"Molemmat vaihtoehdot edellyttävät merkittäviä investointeja, mikä tekee hiilidioksidivapaaseen tuotantoon pyrkimisestä kiinnostavaa. Tästä syystä tutkimme nyt myös mahdollisuuksia siirtyä kierrätysteräspohjaiseen valokaariuunituotantoon. Tämä tutkimus on osa SSAB:n pitkän tähtäyksen strategiaa, jossa ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvät asiat ovat merkittävässä roolissa”, selittää SSAB:n teknisestä kehityksestä vastaava johtaja Martin Pei.
 

SSAB Oxelösund

Valokaariuunipohjainen tuotanto merkitsisi huomattavia vähennyksiä hiilidioksidipäästöissä – alle kymmenesosaan masuunipohjaiseen tuotantoon verrattuna. Tämä tarkoittaisi, ettei tuotanto enää tapahtuisi koksaamoilla ja masuuneissa ja prosessi korvattaisiin valokaariuuneilla, joissa sähkön avulla sulatetaan kierrätysterästä. Ratkaisu vaatisi merkittäviä muutoksia myös energiahuollon osalta. 

“Oxelösundin toiminnot ovat integroitu kokonaisuus, jossa jäännöskaasut koksaamolta ja masuuneilta käytetään energiana muissa toiminnoissa. Meidän täytyy myös katsoa, voidaanko näitä kaasuja korvata esimerkiksi maakaasulla, mutta joka tapauksessa tarvittaisiin enemmän sähköä”, selittää Martin Pei.

Martin Pei

Muutokset tuotantojärjestelmässä täytyy tehdä useassa vaiheessa ja investoinnit tapahtuisivat vähitellen kohdistuen seuraaville 10 vuodelle. Ensimmäinen askel olisi vaihtaa energiahuollon järjestelmää. Sen tulisi olla valmis vuoteen 2021 mennessä, jolloin koksaamon patteri 5:n lupa pölypäästöihin päättyy. Myös mahdollinen sähkönsyötön siirtokapasiteetin laajennus valokaariuuneja varten pitäisi aloittaa 3-7 vuoden kuluessa. Valokaariuuneihin perustuvan tuotannon pitäisi olla valmiina vuonna 2026, jolloin siihen siirryttäisiin masuunien käyttöiän päättyessä.

"Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus Oxelösundille varmistaa tuotanto alueella. Meillä on 100-vuotiset teräksenteon perinteet alueella, ja jos onnistumme muutoksessa kestävämmän kehityksen mukaiseen ratkaisuun, meillä on ehkä mahdollisuus turvata tuotanto seuraavaksi 100 vuodeksi.", sanoo tehtaanjohtaja Jacob Sandberg Oxelösundista.

Jacob Sandberg

Tutkimuksen on määrä jatkua ensi vuodelle ja päätös on mahdollista tehdä aikaisintaan vuonna 2018. SSAB työskentelee laajalla rintamalla vähentääkseen päästöjään. Päätöksen rinnalla pohditaan myös hiilidioksidivapaan teräksentuotannon hankkeen (HYBRIT) mahdollisen pilottikokeilulaitoksen sijaintia.