Teräsmarkkinat ja SSAB:n asema

Maailmalla vallinneista taloudellisista ja geopoliittisista levottomuuksista huolimatta globaalien teräsmarkkinoiden muutosvoimat ovat edelleen suotuisia SSAB:lle.

Teräksen kysyntä

 • Kysyntä vaihtelee suhdanteiden mukaan
 • SSAB:n tuotteiden, erityisesti erikoislujien terästen ja ilman fossiilisia päästöjä tuotettavan teräksen, kysyntä kasvaa
 • Infrastruktuurin ja puolustusteollisuuden kysyntä kasvaa

Kauppavirrat

 • Maailmanlaajuisen kaupan vähentyminen viime vuosina kaupan esteiden ja korkeiden kuljetuskustannusten vuoksi
 • Yhdysvaltojen ja Euroopan tariffit pysyvät käytännössä ennallaan
 • EU:n hiilitullimekanismi (CBAM) tuotteille, joilla on suuri hiilijalanjälki, astuu voimaan vuonna 2026
 • SSAB:llä on hyvä asema kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa, missä tuotanto on lähellä asiakkaita

Tuotantokapasiteetti

 • Venäjältä ja Ukrainasta ei käytännössä tuoda terästä Eurooppaan
 • Hiilidioksidipäästökustannukset tekevät masuuniteräksen valmistuksen kasvusta kannattamatonta Euroopassa
 • Uusien investointien pitkät läpimenoajat
 • Hyvät edellytykset korkealle maailmanlaajuiselle kapasiteetin käyttöasteelle tulevina vuosina

Raaka-aineet

 • Markkinat ovat vakiintuneet Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttamien häiriöiden jälkeen
 • Kiinan elpyminen globaaleilla raaka-aine-markkinoilla Covid-19-pandemian jälkeen
 • Kestävän kehityksen mukaisten materiaalien kysynnän odotetaan kasvavan

Markkinasegmentit

SSAB:n toimialaa ovat levymuotoiset hiiliteräkset, ts. teräkset, joissa on tietty hiilipitoisuus ja jotka on valssattu litteiksi levy- tai nauhatuotteiksi. SSAB:n vuotuinen raakateräksen tuotantokapasiteetti on noin 8,8 miljoonaa tonnia, joten se on pieni toimija globaaleilla teräsmarkkinoilla. Sillä on kuitenkin johtoasema neljässä segmentissä, jotka muodostavat noin 𠊂 % maailman hiiliteräsmarkkinoista:

 • Erikoisteräkset, kuten AHSS ja nuorrutusteräkset (Q&T) maailmanlaajuisesti
 • Autoteollisuuden premium-teräkset (Advanced High-Strength Steel, AHSS) globaalisti
 • Nauha- ja levyteräkset sekä putkituotteet Pohjoismaissa
 • Kvarttolevyt Pohjois-Amerikassa

SSAB on myös teräksen ja muiden metallien jälleenmyyjä tytäryhtiönsä Tibnorin kautta ja tarjoaa teräspohjaisia rakennusratkaisuja tytäryhtiönsä Ruukki Constructionin kautta.

 

 

Asiakassegmentit

Asiakassegmenttejä ovat raskas kuljetuskalusto, rakentaminen ja infrastruktuuri, teollisuuden sovellukset, ajoneuvoteollisuus, rakennuskoneet (mukaan lukien nostimet), energia sekä materiaalin käsittelylaitteet (mukaan lukien kaivosteollisuus). Myymme myös standardi-teräksiä jossain määrin kotimarkkinoillamme Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa palvelukeskusten ja jakelijoiden kautta. SSAB:llä on omat myyntikanavat 50 maassa.