Kuvassa vasemmalla Annika Ramsköld, Vattenfall ja Christina Friborg, SSAB.

SSAB ja Vattenfall aloittavat entistä syvällisemmän yhteistyön jo olemassa olevan HYBRIT-hankkeen lisäksi, edistääkseen fossiilivapaan teräksen käyttöä ja valmistaakseen tuotteita, joiden hiilijalanjälki on radikaalisti pienempi. HYBRIT-hanke aloitettiin vuonna 2016 terästeollisuuden muuttamiseksi fossiilivapaaksi.

Vattenfall tarvitsee erikoislujaa terästä useisiin eri komponentteihin, joita SSAB voi toimittaa. Vattenfallin on tarkoitus saada fossiilivapaata terästä SSAB:ltä jo ensi vuonna. Suurempia teräsmääriä voidaan toimittaa, kun tuotantoa skaalataan. Vattenfall suunnittelee aloittavansa pilottihankkeet jo ensi vuonna. Potentiaalisia käyttökohteita ovat voimajohtopylväät, vesivoimalat, padot, verkkoasemat, maatuulivoiman ankkurirakenteet ja merituulivoiman perustusten osat.

Vattenfallin tavoitteena on myös työskennellä fossiilivapaata terästä käyttävien alihankkijoiden kanssa, joten vähintään 10 % Vattenfallin vuosittain ostamasta teräksestä on oltava fossiilivapaata vuodesta 2030 alkaen. Vattenfall ja SSAB tekevät yhteistyötä myös kestävyyslaskelmissa ja CO
2-päästölaskelmien LCA-menetelmässä (elinkaariarvio) koko fossiilivapaan arvoketjun varmistamiseksi.

”Tuntuu uskomattoman hyvältä, että Vattenfall, jonka kanssa meillä on käynnissä onnistunut HYBRIT-yhteistyö, ryhtyy nyt käyttämään fossiilivapaata terästä tuotteissaan ja tekee yhteistyötä fossiilivapaata terästä käyttävien alihankkijoiden kanssa. Se osoittaa, mitä voimme saavuttaa, kun teemme yhteistyötä, ja se on täysin linjassa tavoitteemme kanssa, ei vain omien päästöjemme vähentämisen osalta, vaan myös hiilijalanjäljen pienentämisestä arvoketjun muissa osissa”, sanoo SSAB:n kestävän kehityksen johtaja Christina
Friborg.

”On erittäin ilahduttavaa, että Vattenfall on onnistunut saamaan osan ensimmäisistä fossiilivapaan teräksen toimituksista suuresta kysynnästä huolimatta ja tavallaan suljemme nyt ympyrän HYBRIT-yhteistyössä, kun otamme askeleen käyttääksemme fossiilivapaata terästä toiminnassamme. Työskentelemme määrätietoisesti tavoitteena vapautua fossiilisista polttoaineista ja tavoitteemme on, että koko arvoketjumme nettopäästöt ovat nolla vuoteen 2040 mennessä. Yhteiskunnan sähköistäminen vaatii paljon enemmän terästä ja pitkällä aikavälillä monet toimittajat ja Vattenfall tarvitsevat fossiilivapaata terästä saavuttaaksemme korkeat tavoitteemme. Yhdessä SSAB:n kanssa voimme näyttää tietä eteenpäin kohti vapautta fossiilisista polttoaineista”, sanoo Annika
Ramsköld, Vattenfallin kestävän kehityksen johtaja.

Vattenfall ja SSAB olivat yhdessä mukana perustajajäseninä myös First Movers Coalitionissa, ja nyt solmittu aiesopimus sopii hyvin yhteen liiton tavoitteen kanssa ostaa suurempi osuus sellaista uutta teknologiaa, joka on ratkaisevassa asemassa ilmastoneutraaliuden saavuttamisen kannalta.

Vuodesta 2016 lähtien Vattenfall, SSAB ja LKAB ovat omistaneet teknologiakehitysyhtiö Hybrit Development AB:n, jonka tehtävänä on kehittää teknisiä ratkaisuja fossiilivapaan arvoketjun luomiseksi fossiilivapaan teräksen tuotantoon.


Lue lisää SSAB:n fossiilivapaasta teräksestä
Lue lisää HYBRIT-yhteistyöstä
Lue lisää Vattenfallin tavoitteesta netto nolla vuoteen 2040 mennessä

Lisätietoja:
Anna Molin, press officer SSAB, [email protected], tel: +46 76 110 46 76