Teräsmarkkinat ja SSAB:n asema

Maailmalla vallinneista taloudellisista ja geopoliittisista levottomuuksista huolimatta globaalien teräsmarkkinoiden muutosvoimat ovat edelleen suotuisia SSAB:lle.

Forces on the global steel market
Teräsmarkkinat ja SSAB:n asema

 

Asiakassegmentit

Tärkeimpiä asiakassegmenttejä palvellaan omilla myyntikanavilla 50 maassa. Näitä segmenttejä ovat raskas kuljetuskalusto, rakentaminen ja infrastruktuuri, teollisuuden

Markkinasegmentit

SSAB:n toimialaa ovat levymuotoiset hiiliteräkset, ts. teräkset, joissa on tietty hiilipitoisuus ja jotka on valssattu litteiksi levy- tai nauhatuotteiksi. SSAB:n vuotuinen raakateräksen tuotantokapasiteetti on noin 8,8 miljoonaa tonnia, joten se on pieni toimija globaaleilla teräsmarkkinoilla. Sillä on kuitenkin johtoasema neljässä segmentissä, jotka muodostavat noin 2 % maailman hiiliteräsmarkkinoista:

  • Nauha- ja levyteräkset sekä putkituotteet Pohjoismaissa
  • Kvarttolevyt Pohjois-Amerikassa
  • Autoteollisuuden premium-teräkset (Advanced High-Strength Steel, AHSS) globaalisti
  • Erikoisteräkset, kuten AHSS ja nuorrutusteräs (Q&T) maailmanlaajuisesti

SSAB on muutakin kuin teräksenvalmistaja: se on myös teräksen ja muiden metallien jakelija tytäryhtiönsä Tibnorin kautta ja tarjoaa teräspohjaisia rakennusratkaisuja tytäryhtiönsä Ruukki Constructionin kautta.

 

Asiakassegmentit