Olennaisuusanalyysi

Olennaisuusanalyysi on tärkeä väline SSAB:n kestävän kehityksen strategian laatimisessa. Se perustuu eri sidosryhmiltä, kuten asiakkailta, toimittajilta, sijoittajilta ja kansalaisjärjestöiltä, saatuun palautteeseen.

Prosessi

SSAB toteutti viimeisimmän olennaisuusanalyysin vuonna 2019. Olennaiset aihealueet tunnistettiin ja asetettiin tärkeysjärjestykseen prosessissa, johon osallistui ulkoisia ja sisäisiä sidosryhmiä haastattelujen ja verkkokyselyn avulla. GRI-periaatteet (sidosryhmien osallistuminen, kestävän kehityksen viitekehys olennaisuus ja kattavuus) huomioitiin prosessin kaikissa vaiheissa. Vuoropuhelun tulokset arvioitiin työpajoissa ulkoisten asiantuntijoiden kanssa, ja SSAB:n johtoryhmä vahvisti ne. Tämän pohjalta määriteltiin SSAB:n olennaiset kestävän kehityksen alueet, jotka ovat osa kestävän kehityksen strategiaa.

Olennaiset alueet

  • Pienempi energiankulutus / parempi tuottavuus asiakkaille
  • Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä
  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (CO2e)
  • Kiertotalous (jäännöstuotteet/sivutuotteet)
  • Terveys ja turvallisuus
  • Prosessiturvallisuus
  • Liiketoiminnan etiikka
  • Vastuulliset hankinnat
  • Osallistaminen ja monimuotoisuus