AHSS-/UHSS-teräksen hitsausopas autoteollisuuteen

Tämä opas tarjoaa suosituksia ja teknisiä tietoja kehittyneiden Docol®-korkealujuusterästen piste-, laser- ja kaarihitsaukseen.

Hitsausopas sisältää parhaat käytännöt kolmeen tärkeimpään hitsausprosessiin, joita autonvalmistajat käyttävät neljän Docol AHSS-/UHSS-teräksen kanssa:

  • Mikroseosteräs (LA)
  • Kaksifaasiteräs (DP)
  • Monifaasiteräs (CP)
  • Martensiittinen teräs (M)

Monesti Docol AHSS-/UHSS-terästä voidaan hitsata kuten pehmeääkin terästä, mutta erityisesti ultralujien ja sinkkipinnoitettujen terästen kohdalla on huomioitava joitakin tärkeitä seikkoja.

Opas sisältää LA-, DP-, CP- ja M-terästen tekniset perustiedot ja mekaaniset ominaisuudet, mukaan lukien materiaali (kuuma- tai kylmävalssattu), sovellettavat alan standardit, saatavana olevat pinnoitteet, myötö- ja murtolujuudet sekä venymäprosentit.

Pistehitsausosiossa keskitytään käytettävien hitsausvirtojen maksimointiin, jotta saavutettaisiin suurin mahdollinen varmuus ensiluokkaisille hitseille. Osio sisältää myös elektrodivoimat ja hitsausajat sekä niiden vaikutuksen hitsausvirtoihin. Lisätiedot kattavat yksittäis- ja monipulssihitsauksen, AC- ja MFDC-virrat sekä suositellut hitsauspistooli-, elektrodi- ja kärkityypit. Kaavioissa esitetään eri Docol AHSS-/UHSS-terästen leikkaus- ja poikittaisvetolujuudet perusaineeseen verrattuna.

Laserhitsausosio sisältää suositellut tunkeumat limihitsaukseen ja tietoa sinkkipinnoitettujen AHSS-/UHSS-terästen laserhitsauksesta sekä lämmöntuonnista erikoislujien UHSS-terästen kohdalla. Tämä osio tarjoaa tekniset tiedot hitsimetallin kovuuden (sulamisvyöhyke) ja perusaineen hiilipitoisuuden mukaan laserhitsauksessa sekä päittäishitsien murto-ominaisuudet eri hitsausnopeuksilla. Räätälöidyille hitsatuille aihioille on viitetaulukoita Docol DP -laatujen venymäarvoista. Docol DP ja DP-GI (kuumasinkitty) -laaduille esitetään kaaviot laserhitsattavien päittäishitsien kovuudesta ja venyvyydestä.

Kaarihitsausosio sisältää metallikaasukaarihitsauksen (GMAW, MAG, MIG) parametrit Docol AHSS-/UHSS-teräksille. Aiheisiin lukeutuvat ohuiden metallilevyjen muodonmuutosten välttäminen sekä sinkkipinnoitettuja laatuja koskevat erityistoimenpiteet. Osiossa on myös suosituksia lisäaineista ja esimerkkejä taka-askelhitsauksen järjestyksistä. Lisäksi se tarjoaa tietoa hitsausliitosten Charpy V -iskusitkeydestä ja sinkkipinnoitetun Docol AHSS-/UHSS-teräksen kaarijuotosta.

Jokainen osio sisältää myös seuraavat tiedot:

  • Hitsausvirrat
  • Hitsien kovuusprofiilit
  • Hitsien lujuudet eri paksuuksille ja teräslaaduille
AHSS-/UHSS-teräksen hitsausopas autoteollisuuteen

Welding of AHSS/UHSS for the automotive industry