Vuoden 2015 Pariisin ilmastokokous on 21. ilmastosopimuksen osapuolten välinen konferenssi, toisin sanoen vuosittainen tapaaminen niiden maiden kesken, jotka haluavat tarttua toimeen ilmaston puolesta. Konferenssi järjestetään Le Bourget’ssa, Ranskassa, 30. marraskuuta – 11. joulukuuta. Ilmastokokousta ei näillä näkymin peruuteta Ranskassa viime viikolla tehdyn järkyttävän terrori-iskun takia. Konferenssin tavoitteena on ensimmäistä kertaa YK:n neuvottelujen 20-vuotisessa historiassa saavuttaa laillisesti sitova ja yleismaailmallinen ilmastosopimus, jonka tavoitteena on pitää ilmaston lämpeneminen alle kahdessa asteessa. Konferenssiin odotetaan saapuvaksi lähes 50 000 osallistujaa 190 maasta.

”SSAB tukee maailman johtajia, jotka asettavat ilmaston lämpenemisen rajaksi kaksi astetta. Pariisin neuvottelut perustuvat erilaisiin kansallisesti määriteltyihin panoksiin. Panosten arvioidaan aiheuttavan 2,7 asteen nousun maailman lämpötilassa, joten Pariisin kokouksen toivotaan nostavan tavoitetasoa”, SSAB-konsernin kestävästä kehityksestä vastaava johtaja Maria Långberg toteaa.

Kansalliset tavoitteet eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Esimerkiksi Kiina on sitoutunut päästöjen kasvun erottamiseen maan bruttokansantuotteen kasvusta, kun taas Eurooppa on suostunut vähentämään päästöjä vähintään 40 prosentilla vuoden 1990 tasoista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Kiinan päästöt lisääntyvät siinä missä Euroopan vähenevät. Mitä paremmassa tasapainossa kansalliset panostukset ovat, sitä paremmin eri yritysten kilpailukyky huomioidaan ja sitä tehokkaammin niin sanotun hiilivuodon* riskiä voidaan vähentää. Tehokas globaali päästöjen vähentäminen edellyttää markkinamekanismeja ja hiilen hinnoittelua. Laaja-alaisemman ilmastosopimuksen solmiminen Pariisissa merkitsee, että ilmastoystävällisille ratkaisuille luodaan suuremmat markkinat.

”SSAB on erikoistunut tuotannossaan yli 50 vuoden ajan pitkälle kehitettyihin erikoislujiin teräksiin, minkä ansiosta asiakkaidemme on ollut mahdollista tuottaa noin 30–40 prosenttia kevyempiä tuotteita ja vähentää näin polttoaineenkulutustaan ja hiilidioksidipäästöjään. Hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää merkittävästi siirtymällä teräksestä erikoislujaan teräkseen. SSAB:n terästehtaat ovat maailman hiilidioksiditehokkaimpien joukossa”, kertoo SSAB:n markkinakehityksestä vastaava johtaja Gregoire Parenty.

Mitä tahansa Pariisissa tapahtuukin, Euroopan unioni on sitoutunut merkittäviin päästövähennyksiin. On odotettavissa, että korkeita kustannuksia lankeaa maksettaviksi myös parhaiten suoriutuville. Euroopan komissio antoi ehdotuksensa uudesta päästökauppadirektiivistä kesällä 2015, ja nyt parlamentti ja jäsenvaltiot neuvottelevat siitä, kuinka voisivat suojella hiilivuotosektoreitaan, kuten terästeollisuutta.

”SSAB:llä pitäisi olla yhtäläiset kilpailuedellytykset globaaleilla markkinoilla ja saada täydet ilmaiset EU:n päästökauppaoikeudet. Nyt näin ei ole, koska komission esitys rikkoo EU:n huippukokouksen periaatteita. Mikään tuotantolaitos Euroopassa ei saavuta kuuman metallin vertailuarvon tasoa, eikä korkeampia sähkön hinnasta aiheutuvia kustannuksia kompensoida Ruotsissa eikä Suomessa, toisin kuin joissakin muissa Euroopan maissa. Valmistamalla erikoislujia teräksiä tehokkaasti SSAB antaa panoksensa maailman hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen”, kertoo SSAB:n yhteiskuntasuhteiden päällikkö Helena Kivi-Koskinen.

*Hiilivuodolla tarkoitetaan tilannetta, jossa yritykset joutuvat siirtämään tuotantoaan muihin, alhaisempien kustannusten maihin epäreilun kustannusten nousun takia.