”Linjalle on asennettu ennen nykyistä uunia uusi sähköinduktiouuni, jolla nauha esilämmitetään. Uuden 6,35 MW:n induktiouunin ansiosta linjan lämmitysteho kasvaa,” sinkityslinja 3:n investointiprojektin projektipäällikkö Mika Inkanen kertoo.

”Sähköinduktiouunin lisäksi sinkityslinja 3:lle on asennettu uudet ilmaveitset, veitsiin integroitu sähkömagneettinen nauhan stabilointilaitteisto sekä uudet sinkkipatalaitteistot,” Inkanen jatkaa.
Ilmaveitsillä säädetään teräsnauhan pintaan tulevan sinkkikerroksen paksuutta. Sinkkikerroksen massa nauhan pinnassa on säädettävissä asiakasvaatimusten mukaisesti. Autoteollisuuden tuotteissa pinnoitteen massa on yleensä 100 g/m2 ja muuten tyypillinen massa on 275 g/m2. Sinkkikerroksen paksuus 100 g/m2 – pinnoitteella on nauhan pinnassa noin 7µm, joka on noin 1/10 hiuksen paksuudesta.

Vasemmalla uudet ilmaveitset, joilla säädetään sinkkikerroksen massaa nauhan pinnassa. Kuvassa projektipäällikkö Mika Inkanen (vas.), kehitysinsinöörit Jaakko Raitanen, ja Tiia-Mari Rantakylä ja sinkittäjä Seppo Kudjoi.

Investoinnit vastaavat autoteollisuuden asiakkaiden vaatimuksiin

Yksi SSAB:n kasvutavoitteista on lisätä autoteollisuuden tuotteiden (kuuma- ja kylmävalssatut sekä sinkityt) volyymit 750.000 tonniin vuoteen 2020 mennessä. Hämeenlinnan sinkityslinja 3:lle tehty investointi tukee osaltaan tätä tavoitetta.

”Jatkuvatoimisen linjan ajo-ohjelmassa olevien sinkittyjen tuotteiden laadut, mitat ja lämpökäsittelysyklit vaihtelevat tilauksesta tilaukseen. Uusi sähköinduktiouuni mahdollistaa sujuvamman tuotevaihdon ajo-ohjelmassa,” kertoo metallipinnoitettujen tuotteiden tuotepäällikkö Matti Säily.

Autoteollisuuden asiakkaat edellyttävät pinnoitteen sinkin massan täyttävän tarkasti rajatun minimi- ja maksimialueen. Uusilla ilmaveitsillä ja nauhan stabilointilaitteella sinkkimassan säätö on entistä tarkempaa ja pinnanlaatu paranee entisestään. Tarkemman pinnoitteen säädön ansiosta saavutetaan myös sinkin osalta kustannussäästöjä. Uudet sinkkipatalaitteistot soveltuvat erinomaisesti lujien terästen tuotantoon.

Kahden viime vuoden aikana SSAB on laajentanut tuotetarjontaansa autoteollisuuteen suuntaamalla tuotekehitystään toimialan tunnustamien VDA-standardien mukaisesti.
”Uudet investoinnit sinkityslinja 3:een tukevat tuoteportfolion kehittämistä ja laajentamista uusiin projekteihin, joissa teräslaatujen lujuus vaihtelee välillä 440–1180 Mpa ja jotka noudattavat VDA-standardeja. Investoinnit mahdollistavat meille myös niin sanotun kolmannen sukupolven lujien, muovattavien terästen kehitystyön aloittamisen,” sanoo autoteollisuudesta globaalisti vastaava Arnaud Guerendel.

”Sinkityslinja 3:n suorituskyvyn kehittäminen on avaintekijä autoteollisuuden v. 2025 kasvustrategiallemme,” hän jatkaa.