SSAB:n tavoite on nollata fossiiliset hiilidioksidipäästöt Raahen tehtaalla 2040-luvulla. Sitä ennen tehtaalla vähennetään päästöjä askel kerrallaan. Tehtaalla on jo vaihdettu polttoaineita ympäristöystävällisempiin, testattu biohiiltä masuunin raaka-aineena ja tehty investointeja, joilla on ollut päästöjä vähentävä vaikutus. Mutta mikä on yksittäisten työntekijöiden rooli? Voivatko he osallistua päästövähennystalkoisiin omassa työssään? Vastaus on kyllä. Tästä hyvä esimerkki on Meroxin Jaakko Louhisalmen tekemä valinta omassa työssään.

SSAB ja Merox pyrkivät yhdessä vähentämään jätteitä ja sivutuotteita sekä lisäämään SSAB:n sivutuotteiden käyttöä. Tämä on jo itsessään ympäristökuormitusta vähentävää toimintaa, mutta silti Jaakko Louhisalmi Meroxilta huomasi pohtivansa, mitä hän voisi tehdä vielä lisäksi päästöjen vähentämiseksi -yhdessä työkavereidensa kanssa. Erään työmatkan aikana hän sitten sai idean. Hän oli jo saanut tehtäväkseen maisemoida tehtaan portin edustalla sijaitsevan alueen, joten entä jos siihen istuttaisi nurmen sijasta metsää? Puu sitoo ja varastoi hiilidioksidia ilmasta. Puun istuttaminen on ekoteko. Tämän metsän vaikutus olisi ehkä pieni, mutta askel oikeaan suuntaan.

Aikansa asiaa pohdittuaan Jaakko otti yhteyttä SSAB:n Raahen tehtaan johtaja Jarkko Matkalaan ja kertoi ideansa. Sen jälkeen suunnitteluun tuli mukaan myös muita Meroxilta sekä Raahen tehtaalta. Perjantaina 30.8.2019 Jaakon aloite huipentui istutustapahtumaan, johon kaikki tehdasalueella työskentelevät olivat tervetulleita mukaan.

Tapahtuma herätti mielenkiintoa eri puolilla tehdasta ja innosti yli 300 henkilöä istutuspuuhiin. Istutus tapahtui pottiputkella, jonka avulla taimi polkaistiin helposti maahan. Ensimmäiset kolme puuta polkaisi alulle tehtaanjohtaja Jarkko Matkala, SSAB:n ympäristöjohtaja Harri Leppänen ja Meroxin toimitusjohtaja Marko Mäkikyrö. Tämän jälkeen tehtaalla työskentelevistä jokainen, joka halusi oman puunsa hiilinieluun, kävi tekemässä samoin.

Nyt Raahen tehtaalle on polkaistu alulle yhteensä 1100 puun hiilinielu, joka saa pian myös nimen. Päivän aikana henkilöstöltä tuli yhteensä 128 nimiehdotusta, joista on nyt arvottu viisi vaihtoehtoa. Onko metsä nimeltään Merox-metsä, Teräspuisto, Teräsmetsä, Hiilinielu vai Hiilisieppari – sen päättää pian tehtaan henkilöstö.

Puut saivat nimen istuttajansa mukaisesti

 

Päivän aikana tehtaan työntekijät kävivät istuttamassa alueelle joko oman tai tiimin yhteisen puun. Osallistujat saivat tapahtumasta mukaansa kankaisen kauppakassin, joka muistuttaa valintojen mahdollisuudesta myös omassa arjessa.

 

Idean tehtaan omasta hiilinielusta polkaisi alulle Jaakko Louhisalmi Meroxilta