Kehittynyt korkealujuusteräs
Kehittynyt korkealujuusteräs

Kehittyneiden korkealujuusterästen (AHSS) määritelmät, nimikkeet ja muuttuvat luokittelut

Autoteollisuuden kehittyneiden korkealujuusterästen murtolujuus on AHSS-teräsvalmistajien järjestön WorldAutoSteelin mukaan vähintään 440 MPa (64 ksi tai 64 000 psi). Reilusti yksinkertaistaen, kaikkien AHSS-terästen erikoislujuus taataan säätelemällä tarkasti kemiallisia ominaisuuksia sekä lämmitys- ja jäähdytysnopeuksia.

Kehittyneen korkealujuusteräksen tyypit

Käytetyimpiä teräsluokkia, jotka pystyvät saavuttamaan AHSS-teräksen murtolujuuden, ovat mm.

Miten AHSS-teräkset luokitellaan?

Kehittyneiden erikoislujien terästen alkuperäiset nimitykset sisälsivät sekä niiden metallurgisen tyypin, kuten kaksifaasista tarkoittava DP, että niiden vähimmäismurtolujuuden (MPa). Esimerkiksi ”DP500”.

Huomaa, että teräsvalmistajat luokittelevat tavallisesti AHSS-tuotteensa niiden likimääräisten vähimmäismurtolujuuksien mukaisesti ja pyöristävät usein lujuusarvon lyhyyden vuoksi. Tietyn teräslaadun todellisen arvon voi selvittää tarkastelemalla sen koko nimikettä: esimerkiksi ”CR290Y490T-DP” tarkoittaa DP500-terästä, jonka todellinen vähimmäismurtolujuus on 490 MPa (”490T”) ja jonka vähimmäismyötölujuus on 290 MPa (”290Y”).

Autonvalmistajat ostavat teräksiä, jotka täyttävät joko niiden omat AHSS-vaatimukset tai erityiset kansalliset tai kansainväliset AHSS-standardit. Valmistajat määrittelevät selkeästi tarvittavat AHSS-teräksen ominaisuudet, mukaan lukien vähimmäismyötö- ja murtolujuudet.

Huomaa myös, että AHSS-terästen edeltäjissä – erikoislujissa, hienorakeisissa teräksissä (HSLA) – käytettiin nimikkeitä, esimerkiksi HSLA 430, jotka viittasivat teräslaadun vähimmäismyötölujuuteen eivätkä sen murtolujuuteen.

Lisäksi on otettava huomioon, että HSLA-teräksiä (joista käytetään joskus pelkkää lyhennettä LA tuotenimissä) on kehitetty pisteeseen, jossa niiden vähimmäismurtolujuus on suurempi kuin 440 MPa, jolloin ne täyttävät AHSS-merkinnän vaatimukset.

Docol-tuoteperheet
* HSLA-/HE-teräkset on nimetty myötölujuuden perusteella.

Etsitkö AHSS-terästä nostimiin, perävaunuihin ja maatalouskoneisiin?

Docol®-AHSS-/UHSS-teräkset on kehitetty erityisesti autoteollisuuden tarpeisiin. Jos yrityksesi suunnittelee nostolaitteita, perävaunuja, maatalouskoneita tai muita vastaavia laitteita, jotka edellyttävät erikoislujaa rakenneterästä, kannattaa tutustua SSAB:n Strenx® -rakenneteräkseen.

OEM-kohtaiset vaatimukset

Räätälöityjä kehittyneitä ja ultralujia teräksiä autoteollisuuden käyttökohteisiin.

AHSS-merkintöjen jatkuva kehitys

Vanhat metallurgiset luokat eivät aina sovellu uusimpien AHSS-terästen, kuten kolmannen sukupolven AHSS-terästen, luokitteluun. Joillakin uusilla teräslaaduilla on ominaisuuksia, jotka sopivat useisiin perinteisiin metallurgisiin luokkiin. Uudet teräkset eivät välttämättä myöskään sovi helposti nykyisten kansainvälisten standardien metallurgisten luokkien määritelmiin.

Asian ratkaisemiseksi osa teräsvalmistajista käyttää uusia AHSS-nimikkeitä, jotka perustuvat AHSS-terästen ominaisuuksiin, kuten muovattavuuteen tai käytettävyyteen, mukaan lukien reunojen hyvään muovattavuuteen tai erittäin helposti muovattaviin kaksifaasiteräksiin.

Toinen AHSS-terminologian muutos on termin ”ultraluja teräs” käytön lisääntyminen. UHSS on kätevä lyhenne AHSS-teräksille, joiden vähimmäismurtolujuus on (riippuen siitä kenen kanssa puhut) kaksin- tai kolminkertainen verrattuna alkuperäiseen 440 MPa:n AHSS-teräkseen.

Valmista tuotteita helpommin

Lisätietoja AHSS- ja UHSS-teräksestä sekä niiden käytöstä autoteollisuudessa

Tutustu UHSS-sivullamme lujiin teräksiin ja siihen, miten AHSS-/UHSS-teräkset voivat tehdä ajoneuvoistasi vahvempia, kevyempiä, turvallisempia ja kestävämpiä.

Miten kaksifaasiteräkset eroavat helposti muovattavista kaksifaasiteräksistä? Autamme mielellämme kaikissa projekteissasi lähtien tavoitteistasi autoteollisuuden AHSS-teräksen soveltamisessa korirakenteisiin.

Onko sinulla kysyttävää Docol®-AHSS-merkinnöistä?

Muu sisältö