessä asiakkaidemme kanssa kehitettävä menestyksekkäitä liiketoimintamalleja, jotta fossiilivapaiden tuotteiden lanseeraaminen voi alkaa jo vuonna 2026.

Fossiilivapaa teräs auttaa esimerkiksi autoteollisuutta ja kuljetus- ja rakennusalaa kohti fossiilittomuutta. Yhdessä kumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa voimme tarjota kokonaisen fossiilivapaan arvoketjun, joka ulottuu kaivokselta lopputuotteeseen”, Lindqvist sanoo.

SSAB, LKAB ja Vattenfall käynnistivät vuonna 2016 HYBRIT-hankkeen, jonka tavoitteena on käyttää terästuotannon pelkistysaineena fossiilitonta vetykaasua hiilen ja koksin sijaan. Kiinnostus fossiilivapaata terästä kohtaan on kasvanut hankkeen aloittamisen jälkeen nopeasti.

Syyskuussa Martin Lindqvist osallistui YK:n ilmastokokoukseen New Yorkissa, jossa SSAB oli tapahtuman ainoa terästuotannon edustaja. Huippukokouksessa keskusteltiin terästeollisuuden mahdollisuuksista nettonollapäästöihin, joita on tähän saakka pidetty epärealistisina.

Haluamme näyttää, että muutos on mahdollinen myös terästeollisuudessa – ja välttämätöntä. Kun näytämme suuntaa, uskon muiden seuraavan perässä”, Lindqvist sanoo.

Terästeollisuus tuottaa noin 7 % maailman hiilidioksidipäästöistä. Ruotsissa sen osuus päästöistä on 10 % ja Suomessa 7 %. Rautamalmin pelkistäminen vedyllä hiilen sijaan ei ole uusi keksintö, mutta sitä ei ole koskaan kokeiltu menestyksekkäästi teollisessa mittakaavassa. HYBRIT-hankkeessa rakennetaan parhaillaan raudan suorapelkistyksen koelaitosta SSAB:n Luulajan toimipisteeseen. Sen on tarkoitus valmistua vuonna 2020.

Tekninen kehittäminen on jo täydessä vauhdissa. Haastamalla lähes tuhatvuotiset tuotantoperinteet voimme käytännössä katsoen poistaa kaikki fossiiliset hiilidioksidipäästöt. Tähän saakka hiilidioksidi on ollut terästuotannon väistämätön sivutuote, eräänlainen rautamalmin jalostamisen luonnonlaki. Uuden pelkistysprosessin sivutuotteena syntyy vettä”, SSAB:n tekninen johtaja ja HYBRIT-hankkeen hallituksen puheenjohtaja Martin Pei sanoo.

Omistajayhtiöt SSAB, LKAB ja Vattenfall ovat päättäneet yhteensä noin 1,7 miljardin kruunun investoinneista, ja Ruotsin energiavirasto on myöntänyt hankkeelle yhteensä 599 miljoonaa kruunua valtiontukea.

Lisäksi SSAB on päättänyt korvata Oxelösundin kaksi masuunia sähköisellä valokaariuunilla vuonna 2025, mikä poistaa suuren osan SSAB:n hiilidioksidipäästöistä toimipisteessä. Valokaariuuni on välttämätön, jotta tuotannossa voidaan hyödyntää uunin kanssa samaan aikaan käyttöönotettavan koelaitoksen rautasientä.

Pyrimme asteittain muuttamaan koko SSAB:n tuotantoketjun aina valmiiseen tuotteeseen saakka Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Koko yhtiön on määrä olla fossiilivapaa viimeistään vuonna 2045”, Pei toteaa.

Lisätietoja antaa:
Mia Widell, lehdistöpäällikkö, [email protected], puhelin: +46 76 527 2501