Hardox HiAce

Hardox® HiAce

Uusi valttikorttisi: korroosionkestävä kulutusteräs happamiin ympäristöihin

Hardox® HiAce on uusin lisä Hardox®-kulutuslevyvalikoimaan. Se on valttikorttisi hankaavaa kulutusta ja korroosiota vastaan. HiAce on erinomaisilta ominaisuuksiltaan vastaava kuin Hardox® 450: sen Brinell-kovuus on 425–475 HBW ja Charpy-iskukokeen vähimmäisarvo 27 J -20 °C:ssa.

Hardox® HiAce tarjoaa todellista vastusta kulutukselle erityisesti happamissa ja syövyttävissä olosuhteissa, joissa koneet joutuvat koville. Tämä korroosionkestävä teräslevy auttaa selättämään haasteet syövyttävissä ja kuluttavissa olosuhteissa, jotka ovat tavallisia kunnallisessa ja teollisessa jätehuollossa, jätteitä hyödyntävissä energialaitoksissa sekä kaivos- ja jalostusteollisuudessa.

 

Tilaa näytemateriaaleja Pyydä ilmaista teknistä neuvontaa

Suojaa koneesi korroosiolta ja pistekorroosiolta – ja turvaa taloudellinen tuloksesi

Tällaisissa ympäristöissä kuorma-autoissa, kippilavoissa, säiliöissä ja muissa välineissä käytetty teräs voi  altistua erityyppisille hapoille, joilla on matala pH, tai suolaa sisältäville klorideille tai sulfaateille, jotka voivat aiheuttaa  korroosiota. Matalat pH-arvot, kemikaalit (kuten kloridi), lämpötilat ja vähäinen  huolto voivat johtaa siihen, että pistekorroosio pääsee aiheuttamaan koneille vakavaa vahinkoa.

Pistekorroosio vaikuttaa vain pienellä alueella ja muodostaa metallin pintaan  pieniä reikiä tai kuoppia. Koon ei kuitenkaan kannata antaa hämätä: yksikin kuoppa kriittisessä koneen osassa voi johtaa mittaviin  vahinkoihin. Vaikka materiaalia ei juurikaan häviä pinnalta pistekorroosion vaikutuksesta, se voi vaurioittaa metallin  syvärakenteita. Myös sen tunnistaminen ja ennustaminen on hankalaa.
Hardox HiAce suojelee koneitasi
Varo matalia pH-arvoja ja happamia kemikaaleja – ne voivat vaarantaa tuottavuuden.
Hardox HiAce: vaikutus koneisiin
Kaatopaikoilla käytettävät koneet altistuvat hapoille ja korroosiolle. Hardox® HiAce saa ne kestämään pidempään.

Vaikutus koneiden kuntoon ja käyttöikään

Salakavalat ja aggressiiviset happovauriot voivat aiheuttaa todellista vahinkoa koneille. Pitkällä aikavälillä ne lisäävät huollon tarvetta,  kasvattavat korjauskustannuksia ja lyhentävät käyttöikää, mikä johtaa loppujen lopuksi tuottavuuden ja kannattavuuden laskuun. 

Tämäntyyppiset olosuhteet, joissa pH-arvot ovat matalia, kiihdyttävät erilaisia kulumismekanismeja, eikä kovempi teräs välttämättä  takaa koneille pitkää käyttöikää. Korroosionkestävä Hardox® HiAce -teräs on suorituskyvyltään vastaava kuin 450 HBW:n teräs tyypillisessä ympäristössä, jossa esiintyy hankaavaa kulutusta. Kun pH-arvot ovat matalampia, se voi pidentää käyttöiän jopa kolminkertaiseksi  400 HBW:n teräkseen verrattuna, joka on yleisesti käytössä monissa sovelluksissa.

Tavallisia Hardox® HiAce -teräksen käyttökohteita

Hardox® HiAce on riittävän sitkeää  jäteautojen, kierrätyskonttien, kippi- ja dumpperilavojen sekä muiden kovaan käyttöön tarkoitettujen tuotteiden valmistusaineeksi. Se toimii hyvin myös kylmissä lämpötiloissa -20 °C:seen asti. 

Seuraavat teollisuudenalat ja käyttökohteet voivat hyötyä Hardox® HiAce  -teräksestä valmistetuista tuotteista:

  • Kunnallinen ja teollinen jätehuolto: jäteautot, säiliöt ja  kulutuspinnat, jotka altistuvat happamille jätteille, sekä kierrätyslaitokset ja  kaatopaikoilla käytettävät koneet.
  • Kierrätys
  • Jätteitä hyödyntävät energialaitokset ja biomassalaitokset
  • Paperi- ja sellutehtaat
  • Kaivos- ja louhosteollisuus
  • Maa- ja metsätalous
  • Jalostusteollisuus
Hardox® HiAce on uusi pitkäikäinen materiaali koneisiin, joita käytetään jätteiden, puun ja sellun käsittelyyn

Työstöominaisuudet: taivutus, hitsaus ja leikkaus

Hardox® HiAce -terästä voidaan käsitellä samoilla koneilla kuin muitakin Hardox®-teräksiä. Sen taivutettavuus on  Hardox® 450 -terästä vastaava. Myös hitsaus sujuu samaan tapaan. Suuremmat levypaksuudet vaativat  ruostumattomien täyteaineiden käyttöä. CO2-laserleikkaustestit osoittavat, että Hardox® HiAce leikkautuu kauniisti.

Mitat

Hardox® HiAce on saatavana paksuuksissa 4,0–25,4 mm. Hardox® HiAce on saatavana enintään 3 350 mm leveänä ja 14 630 mm pitkänä. Tarkempia mittatietoja saat mittaohjelmasta.

 

Saatavilla olevat standardit

EN 10029

Hardox® HiAce

Hardox® HiAce

KÄYTTÖKOHDE
MITAT
STANDARDIT
TEKNISET OMINAISUUDET
KÄYTTÖKOHDE

Kulutusteräkset

MITAT

PAK: 4 - 25.4 mm

P: Enintään 14630 mm

STANDARDIT

EN 10029

TEKNISET OMINAISUUDET