Sujuvampaa puristusmuovausta – miten kolmannen sukupolven docol-teräs auttoi tehostamaan tuotantoa

Kolmannen sukupolven Docol-teräksen koevalmistukset ovat nyt hyvässä vauhdissa, ja materiaalin lujuus ja muovattavuus ovat osoittautumassa hyödyllisiksi ominaisuuksiksi autoteollisuudessa. Seuraavassa kuvataan onnistunutta projektia, jossa kolmannen sukupolven Docol-teräs vähensi hukkamateriaalin määrää ja tehosti puristusmuovauslinjan toimintaa.

Vuonna 2018 eräs tunnettu autoteollisuuden valmistaja kehitti kahta komponenttia, jotka oli tarkoitettu käytettäväksi erään autonvalmistajan useissa eri automalleissa. Näissä komponenteissa hyödynnettiin puristusmuovattua vahviketta, joilta vaadittiin keveyttä. Se onnistuisi käyttämällä lujaa terästä. Tämä muodostaisi kuitenkin haasteen.

Kolmannen sukupolven Docol

Murtumariski ja hukkamateriaali

Komponenttien korkeat reunat ja luja materiaali lisäisivät murtumariskiä tuotannossa ja yhtiö halusi myös varmistaa, että hukkamateriaalia syntyy mahdollisimman vähän. Sen vuoksi yhtiö alkoi etsiä helposti muovattavaa, ominaisuuksiltaan tasalaatuista materiaalia, joka varmistaisi tuottavuuden, täyttäisi automallien alkuperäisvalmistajan vaatimukset sekä sopisi heidän kustannustavoitteeseensa. Vähäinen hukkamateriaalin määrä olisi myös linjassa heidän kestävän toiminnan tavoitteensa kanssa, sillä hiilijalanjälki on sitä pienempi, mitä vähemmän materiaalia käytetään.

Katse kohti kolmannen sukupolven terästä

Valmistaja otti yhteyttä SSAB:n tiimiin saadakseen asiantuntijatietoa autoteollisuuden terästen muovauksesta ja metallurgisista ominaisuuksista. Yksityiskohdat tehtiin AIDA-puristimella, jonka nimellisteho oli 10 000 ja 12 500 kN, käyttäen työkaluteräksestä K340 valmistettuja työkaluja, joissa oli PVD-pinnoitus. Komponenttien paksuudet olivat 1,5 mm ja 2,2 mm. Projektissa päätettiin kokeilla uutta niin kutsuttua kolmannen sukupolven Docol 600DH-GI -terästä.

Tuotanto onnistui

Valitun teräslaadun koko nimi on Docol CR330Y590T-DH-GI. Se tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn osille, joissa on vaativia muovattavia reunoja ehkäisten virheiden syntymisen niihin. Tässä tapauksessa se myös täytti OEM-standardit. Testi sujui erinomaisesti ja hukkamateriaalin määrä oli lähes 0 %, sillä materiaali käyttäytyi erittäin tasaisesti kelalta kelalle, mikä varmisti tehokkaan toiminnan tuotantolinjalla.

“SSAB:n tuotekehitystiimi on venyttänyt itsensä äärimmilleen kehittäessään Docol 600DH-GI-teräksen. Uuden teräslaadun muovausrajakaavio on tavanomaista DP-terästä parempi ja tuote käyttäytyy paremmin tasojännitystilassa. Lisäksi DH-laadulla on parempi reijänlaajennuskyky”, kertoo SSAB:n metallipinnoitettujen tuotteiden tuotepäällikkö Matti Säily. ”Olemme erittäin tyytyväisiä tulokseen. Se on hyvä esimerkki siitä, miten me voimme auttaa varmistamaan virheettömän tuotannon kehittyneen erikoislujan teräksen avulla.”

Tiivistä yhteistyötä

Tässä projektissa saavutetut tulokset ovat hyvä esimerkki siitä, että tiivis yhteistyö ja varhainen tuki suunnitteluvaiheessa voivat lisätä tehokkuutta. Se osoittaa, että asiakkaat ja toimittajat, jotka yhdistävät voimansa ja jakavat osaamista voivat vastata autoteollisuuden vaatimuksiin ja ylittää ne.