EU:n innovaatiorahasto on yksi maailman suurimmista rahoitusohjelmista sellaisten innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden edistämiseksi, jotka auttavat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Euroopan unioni investoi yhteensä yli 1,1 miljardia euroa seitsemään hankkeeseen, jotka kattavat laajan valikoiman keskeisiä toimialoja Euroopan teollisuudesta ja energiasektorilta (kemikaalit, teräs, sementti, jalostamot sekä sähkö ja lämpö) hiilipäästöjen vähentämiseksi. HYBRIT-hanke on ainoa rauta- ja teräsprojekti, jolle on myönnetty tukea innovaatiorahaston ensimmäisessä isojen projektien rahoituserässä. Osapuolet allekirjoittivat sopimuksen virallisessa seremoniassa Tukholmassa tänään 1.4.2022.

”HYBRIT tasoittaa tietä perustavanlaatuiselle muutokselle maailman terästeollisuudessa. Hanke myös osoittaa, kuinka nopeasti vihreä siirtymä voi tapahtua: muutama vuosi sitten mahdollisuus tuottaa päästötöntä terästä olisi kuulostanut tieteiskirjallisuudelta. Nyt vihreä teräs on tulossa markkinoille. Innovaatiorahaston kautta myönnetty tuki on osoitus tämän teknologian tärkeydestä ja potentiaalista, ja Euroopan komissio on vakuuttunut siitä, että tämä huippuprojekti lisää Euroopan unionin yleistä kilpailukykyä. Vihreällä teräksellä on tulevaisuus, ja se tulevaisuus on jo täällä”, sanoo Frans Timmermans, Euroopan komission varapuheenjohtaja, joka vastaa European Green Dealista.

HYBRIT-hankkeelle myönnettiin tukea raudan ja teräksen tuotannosta aiheutuvien päästöjen poistamiseksi käyttämällä fossiilivapaata vetyä rautamalmin suorapelkistykseen. Hanke jatkaa HYBRIT-arvoketjun teknisen ja kaupallisen kannattavuuden osoittamista, mukaan lukien
1) vetykaasuun perustuvan suorapelkistysprosessin demonstraatio, johon kuuluu fossiilivapaan vetykaasun tuotanto Ruotsin Jällivaarassa,
2) vetypohjaisen suorapelkistetyn raudan sähkösulatuksen demonstraatio ja
3) fossiilivapaiden DR-pellettien tuotanto vetypelkistysprosessiin.

"Olemme iloisia saadessamme tämän merkittävän tuen EU:n innovaatiorahastolta matkallamme kohti rauta- ja terästeollisuuden muutosta. Jällivaaraan rakennettavan tehtaan myötä perustamme ainutlaatuisen laitoksen ja prosessin fossiilivapaan rautasienen tuotantoon teollisessa mittakaavassa. Tämä osoittaa HYBRIT-tekniikan todelliset mahdollisuudet ja tasoittaa tietä fossiilivapaan teräksen kilpailukykyiselle tuotannolle ja kestävälle tulevaisuudelle”, LKAB:n strategisten projektien johtaja Lars Ydreskog sanoo.

"Olemme erittäin kiitollisia tuesta ja luottamuksesta HYBRIT-hankkeelle, ja olemme ylpeitä luodessamme maailman ensimmäistä täysin fossiilivapaata teollista arvoketjua raudan ja teräksen tuotantoon. Vattenfall on päättänyt saavuttaa fossiilivapaan elämän yhden sukupolven aikana, ja HYBRIT-teknologia on ratkaisevan tärkeä tavoitteen saavuttamisessa", sanoo Andreas Regnell, Vattenfallin strategisen kehityksen johtaja ja HYBRIT-hankkeen puheenjohtaja.

"Haluamme kiittää EU:n innovaatiorahastoa heidän luottamuksestaan HYBRIT-hanketta kohtaan ja tuesta täysin fossiilivapaan arvoketjun luomiseksi kaivokselta teräkseen. SSAB johtaa vihreää siirtymää teräsalalla ja jo saavutettujen läpimurtojen ansiosta haluamme nopeuttaa muutosta ja siten pienentää hiilijalanjälkeämme entistä nopeammin, nyt noin vuonna 2030. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on erittäin tärkeää, eikä aikaa ole hukattavaksi", SSAB:n teknologiajohtaja Martin Pei sanoo.

HYBRIT-teknologia on keskeinen askel kohti fossiilivapaata teräksentuotantoa, ja se on keskeinen hanke EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Hanke sai tukea EU:n innovaatiorahastolta sen potentiaalista osallistua ruotsalaisen teollisuuden siirtymiseen ja mahdollisuudesta estää ilmastonmuutosta.

Tietoa HYBRITistä

  • HYBRIT-demonstraatioprojekti korvaa hiilipohjaiset masuunit suoralla vetypohjaisella pelkistystekniikalla. HYBRIT-hanke esittelee täydellisen teollisen arvoketjun fossiilivapaaseen vetypohjaiseen raudan ja teräksen tuotantoon.
  • Demonstraatioprojekti tuottaa aikanaan vuosittain noin 1,35 milj. tonnia vetykaasulla pelkistettyä rautaa (rautasientä), joka vastaa noin 25 % Ruotsin raakateräksen kokonaistuotannosta. Tämä vähentää Innovaatiorahaston laskentamallin mukaan kasvihuonekaasupäästöjä noin 14,3 miljoonalla tonnilla (CO2) ensimmäisten 10 käyttövuoden aikana.
  • Uusi 500 MW:n fossiilivapaan vetykaasun elektrolyysilaitos rakennetaan Ruotsin Jällivaaraan. Lisäksi SSAB korvaa masuunit Oxelösundissa valokaariuunilla.
  • Lisäksi HYBRIT-hanke osoittaa vetykaasulla pelkistetyn raudan sulattamisessa raakateräkseksi tarvittavien teknologioiden elinkelpoisuuden. Hanke johtaa siten tietä rautamalmipohjaisen terästuotannon täydelliseen energiasiirtymään uusiutuvan energian käytön lisääntyessä.
  • HYBRIT-hankkeelle on myönnetty EU:n innovaatiorahastosta yhteensä 143 miljoonaa euroa. Investointi koostuu 108 miljoonasta eurosta (Hybrit Development) vetykaasulla tapahtuvaan suorapelkistysprosessiin, johon sisältyy fossiilivapaan vetykaasun tuotanto Jällivaarassa, 30 miljoonasta eurosta (SSAB) vetypohjaisen suorapelkistetyn raudan sähköpohjaiseen sulattamiseen Oxelösundissa ja 5 miljoonasta eurosta (LKAB) fossiilivapaiden DR-pellettien tuotantoon vetypelkistysprosessissa.
  • SSAB, LKAB ja Vattenfall pyrkivät yhdessä muuttamaan ruotsalaista rauta- ja terästeollisuutta. HYBRIT-nimellä työskentelemme yhdessä kohti fossiilivapaata tulevaisuutta.

Lisätietoja:
Hanna Hoikkala, Press Officer, SSAB, + 46 73 655 1117, [email protected]
Anders Lindberg, Group Media Relations Manager, LKAB, + 46 72 717 8355, [email protected]
Heidi Stenström, Press Officer, Vattenfall, 070 611 8192, [email protected]