Maailmassa käytetään uusiin tuotteisiin 217 kiloa terästä henkilöä kohden vuodessa. Lähes 30 prosenttia kaikesta maailman teräksestä valmistetaan kierrätysmetallista, sillä terästä voi kierrättää kuinka monta kertaa hyvänsä ilman, että sen ominaisuudet heikkenevät. Vaikka teräs on maailman kierrätetyin materiaali, ei kierrätysmetalli riitä kattamaan koko tarvetta. Siksi on tuotettava uutta terästä rautamalmista.

Syyskuun lopussa Yhdistyneet kansakunnat (YK) esitteli uudet ihmisiä ja maapalloa koskevat kestävän kehityksen tavoitteet. Kaikki 193 jäsenmaata tukevat tavoitteita. Tulevien 15 vuoden aikana nämä maat aikovat kitkeä köyhyyden, taistella eriarvoisuutta vastaan ja puuttua ilmaston muutoksiin yhteensä 17 erilaisen tavoitteen ja 169 toimenpiteen avulla.

”Teräksenvalmistajana uskomme vakaasti kestävään kehitykseen. Teräksellä on merkittävä rooli nykyisiin tarpeisiin vastaamisessa niin, ettei vaaranneta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia täyttää omia tarpeitaan”, selittää SSAB-konsernin kestävästä kehityksestä vastaava johtaja Maria Långberg.

Worldsteel Association on teräsalan kansainvälinen toimialajärjestö, joka edustaa yli 150 teräksenvalmistajaa eri puolilta maailmaa. Maailman kymmenestä suurimmasta valmistajasta yhdeksän kuuluu tähän järjestöön, jonka jäsenet edustavat noin 85 prosenttia maailman terästuotannosta. YK:n uusien tavoitteiden yhteydessä Worldsteel on käynnistänyt yhdessä jäsenyritystensä kanssa kampanjan osoittaakseen, millä tavoilla terästeollisuus voi edistää kestävän yhteiskunnan kehitystä. Worldsteel julkaisi jo vuonna 2004 seitsemän kestävän kehityksen periaatetta, ja kampanjassa se yhdistää ne nyt YK:n uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. SSAB on yksi 75:stä jäsenyrityksestä, jotka sitoutuvat noudattamaan näitä terästeollisuuden periaatteita. Ne perustuvat ympäristönsuojeluun, turvallisuuteen ja terveyteen, eettisiin normeihin, sidosryhmien osallisuuteen, tiedon jakamiseen ja avoimuuteen.

Jäsenyritykset tukevat yhdessä Worldsteelin kanssa yhteiskuntaa, kun se pyrkii saavuttamaan YK:n vuodelle 2030 asettamat kestävän kehityksen tavoitteet. Ympäristön kannalta mahdollisimman tehokkaan teräksen avulla terästeollisuus voi auttaa luomaan kestävämpää maailmaa.

”Juuri SSAB voi näyttää, että tuotteemme edistävät kestävää kehitystä. On osoitettu, että erikoislujasta teräksestä valmistetuilla tuotteilla on pienempi ympäristövaikutus kuin tavallisesta teräksestä valmistetuilla, kun tarkastellaan tuotteen koko elinkaarta”, Maria Långberg selittää.