-          HYBRIT on jännittävä tulevaisuuden yritys, joka voi auttaa meitä tarjoamaan yhteiskunnan tarvitsemaa terästä ja saavuttamaan samalla ilmastotavoitteet. Sen vuoksi toimitusjohtajan tehtävän vastaanottaminen on minulle suuri kunnia, Mårten Görnerup sanoo. 

-          Mårten Görnerupilla on paljon kokemusta sekä terässektorilta että tutkimusmaailmasta. Hänellä on juuri sellaista asiantuntemusta, mitä aloite nyt tarvitsee, HYBRITin hallituksen puheenjohtaja Martin Pei sanoo. 

Mårten Görnerup vastaanotti toimitusjohtajan tehtävän 1. syyskuuta 2017 ja lisää läsnäoloaan HYBRITissä vaiheittain syksyn aikana.

Hallitukseen kuuluvat viime keväästä lähtien Martin Pei, hallituksen puheenjohtaja, Åsa Sundqvist, hallituksen jäsen, Andreas Regnell, hallituksen jäsen ja Olle Wijk, hallituksen varajäsen.

SSAB, LKAB ja Vattenfall lanseerasivat HYBRIT-aloitteen keväällä 2016. Vuosi sen jälkeen perustettiin yhteisyritys, jonka tavoitteena on siirtyä nykyisten hiiltä ja koksia käyttävien masuunien käytöstä vetykaasun käyttöön ja luoda siten prosessi, jossa päästönä syntyy hiilidioksidin sijasta vettä.

Lanseerauksen jälkeen projekti on saanut useita kertoja tukea energiavirastolta muun muassa nelivuotiseen tutkimusprojektiin.

Projekti on jaettu kolmeen vaiheeseen. Vuoden 2017 lopulla suoritetaan ensin esitutkimus. Sitä seuraa tutkimusvaihe ja pilottilaitoksen luominen vuoteen 2024 mennessä. Lopuksi pyritään perustamaan täysmittainen havainnollistamislaitos vuoteen 2035 mennessä.

Ruotsilla on ainutlaatuiset edellytykset tämän laatuisen projektin toteuttamiseen. Sillä on erikoistunut ja innovatiivinen terästeollisuus sekä mahdollisuus sähkövoiman tuottamiseen uusiutuvalla energialla sekä Euroopan korkealaatuisin rautamalmi.

Projektin toteutuminen vaatii kuitenkin myös jatkossa valtion, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen panostuksia.