Olennaisuusanalyysi

Olennaisuusanalyysi on tärkeä väline SSAB:n kestävän kehityksen strategian laatimisessa. Se perustuu eri sidosryhmiltä, kuten asiakkailta, toimittajilta, sijoittajilta ja kansalaisjärjestöiltä, saatuun palautteeseen.

Prosessi

SSAB toteutti viimeisimmän olennaisuusanalyysin vuonna 2019. Olennaiset aihealueet tunnistettiin ja asetettiin tärkeysjärjestykseen prosessissa, johon osallistui ulkoisia ja sisäisiä sidosryhmiä haastattelujen ja verkkokyselyn avulla. GRI-periaatteet (sidosryhmien osallistuminen, kestävän kehityksen viitekehys olennaisuus ja kattavuus) huomioitiin prosessin kaikissa vaiheissa. Vuoropuhelun tulokset arvioitiin työpajoissa ulkoisten asiantuntijoiden kanssa, ja SSAB:n johtoryhmä vahvisti ne. Tämän pohjalta määriteltiin SSAB:n olennaiset kestävän kehityksen alueet, jotka ovat osa kestävän kehityksen strategiaa.

Kestävän kehityksen johtoryhmä, jossa on asiantuntijoita kestävän kehityksen eri alueilta, arvioi olennaisuusanalyysin vuonna 2022. Vuonna 2019 tunnistetut aihealueet ovat edelleen olennaisia, mutta olennaisuuden ja raportoinnin kannalta tunnistettiin lisää aiheita (ml. vesi ja biodiversiteetti) jatkuvaan seurantaan.

Vuonna 2023, SSAB teki uuden olennaisuusanalyysin, a kaksinkertainen olennaisuusarviointi molempien perusteella taloudellinen ja kestävyys. Tämä muodostaa perustan kestävän kehityksen strategian päivitykseen ja tulevan kestävän kehityksen raportin mukaisesti EU:n yritysten kestävän kehityksen raportoinnin kanssa direktiivi, CSRD.

Olennaiset alueet

  • Pienempi energiankulutus / parempi tuottavuus asiakkaille
  • Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä
  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (CO2e)
  • Kiertotalous (jäännöstuotteet/sivutuotteet)
  • Terveys ja turvallisuus
  • Prosessiturvallisuus
  • Liiketoiminnan etiikka
  • Vastuulliset hankinnat
  • Osallistaminen ja monimuotoisuus