Raportissa yrityksiä luokiteltiin useiden sellaisten päästöihin ja veteen liittyvien mittareiden perusteella, joilla saattaa olla olennainen vaikutus yhtiön tuottoihin ja siten myös sijoittajien päätöksiin. Näitä mittareita ovat päästöjen ja energian hallinta, päästötavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi, hiileen liittyvä kustannusriski, vedenkäytön vähentäminen ja ilmastokysymysten hallinta. CDP:n raportin mukaan edistyminen on ollut epätasaista teräsalalla, joka muodostaa seitsemän prosenttia koko maailman hiilidioksidipäästöistä. Kiina tuottaa maailman teräksestä 50 prosenttia, mutta esimerkiksi 15 suurimmasta kiinalaisesta teräksenvalmistajasta vain yksi julkistaa tiedot kasvihuonekaasupäästöistään.

”Masuunimme ovat jo maailman tehokkaimpia hiilidioksidipäästöjen osalta, joten meille lisävähennysten aikaansaaminen ei ole helppoa perinteisillä tuotantomenetelmillä. Ympäristö ja kestävä kehitys ovat olleet osa SSAB:n pitkän aikavälin strategiaa useiden vuosien ajan, ja on hienoa sijoittua korkealle tällaisessa arvostetussa tutkimuksessa. Tiedämme kuitenkin myös, että tarvitsemme teknologista uudistumista löytääksemme pitkän aikavälin ratkaisun hiilidioksidiongelmaan. Siksi olemme käynnistäneet aiemmin tänä vuonna yhteisen teollisen kehittämisprojektin (HYBRIT) LKAB:n ja Vattenfallin kanssa. Sen tavoitteena on kehittää teräksentuotantoa, jossa päästönä syntyy vettä hiilidioksidin sijasta. Tämän teknologian soveltamiseen on vielä pitkä matka, mutta olemme sitoutuneita siihen ja vähentämään päästöjä myös pitkällä aikavälillä”, SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist toteaa. 

HYBRIT-projektissa tavoitellaan vetypohjaista teräksenvalmistusprosessia, jossa käytetään uusiutuvaa energiaa. Tässä visiossa päästäisiin eroon lähes kaikista teräksenvalmistuksen prosessipäästöistä. Tavoitteena on koetehdas vuoden 2025 jälkeen. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi terästeollisuudessa tarvitaan teknologista uudistumista, jonka myötä sen päästöt tuotettua terästonnia kohden vähenevät yli 70 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. 

CDP on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka tarjoaa yrityksille, kaupungeille, valtioille ja alueille globaalin järjestelmän tärkeän ympäristötiedon mittaamiseen, julkistamiseen, hallinnointiin ja jakamiseen. Sen teollisuussektoreihin kohdistuva tutkimus on osa syvällisten sektorianalyysien sarjaa, jonka kautta sijoittajille tarjotaan mahdollisimman kattava ympäristötietoanalyysi. CDP työskentelee 827:n suursijoittajan kanssa, joiden varat ovat 100 biljoonaa yhdysvaltain dollaria. Vuonna 2015 yli 5 600 yritystä julkisti ympäristötietoja CDP:n kautta. Tutkimuksen englanninkielinen tiivistelmä on liitteenä.  

Lisätietoja antavat
Harri Leppänen, Head of environmental issues, [email protected],
puh: +358 40 557 8939

Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications, [email protected],
puh: +46 72 233 5288